นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1980
ความเห็น: 0

ประเภทของสมาชิก แชร์

เปิดคอม เปิดเมล เปิดshare.psu เปิด facebook เพื่อติดตามข่าวสาร ส่งข่าวสาร และส่งคำสอน ให้กำลังใจลูกศิษย์ และเพื่อน ๆ

คำว่า แชร์ หมายถึง share.psu ใช้สำหรับบันทึกเรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ แบ่งปันกันในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำว่า ประเภทสมาชิก หมายถึง ลักษณะของผู้เข้าระบบ share.psu ประกอบ แชร์ ใช้ แช่ เชือน ชวน

เมื่อวันทีี่ 19 เม.ย. 2555 เปิดเข้าดูพฤติกรรมของสมาชิก พอจำแนกเป็น

  1. แชร์ เป็นสมาชิกที่เข้ามาบันทึก ทักทาย ให้ความเห็น มอบดอกไม้เป็นประจำ
  2. ใช้ เป็นสมาชิกที่ถูกใช้ มอบหมายให้บันทึกเป็นหลัก คือไม่ได้ตั้งใจบันทึกเอง
  3. แช่ เป็นสมาชิกที่เข้าอบรมการใช้ เปิดเป็นสมาชิกทิ้งไว้แล้วไม่เคยเขามาบันทึกอีกเลย
  4. เชือน เป็นสมาชิก ที่เคยเข้ามาบันทึก แต่เลิกลากันไปเป็นปี ครึ่งปี
  5. ชวน เป็นผู้ที่ถูกชวนแต่ยังไม่ยอมสมัครเข้ามาบันทึก แต่เข้ามาอ่านเมื่อมีคนเชิญชวน แต่บางท่านอาจเข้ามาอ่านเป็นประจำก็ได้   

ส่วนจะเป็นสมาชิกกลุ่มไหน จำนวนเท่าไร ไม่ได้นับ โดยประเภท 1-4 เป็นสมาชิกแล้ว ส่วนประเภทที่ 5 ไม่สามารถมองเห็นในระบบ แต่พบได้จากการพูดคุยว่าเคยเข้ามาอ่าน

การเขียนบันทึก

  • ช่วยให้มีการประมวลความคิด ความเห็น บางท่านค้นคว้าเพิ่มเติม เพิ่มการสังเกต จับประเด็น เห็นและใช้ประโยชน์ร่วมตามปณิธานมหาวิทยาลัย
  • ฝึกการเขียน นำเสนอ เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • กระจายความรู้ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเก็บไว้ใช้งาน
  • พบเพื่อน ผูกมิตร เพราะหลายท่านรู้จักกันผ่าน share.psu

เป็นหลักฐานการจัดการความรู้ โดยเฉพาะคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ตั้งกลุ่มคณะทำงาน สกัดความรู้จากงานวิจัยเผยแพร่ผ่าน share.psu ถือเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เป็นการบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่ง  ด้วย

ท่านใดเป็นประเภทไหนโดยเฉพาะกลุ่ม 1 มีข้อมูลจากคุณ โ อ๋-อโณ ตัวอย่างบันทึก  http://share.psu.ac.th/blog/chemlab/23484

ประเภทอื่น ต้องเปิดดูเอา ว่ามีพฤติกรรมแบบไหน

ส่วนตัวผู้บันทึก จะเข้าใช้แชร์เป็นส่วนหนึ่งของงานและชีวิตประจำวัน คือ เปิดคอม เปิดเมล เปิดshare.psu เปิด facebook เพื่อติดตามข่าวสาร ส่งข่าวสาร และส่งคำสอน ให้กำลังใจ ทักทาย ลูกศิษย์ และเพื่อน ๆ 

 

Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 April 2012 17:17 Modified: 24 April 2012 10:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, and 11 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ