นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1252
ความเห็น: 0

เพิ่มค่างานพัฒนา

ฝันอยากจะเห็น งานที่พัฒนาแล้ว ขยายเป็นวิธีการ หลัก ทฤษฎี ใช้กันให้กว้างขวางขึ้น

การพัฒนางาน คือการทำให้งานให้ดีขึ้น ทั้งกระบวนการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีมูลค่า ผลิตภาพเพิ่ม การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ดัง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23215  ก็เป็นเพียงเสนองานมีค่า พัฒนาเฉพาะในงานของตัวเองเท่านั้น

งานพัฒนาจะมีค่ามากขึ้น เมื่อมีการนำไปใช้กว้างขวางขึ้น ตามลำดับ

ในคณะเดียวกัน เช่น กระบวนการของภาควิชา ก นำไปใช้ในทุกภาควิชา หากมี 5 ภาควิชา แสดงว่ามีค่าเป็น 4 -5 เท่า

ขยายไปต่าง คณะ มหาวิทยาลัย ประเทศ นานาชาติ ดังจะเห็น กระบวนการ ทฤษฎีต่าง ๆ ของโลกนี้ เช่น ระบบประกันคุณภาพต่าง ๆ ก็มาจากกระบวนการพัฒนางาน ทำอย่างไรให้มีคุณภาพมากขึ้น อย่างสินค้าสมัยก่อนจะมีคำว่า checked หรือ passed หมายถึงผ่านตามข้อกำหนด แต่ปัจจุบันไม่มีคำดังกล่าว เพราะใช้ระบบประกันคุณภาพในการผลิตแทนการตรวจเมื่อผลิตเสร็จแล้ว เพราะจะทำให้เสียของ เสียเวลาผลิต แล้วจึงนำมาตรวจ ซึ่งจะเห็นว่า ระบบประกันคุณภาพมีการนำมาใช้และเกิดค่า เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมถึงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ที่มีการจัดอบรมเรียนรู้ก็เป็นค่าอีกด้านหนึ่งของการพัฒนางาน

การที่จะทำให้งานที่พัฒนาขยายค่าออกไป นอกจากระบบการดำเนินการตาม  http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23198        แล้ว ต้อง

  1. จัดทำระบบให้ชัดเจนว่า ใช้งานตามแล้วเกิดค่า พัฒนาได้จริงเช่นระบบประกันคุณภาพ ด้วยการขยายการใช้งานต่างหน่วยงาน
  2. ชวนให้นำไปใช้และรวมกันทำงานเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถนำไปใช้หน่วยงานอื่นได้ รวมทั้งมีข้อมูลตรวจสอบความแม่นยำ วิเคราะห์ผลและค่าที่ได้ในทุกด้าน
  3. เขียนเป็นบทความถึงวิธีการ/ผลของการพัฒนา อาจลงตีพิมพ์หรือนำเสนอในเวทีการพัฒนางาน ซึ่งใน ม.อ. ก็มีในระดับมหาวิทยาลัย
  4. ขยายการทำงานไปยังคณะ/หน่วยงานอื่น ด้วยการทำเช่นเดียวกับข้อ 2 คือขอนำไปใช้ ชวนมาเป็นทีมพัฒนา เพื่อเป็นที่ขยายการใช้งาน ติดตามประเมินผลการนำไปใช้ และขยายออกไปเรื่อย ๆ เพื่อตรวจสอบว่าได้ผล ก็นำมาจัดเป็นรายงาน บทความ เผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้นไปอีก
  5. จัดทำเป็นหลักสูตร การบรรยาย ปฏิบัติให้ความรู้ และ
  6. สุดท้ายเขียนเป็นหนังสือ/ตำรา ดังที่เห็นกันในรูปหนังสือด้านบริหารจัดการ

นี่คือ การเพิ่มค่าการพัฒนางาน คือ นำงานที่พัฒนาแล้วไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น ที่คนไทยยังไม่มีการทำกัน ส่วนใหญ่ทำแค่พัฒนาใช้เอง ไปนำเสนอแล้วก็จบกัน จึงได้ค่าน้อย หรือยิ่งไปกว่านั้น บางคน บางหน่วยงาน บางบริษัท ยังถือเป็นความลับ เพื่อไม่ให้ใครมาแข่งขัน นำไปใช้ ซึ่งในความเป็นจริงไม่น่าห่วงน่าหวง ดูอย่างที่เรียนวิธี ทฤษฎีบริหารจัดการ ก็ไม่เห็นลอกเลียนแบบใครได้ และไม่เห็นใครเสียหาย นอกจากเพิ่มค่าทั้งเจ้าของผลงาน และผู้นำไปใช้งาน

ฝันอยากจะเห็น งานที่พัฒนาแล้ว ขยายเป็นวิธีการ หลัก ทฤษฎี ใช้กันให้กว้างขวางขึ้น ไม่ต้องถึงกับนานาชาติ ในประเทศ ในมหาวิทยาลัย หรือในคณะก็ยังดี แต่จะทำเช่นนั้นได้ ต้องเริ่มให้ดีตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะทำว่า สิ่งนั้นมีการใช้กันกันในหน่วยงานใดบ้าง ต้องทำให้มีข้อมูลให้เชื่อถือได้ อย่าหวง ใช้เพื่อนร่วมงานให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ที่สำคัญ ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การหวงเป็นการให้ ตั้งใจสนใจกับการทำและงานของคนอื่น เพราะเท่าที่มีการจัดเวทีนำเสนองานส่วนใหญ่มีเฉพาะผู้นำเสนองานเท่านั้นที่ไปร่วม ซึ่งก็เป็นคนละด้าน คนละงาน จึงขาดการนำไปใช้ขยายผล หรือแม้แต่จะฝึกอบรมก็ต้องบังคับให้ไป หรือขอไปอบรมที่อื่นไกล ๆ แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น หลายครั้งที่ไปอบรม สัมมนา จะเห็นคนแน่นเฉพาะช่วงปิดงาน หลังจากนั้นก็หายไปจากห้องประชุม

หากไม่ได้ตั้งใจไปเรียนรู้ ก็คงไม่ได้รับความรู้ คงรู้เพียงว่าได้ไปร่วมดังที่เขียนในประวัติว่า ได้อบรมอะไรบ้าง แต่มักไม่มีว่าได้นำมาใช้อะไรบ้าง

มาเปลี่ยนวัฒนธรรม การกระทำเพิ่มค่า พัฒนางานกันดีกว่า ไหม?

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มีนาคม 2555 18:35 แก้ไข: 31 มีนาคม 2555 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.240.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ