นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1988
ความเห็น: 0

มอบหมายงานและระบบงาน

การมอบงาน ต้องมอบระบบงานด้วย

จากการนำเสนองานพัฒนาของคณะทรัพยฯ ปี 2555 ดูแลแล้วคงต้องปรับการการมอบหมายงานในส่วนที่เป็นส่วนรวมของภาควิชาให้เป็นระบบ

งานส่วนรวมในระดับภาควิชา ได้แก่ ระบบการจัดการวิชาสัมมนา ฝึกงาน ปัญหาพิเศษ โครงการ วิทยานิพนธ์ และงานอื่นที่เป็นระบบ เช่น การดูแลนักศึกษา

เพราะงานเหล่านี้ ต้องทำกันต่อเนื่องและรับผิดชอบร่วมกันกับอาจารย์ทั้งภาควิชา อย่างวิชาสัมมนา ต้องมีระบบในแนะนำการทำ การค้นคว้า จำนวนบทความ บทความภาษาอังกฤษ/ไทย ระบบการเขียน การนำเสนอ การให้คะแนน กระบวนการการติดตาม ฯลฯ ที่ต้องเข้าใจให้ตรงกัน มาตรฐานเดียวกัน ต้องประกาศให้ผู้เรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องตกลงกันในระดับภาควิชา มิฉะนั้น จะต่างคนต่างเข้าใจ แนะนำกันไปคนละทาง เกิดความสับสนทั้งกับผู้เรียนและอาจารย์ด้วยกัน และปัจจุบัน นักศึกษามักไปสอบถามรุ่นพี่ หรือไปดูของรุ่นพี่ที่ผ่านมาแล้ว

จำได้ว่า สมัยก่อนที่อะไรก็ใหม่ไปหมด การมอบหมายงานให้ช่วยกันทำก็เพียงแต่มอบงาน เช่น เป็นผู้จัดการวิชาสัมมนา หรืออื่น ๆ ซึ่งยังมีงานไม่มากนักทุกคนเข้าร่วมดำเนินการด้วยกัน ยังเป็นคนรุ่นใกล้เคียงกัน จึงเรียนรู้กันแบบเข้าร่วมกันจริงในระหว่างการปฏิบัติ และอาจารย์ใหม่เข้ามาก่อนถูกมอบหมายงาน จะต้องได้เข้าร่วมในกระบวนการก่อนแล้ว ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ในแนวใกล้เคียงกันจนไม่เกิดความแตกต่างกัน

แต่ปัจจุบัน คณะโตขึ้น มีงานหลากหลาย ทั้งหลักสูตรทุกระดับ ทั้งงานหลากหลายด้าน รวมถึงงานด้านระบบ เช่น ประกันคุณภาพ รายงานตัวบ่งชี้ต่าง ๆ KPI  กพร. ฯลฯ จึงทำให้การมอบหมายงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำเป็นระบบมาตรฐานงาน ในลักษณะที่เป็นระบบรวมของภาควิชา และหลักสูตรที่มักแตกต่างกัน คือต่างภาควิชา ต่างหลักสูตร และอาจถึงต่างคณะ ต่างมหาวิทยาลัยด้วย อย่างการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การสอบต่าง ๆ เพื่อไม่ไห้เกิดความผิดพลาดทางระบบ จึงต้องจัดทำเป็นคู่มือ/แนวปฏิบัติมาตรฐานของแต่ละหลักสูตรไว้ เมื่อมีการมอบหมายงาน ต้องมอบระบบตามคู่มือ และคู่มือต้องระบุด้วยว่า หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงต้องเข้าที่ประชุมภาควิชา ที่ประชุมหลักสูตร การใช้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนกับนักศึกษา กับอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒินอกคณะ สถาบัน รวมถึงระบุว่า ต้องไปปรับที่เว็บที่ทำไว้ ให้ครอบคลุมทั้งหมดด้วย เพื่อกันลืมและไม่ให้เกิดความสับสน เพราะทุกคน ละผู้เรียนจะเดินตามที่เคยทำ คนไหม่ที่รับมอบงานต้องศึกษาของเดิม และหากจะปรับปรุงต้องทำอะไรบ้าง

การมอบงาน ต้องมอบระบบงานด้วย

ต้องทำเป็นคู่มือที่ชัดเจน ทั้งกระบวนการทำงาน การปรับปรุง และการใช้งาน

ซึ่งเป็นคุณภาพที่สำคัญในการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน       

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 March 2012 20:22 Modified: 31 March 2012 20:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ