นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4014
ความเห็น: 0

คนมีศักยภาพกับสมรรถนะสูง

คนเก่งต้องทำงานตนให้ดี เอาความเก่งช่วยเพื่อนทำงานให้ดี จึงช่วยให้ตน งาน และองค์กรดี การทำงานมีความสุข เป็นคนมี high potential and high performance เก่ง ดี บุคลิกเด่น อยู่เย็น เป็นสุข

ศักยภาพ (potential) หมายถึง ความสามารถของบุคคล เช่น ความสามารถการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้ความรู้และเทคโนโลยี หรือ พูดง่าย ๆ ความเก่งของคนในด้านต่าง ๆ

สมรรถนะ (performance) หมายถึง พฤติกรรมและผลการกระทำ ซึ่งประกอบด้วย บุคลิกการทำงาน ผลการทำงาน และการพัฒนางาน

  • บุคลิกการทำงาน  เป็นพฤติกรรมของคนทำงาน เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจทำงาน  ใส่ใจต่อผู้รับบริการ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา รักงาน รักองค์กร  มีระบียบวินัย รับผิดชอบต่องาน หรือบุคลิกด้านลบ จู้จี้ขี้บ่น หน้าบูด บอกบุญไม่รับ เอาแต่ใจ แบ่งพรรคแบ่งพวก ตำหนิต่อว่าคนอื่น โทษคนอื่นเป็นนิจ
  • ผลการทำงาน ประกอบด้วย ปริมาณและคุณภาพงาน เช่น ความถูกต้องแม่นยำ ว่องไว ทันเวลา กระตือรือร้น เรียกว่า ทำงานดี มีงานมาก
  • การพัฒนางาน คือ มีการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา ทั้งระบบงาน การใช้เทคโนโลยี  

ผู้มีสมรรถนะสูง ต้องมีศักยภาพสูงด้วยจึงสามารถทำงานได้ดี มีประโยชน์ เรียกว่า ทั้งเก่ง ทั้งขยัน  หรือ ทั้งเก่ง ทั้งดี มีผลงาน ช่วยเหลือคนอื่น  คือสุดยอดคนทำงาน

แต่หากคนมีศักยภาพสูง แต่ไม่ทำงานก็ไม่มีสมรรถนะ เพราะไม่เกิดงาน คือ เก่งแต่ขี้เกียจ งานก็ไม่เกิด เรียกว่า รู้แต่ไม่สามารถ

ยิ่งเก่งแต่พูด ต่อว่า ดูถูกคนอื่น  อย่างนี้คือ เก่งนอกจากไม่มีค่า ยังสร้างปัญหา ถ้าเป็นการปลูกพืชก็จัดเป็นวัชพืชที่ร้ายแรง ที่มีปัญหาทำลายพืชปลูกให้เสียหาย ที่ต้องกำจัดและจำกัดการปะปนให้มีน้อยสุด ๆ หรือ เก่งแบบไม่น่าคบ

ดังนั้น คนเก่งทำงานดีแต่ตนอย่างเดียว ยังมีปัญหาต่อตนเองเพราะจะทุกข์ไปกับเพื่อนร่วมงานและองค์กร ยังทำให้เพื่อร่วมงานไม่ชอบ

คนเก่งต้องทำงานตนให้ดี เอาความเก่งช่วยเพื่อนทำงานให้ดี จึงช่วยให้ตน งาน และองค์กรดี การทำงานมีความสุข  เป็นคนมี high potential and high performance  เก่ง ดี บุคลิกเด่น อยู่เย็น เป็นสุข

อยากอยู่ดีมีสุข ต้องเป็นผู้มี  high potential and high performance 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มีนาคม 2555 18:15 แก้ไข: 27 มีนาคม 2555 18:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ