นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5137
ความเห็น: 0

จาก From Farm to Table เป็น From Table to Farm

การทำวิจัยว่า ต้องรู้จักตลาดว่าจะวิจัยเรื่องอะไร เพื่อผลิตอะไร ไปขายใคร ไม่ใช่เพียงทำวิจัย ใช้เงิน ใช้แรงทำวิจัย เท่านั้น

การเข้าใจในความหมาย นำไปสู่การกระทำที่สำคัญ ยิ่งเป็นภาคการผลิต ภาคธุรกิจ แค่ตีความหมายผิด ทำให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจมากทีเดียว

จากข้อความ From Farm to Table หมายถึง การนำความสดใหม่จากการผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณค่า หรือสดใหม่จากไร่

ดูความหมายก็ดีมาก ๆ จูงใจผู้บริโภค แต่ลืมถามไปว่าผู้บริโภคต้องการหรือไม่ เพราะถึงดีอย่างไร หากผู้ซื้อ ผู้บริโภคไม่ต้องการก็ไปไม่รอด  หรือมีมากเกิน ไม่ถูกที่ ถูกเวลา ก็เป็นปัญหา ตัวอย่างของพืชผัก ผลไม้ ผลผลิตการเกษตรที่ออกมากจนล้นความต้องการทำให้ไม่มีราคา ไม่คุ้มการลงทุน  ผลคือขาดทุน หรือมีรายได้ไม่พอ แล้วใช้ทางแก้ด้วยการทำให้มากขึ้นเพราะราคาถูก จึงต้องขายให้มาก ๆ แต่สุดท้ายคือไม่มีผู้ซื้อ นั่นเพราะแปลความหมายไม่ดี ที่คิดว่าทำดี ผลิตให้ดีได้ของดี ๆ ก็พอ

ความหมายของ From Table to Farm  เป็นการผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค ตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ ปริมาณ และเวลา ซึ่งไม่ต้องผลิตมากจนเกินไป แต่ต้องดี ต้องปลอดภัย ต้องใส่ใจตามที่ผู้บริโภคต้องการ และต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ การผลิต ต้องรู้ความต้องการของผู้บริโภคทั้งคุณภาพ คุณค่า และเวลา ที่สำคัญ รู้จักกลุ่มลูกค้าว่ามีกำลังซื้อระดับใด ต้องการอะไร นั่นคือ รู้ตลาดและรู้ตัวเองว่าจะผลิตเพื่อลูกค้ากลุ่มใด เพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการต่างกัน กลุ่มผู้มีเงินยอมจ่ายในค่าที่ยาก ไม่ต้องผลิตมากแต่ต้องดี ต้องแตกต่าง ต้องใช้ความสามารถเฉพาะ

เมื่อตอนที่รัฐมนตรี ปลอดประสพ มาที่มามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ก็ได้พูดถึงการทำวิจัยว่า ต้องรู้จักตลาดว่าจะวิจัยเรื่องอะไร เพื่อผลิตอะไร ไปขายใคร ไม่ใช่เพียงทำวิจัย ใช้เงิน ใช้แรงทำวิจัย เท่านั้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ท่านไปดูงานประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่เป็น เจ้าสินค้าเทคโนโลยี

ดังนั้น ไม่ว่า จะวิจัย ผลิต สินค้าอะไร ต้องรู้ก่อนว่า จะทำอะไร ให้ใคร มีมูลค่า สูง ต่ำ เพียงใด คุ้มค่า คุ้มความสามารถ และสอดคล้องกับความสามารถ หรือภาษาการตลาดที่ว่า ตำแหน่งของสินค้าในตลาด ว่าผลิตขายมาก หรือผลิตของราคาสูงแต่ไม่ต้องขายมาก แต่ต้องไม่ใช่สักแตทำวิจัย หรือผลิตมากแต่ไม่ตรงความต้องการของผู้ซื้อ ที่ทำให้มีแต่เจ้ง กับเจ้ง  

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 March 2012 18:49 Modified: 25 March 2012 18:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.240.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ