นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1594
ความเห็น: 0

ช่วยกันจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม

ขอเพียงเราช่วยกัน คิด ทำ จากแต่ละคน ชุมชน ภูมิภาค ประเทศ จะช่วยให้อยู่ดี มีสุขกัน

ช่วงนี้ มีภัยธรรมชาติ แปรปรวน รุนแรง หลากหลาย บนโลก ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง อากาศร้อน หนาว พายุรุนแรง แผ่นดินไหวที่พยากรณ์กันไม่ถูก

การพยากรณ์ไม่ถูก เพราะการพยากรณ์เป็นการคำนวณจากสถิติ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

แต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากเดิมมากมาย และทุกวัน  ทั้งการตัดไม้ ทำลายป่า การสร้างเมือง การดำรงชีพ การขุดเจาะ ดูดน้ำมัน ถ่านหิน แก๊ส แร่ธาตุ เพชรพลอย ออกจากโลกขึ้นมา คู คลอง แม่น้ำ ตื้นเขิน และหายไป จากการทำกิจกรรมของมนุษย์บนโลก

สิ่งสำคัญ คือ ยังไม่มีการจัดการ

อย่างเรื่องน้ำ ที่ปริมาณไม่ได้ลดลง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการละลายของน้ำแข็ง แต่กลับเกิดความแห้งแล้ง น้ำท่วม เดือดร้อนกันทั้ง นำแล้ง นำท่วม เพราะขาดการจัดการ

ถึงเวลาแล้ว (ตั้งนานแล้ว) ที่ต้องช่วยกันจัดการน้ำ

น้ำท่วม เพราะป่าที่อุ้มน้ำมีน้อยลงจนเกือบไม่มี คูคลองถูกถม เม่น้ำ แลหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน ไม่มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้เอง ทั้งระดับชุมชน และส่วนตน การใช้น้ำมาตามท่อไหลตามท่อ ไม่มีการกรองจึงสะสมเน่าเสีย ต้องทำระบบบำบัดกันเงิน พลังงานมากมาย การเพาะปลูกพืช การผลิตทั้งการเกษตร อุตสาหกรรม ไม่มีการจัดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ประหยัด หรือใช้กันแบบฟุ่มเฟือย

การจัดการน้ำ สามารถใช้พฤติกรรมของคนในอดีตมาปรับใช้ได้

1.  คน ครัวเรือนสมัยก่อน มีการกักเก็บน้ำไว่ใช้เอง มีโอ่งใหญ่รอบบ้าน การใช้น้ำก็ใช้กันหลายรอบ น้ำอาบ น้ำซักล้าง ไม่ปล่อยให้ไหลลงท่อ แต่ให้รดต้นไม้ ไหลบนพื้น เป็นทั้งการใช้ซ้ำ และกรองด้วยดินตามธรรมชาติไปด้วย

2.  ในชุมชนมีแหล่งน้ำในทุกหมู่บ้าน

3.  แหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้ง ห้วยหนอง คลองบึง ต้องขุดลอก ให้สามรถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น

4.  การเกษตร การอุตสาหกรรม คัรวเรือน ชุมชน ต้องช่วยกัน จัดการใช้น้ำให้คุ้มค่า รวมถึงน้ำดื่ม ที่ในทุกที่ยังใช้กับแบบไม่สนใจให้คุ้มค่า เห็นการกินอาหาร การประชุม น้ำที่บริการเหลือกันมากกว่าครึ่ง กินใช้ กันไม่หมด ก็เททิ้งไป ทั้งเสิร์ฟเป็นแก้ว เป็นขวด

อย่างประเทศไทย มีหน้าน้ำหลาก น้ำท่วมกันทุกปี แต่ไม่มีการจัดการน้ำที่ดี น้ำหลากน้ำท่วมก็ปล่อยทิ้งไป ไม่นานก็เจอภัยแล้ง นำไมพอทำการเกษตร จะเห็นว่า ไม่ได้ขาดแคลนน้ำ แต่ไม่ได้จัดการน้ำ

  • จึงขอให้ช่วยกันจัดการการน้ำ จากแต่ละคน ครอบครัว ชุมชน ภูมิภาค ประเทศ ช่วยกันคิด ทำ ว่าจะจัดการกันอย่างไร ทั้งแต่ละคน ครอบครัว ชุมชน ว่าจะกักเก็บ ใช้น้ำกันอย่างไร ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดื่มน้ำให้หมด ไม่หมดก็อย่าเททิ้ง โดยเฉพาะร้านอาหาร คนเสิร์ฟ อย่าคิดว่าว่ารินน้ำให้ลูกค้ามาก ๆ จะได้คิดค่าน้ำ ซึ่งไม่คุ้ม การทานอาหารจะอิ่มแล้ว จะรินน้ำเพิ่มขอให้สอบถามกันก่อน หากใม่เพิ่มก็อย่ารินเพิ่ม
  • ระดับภูมิภาค ประเทศ ต้องขุดลอกแหล่งน้ำให้รับน้ำได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มแหล่งรับน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก น้ำท่วม นอกจากได้น้ำไว้ใช้ ยังลดความเสียหายจากน้ำท่วมด้วย
  • ต้องมีการคำนวณการใช้น้ำว่า ต้องใช้กันปีละเท่าไร ในทุกกิจกรรม เพื่อจะได้จัดการว่าต้องเก็บกักน้ำไว้ใช้เท่าไร ที่ไหนบ้าง
  • อย่าคิดว่า ไม่มีที่เก็บกัก เพราะเมื่อกระทบแล้งมีที่ที่ไม่สามารถอะไรได้มากมาย ต้องจัดการกันมาเก็บกักน้ำให้เพียงพอ

การจัดการน้ำ การใช้น้ำให้คุ้มค่า การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ การจัดที่เก็บน้ำ การใช้น้ำที่ใช้แล้ว รดต้นไม้ รวมทั้งการอุปโภค บริโภคให้คุ้มค่า นอกจากทำให้มีน้ำใช้ ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

ขอเพียงเราช่วยกัน คิด ทำ จากแต่ละคน ชุมชน ภูมิภาค ประเทศ จะช่วยให้อยู่ดี มีสุขกัน

ถามว่า เริ่มจากใคร ก็คงต้องเริ่มจากแต่ละคน อย่ามัวรอใคร ช่วยจัดการน้ำ จัดการชุมชน จัดการประเทศ ในเรื่องน้ำกัน เริ่มจากจิตสำนึก จากข้อมูลในบันทึก เมื่อใช้น้ำ น้ำมาก ก่อนทิ้งน้ำ ปรับพฤติกรรม ปรับการกระทำในทุกระดับ

  

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 April 2012 18:52 Modified: 17 April 2012 22:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้ and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ