นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 3555
ความเห็น: 0

การพัฒนางาน อย่างไรจึงเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ

เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา เข้าใจผิด จะพัฒนาผิดทาง สร้างภาระและความทุกข์ จึงต้องเข้าใจความรู้ และรู้ทั้งงานและสถานการณ์

วันนี้ 27 มี.ค.2555 คณะทรัพยฯ มีการนำเสนอ การพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ เห็นได้ว่ายังมีเรื่องต้องทำ ปรับปรุงอีกมาก

เรื่องแรก ต้องทำความเข้าใจความหมายกันให้ชัดขึ้น มิฉะนั้นจะได้งานที่พัฒนา

คำว่า พัฒนางาน ในภาพรวมง่าย ๆ คือ งานต้องดีขึ้น ต้องลดข้อผิดพลาดของงานเดิม

งานดีขึ้น ดูอย่างไร

 1. เพิ่มมูลค่า ทั้งรายรับและกำไร  หากเพิ่มรายรับกำไรไม่เพิ่ม อยู่เหมือนเดิมดีกว่า นะได้ไม่เหนื่อยเปล่า
 2. ลดรายจ่าย ลดขั้นตอน ลดแรงงาน ลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็นออก
 3. มีประสิทธิผล คือได้ผลทั้งคุณภาพ ปริมาณตามเป้าหมาย แต่ให้ดีขึ้นต้องสูงกว่าเป้าหมาย
 4. มีประสิทธิภาพ คือ ได้ผลแล้วยังรวดเร็ว
 5. ต้องใช้และได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำดีไม่ได้ประโยชน์ ไม่ต้องทำดีกว่า

การพัฒนางาน ให้รู้ว่า ดีขึ้น ดีกว่าเก่า ต้องมีข้อมูลเก่าไว้เปรียบเทียบ และลดปัญหาก็ต้องดูที่ที่ทำนั้นมีปัญหาอะไรบ้าง

 • จะพัฒนาให้ดีขึ้น ต้องดูที่ระบบ ขั้นตอนการทำงาน
 • จะเพิ่มรายรับ/กำไร และลดค่าใช้จ่าย ต้องมีข้อมูลการเงินของการดำเนินการ
 • อาจใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ SWOT analysis ช่วยประเมิน ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค โอกาส เข้าช่วย
 • เมื่อใช้ตามระบบประกันคุณภาพ ต้องทำการศึกษาเองว่าสถานภาพปัจจุบัน เดิมเป็นอย่างไร แล้วเลือกจุด/ประเด็นที่ต้องพัฒนา
 • คำว่า ต้องพัฒนา คือมีการเลือกแล้วว่าจะพัฒนาอะไรก่อน จึงคุ้มค่า เสียเวลาน้อย ไม่ต้องทำทั้งหมด และกำหนดตัวชี้วัด ให้ชัดเจน เช่น ปัญหานักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียน จะแก้อย่างไร และรู้อย่างไรว่าได้ผล
 • การเลือกประเด็นสำคัญ คือที่มาของคำว่า ตัวบ่งชี้หลัก หรือ KPI (key performance indicator) คือมีตัวที่สำคัญ ชัดเจน เหมาะกับงานที่พัฒนา
 • อีกอย่างของการพัฒนางาน คือ ต้องปรับทันเทคโนโลยี คำว่า ทันไม่ใช่แปลว่าใหม่สุด เพราะหากทำเช่นนั้น จะไม่คุ้มค่าการลงทุน เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีพัฒนาเร็วมาก เรียกว่า ไม่ทันได้ใช้ของใหม่มาแล้ว แต่ไม่ปรับใช้เทคโนโลยีก็ไม่ได้ ที่สำคัญต้องใช้เป็น ใช้ให้คุ้มค่า

การพัฒนา ต้องเริ่มจากรู้จักตนเอง รู้ปัญหา รู้ขั้นตอน รู้ระบบ มีข้อมูล รู้วิเคราะห์ รู้ทันสมัย รู้พอดี

ต้องทำแผน ตัวบ่งชี้ เมื่อดำเนินการแล้วจะได้รู้ว่า ดีขึ้น ดีกว่าเดิม ลดปัญหา และตรวจสอบความแม่นยำเพื่อให้ทำซ้ำได้ แล้วนำบทเรียนมาจัดเป็นความรู้ สู่การใช้งาน พัฒนาต่อเนื่องกันไป คือ continuous improvement คือระบบการประกันคุณภาพ  

อย่าลืม งานดี เงินเดิน จึงเพลินอุรา

งานหนัก เงินน้อย จะพลอยระอา

แต่ต้องเป็นเงินที่เกิดจากการทำที่คุ้มค่า มีกำไร ไม่ใช่ขอใครมา เพราะไม่มัใครให้ จนกว่าจะเห็นประโยชน์

เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา เข้าใจผิด จะพัฒนาผิดทาง สร้างภาระและความทุกข์ จึงต้องเข้าใจความรู้ และรู้ทั้งงานและสถานการณ์

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 March 2012 19:44 Modified: 29 March 2012 08:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ