นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2919
ความเห็น: 3

จิตวิญญาณในการทำงาน

ต้องทำอะไร ทำอย่างไรให้บรรลุงาน บรรลุภารกิจของหน่วยงาน ขององค์กร ภารกิจของหน่วยงานต่อประเทศ ต่อโลก ซึ่งเรียกว่า มืออาชีพ

การทำงานที่ดี ต้องมีจิตวิญญาณ คือ ทั้งรู้หน้าที่ รู้องค์กร รู้ผลกระทบ รู้ตัว

การทำงานไม่ใช่ขอให้งานผ่าน ๆ ไป วัน ๆ ผ่านจากตนไปเท่านั้น ที่แย่คือให้งานพ้น ๆ ไป หรือทำตัวเหมือนท่อน้ำ ทำตัวเหมือนไปรษณีย์ ที่ให้งานผ่านไปโดยไม่รู้สาระ ไม่รู้หน้าที่ตน ไม่รู้ผลกระทบ ผลได้เสียของหน่วยงาน/องค์กร

การรู้หน้าที่นั้น ไม่ใช่พียงหน้าที่ของตน แต่ต้องรู้บทบาทหน้าของงานในการทำหน้าที่บทบาทขององค์กร เช่น

  • สารบรรณ เป็นงานเอกสารขององค์กร ที่ต้องดูทั้งเนื้อหา หน่วยงาน ผลประโยชน์ขององค์กรที่ต้องได้ เช่น ทุนการศึกษา งบประมาณ ทุนวิจัย ซึ่งต้องดูเนื้อหาว่าเกี่ยวข้องกับใคร คณะ/หน่วยงานไหน เพื่อส่งไปถึงให้เร็วที่สุดอย่างมั่นใจ แสดงว่า คนทำงานไม่ใช่ดูแค่ระเบียบสารบรรณ แต่ต้องรู้จักหน่วยงาน รู้จักงาน รู้จักภารกิจขององค์กร ด้วย รวมทั้งติดตามผลของการส่งเอกสารและต้องส่งออกไปให้ทันกาล ต้องตรวจสอบติดตามทั้งเข้า ทั้งออก เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์ตามหน้าที่ขององค์กร
  • การเจ้าหน้าที่ ก็รู้ว่าคนในองค์กรเป็นใคร มีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง มีการพัฒนาก้าวหน้าตามบทบาทและหน้าที่หรือไม่ ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ธุรการรับ-ส่งเรื่องไปตามขั้นตอนเท่านั้น ต้องมีฐานข้อมูลที่ไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่ไม่รู้สาระ ก็ไร้สาระ
  • การเงิน/พัสดุ ก็ไม่ใช่ ตรวจติดตามแค่ระเบียบ แต่ต้องดำเนินการให้ทุกหน่วยงาน ทุกภารกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลได้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กร ต้องเน้นการสนับสนุนไม่ใช่ควบคุม
  • งานทะเบียน/บัณฑิตศึกษา ต้องเน้นระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกทั้งต่อผู้สอน และผู้เรียน ต้องจัดระบบ อำนวยสะดวกด้านข้อมูล เอกสาร ขั้นตอน
  • อาจารย์ ต้องรู้เป้าหมายขององค์กร คณะ หลักสูตรที่สอน ไม่ใช่สอนแต่วิชา ต้องรู้และเข้าใจการพัฒนาคน ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาที่มาเรียน รู้กฎระเบียบ ข้อมูลเพื่อการสอน การดูแลนักศึกษา ผู้เรียน รู้แผน รู้ระบบการศึกษา รู้วิธีการสอนให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ของโลก รู้ระบบประกันคุณภาพ ความก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี

นี่เป็นแบบ/ตัวอย่าง ของการทำงานแบบมีจิตวิญญาณ ที่ไม่ใช่ทำงานไปวัน ๆ จะได้รู้ตัวว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไรให้บรรลุงาน บรรลุภารกิจของหน่วยงาน ขององค์กร ภารกิจของหน่วยงานต่อประเทศ ต่อโลก ซึ่งเรียกว่า มืออาชีพ ที่ไม่ใช่มัวเรียกร้องจากใคร นอกจากตนเองที่ต้องเป็นมืออาชีพในหน้าที่ตน

รู้ตน รู้งาน รู้องค์กร รู้ภารกิจ รู้ผลกระทบ รู้หน้าที่ รู้พัฒนางาน พัฒนาตนเพื่องาน เพื่อหน้าที่ และรู้ตัวว่าเป็นใคร ทำหน้าที่อะไร คือ จิตวิญญาณของคนทำงาน ที่ขาดไม่ได้ 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 เมษายน 2555 18:57 แก้ไข: 09 เมษายน 2555 18:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกที่มีความชัดเจนมากครับ

ประกันคุณภาพ ล่ะคะ อาจารย์ ขอสักนิดค่ะ

คุณเจนวดี จัดให้ตามบันทึก

http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23419

แต่จับยากนะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.138.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ