นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1882
ความเห็น: 0

ไม่เคยได้สองขั้น ใครผิด?

การที่ไม่ได้สองขั้น ต้องพิจารณาตนเองในการทำงาน เพราะไม่ใช่ทำงานมานาน ไม่ใช่หมุนเวียนกันได้ ยิ่งในยุคนี้ต้องมีหลักฐาน ต้องมีผลการประเมิน ที่ไม่ใช่การพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น มิฉะนั้น การพูดว่าตนเองไม่ได้สองขั้น ได้ปรับเงินเดือนขั้นน้อย จะเป็นการประจานตนเองในการทำงาน ว่าใครผิด ใครมีปัญหา

 คำว่า สองขั้น เป็นระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระบบเก่าที่ใช้กันมานาน และไม่ถูกใช้อีกตั้งแต่การเปลี่ยนมาเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละตามผลการดำเนินการ ที่ต้องเทียบตามมาตรฐานของหน้าที่ และเพื่อนร่วมงานซึ่งป็นระบบของราชการไทย เหตุเพราะยังมีกรอบวงเงินที่ใช้เลื่อนตำแหน่ง คือ ร้อยละ 3 ของการปรับในรอบครึงปีงบประมาณ

แต่ยังมีกลุ่มลูกจ้างประจำของราชการที่ยังคงใช้ระบบเลื่อนเป็นขั้น ที่แบ่งเป็น 0 ½ 1 ของแต่ละรอบ แต่เมื่อเป็นปีก็มี 0 ½ 1½ และ 2 ขั้น 

 

เมื่อมีการพูดคุยกันในหมู่บุคลากร มักจะมีบางคนพูดถึงว่าตนไม่เคยได้ 2 ขั้นเลย แสดงถึงปัญหาและมักคิดไปว่า ไม่ยุติธรรมที่ตนไม่เคยได้สองขั้นในชีวิตการทำงาน อาจเป็น สิบ ยี่สิบปี ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจ ที่สำคัญลืมพิจารณาตนเองในด้านการทำงาน เพราะคนที่พูดและรู้สึกเช่นนั้น มักเป็นคนมีปัญหาในการทำงาน มีผลการทำงาน พฤติกรรมการปฎิบัติที่ด้อยกว่าคนอื่น ด้อยกว่าตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงมีปัญหาในการทำงานกับผู้อื่น เพื่อนร่วมงาน

การเลื่อนเงินเดือนที่เรียกว่า มากกว่า 1 ขั้นนั้น เป็นการพิจารณาถึงความดี ความชอบ หมายถึงการทำงานตามหน้าที่ มีภาระงานดีกว่า สูงกว่าข้อตกลง

หากทำงานได้ตามข้อตกลง มาตรฐานปกติต้องได้รับการเลื่อนขั้นปกติ คือไม่เกิน ครึ่งขั้นต่อครั้งหรือหนึ่งขั้นต่อปี

หากต้องการผลตอบแทนให้มากขึ้นก็ต้องทำงานให้มากขึ้น ทำงานให้เร็วขึ้น 

เหมือนการทำธุรกิจ เช่น ขายก๊วยเตี๋ยว หากขายได้วันละ 100 ชาม ได้กำไร 500 บาท หากต้องการกำไรมากขึ้นก็ต้องขายให้ได้มากขึ้น ต้องทำก๊วยเต๋ยวที่อร่อยถูกใจคนกิน บริการได้เร็วกว่าเดิม จึงสามารถขายได้มากขึ้น

เช่นเดียวกับคนจะได้ สองขั้น ก็ต้องทำงานให้ดีขึ้น มีพฤติกรรมการทำงานที่พึงพอใจผู้รับบริการ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อให้หน่วยงานทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

คนที่บอกว่าตนเองไม่เคยได้สองขั้น คงตรวจสอบผลงานของตน พฤติกรรมการทำงาน ว่าได้ทำตามหน้าที่ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ช่วยให้หน่วยงานทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผลการดำเนินงานมากและดีขึ้น  หรือเป็นอุปสรรคการทำงาน

ไม่ว่า การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ แม้แต่ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการทำงานทางตรง คือ ตำแหน่งอาจารย์ ฝ่ายสนับสนุน การรับส่งหนังสือ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน พัสดุ แผนและนโยบาย ประกันคุณภาพ ทะเบียน กิจการนักศึกษา ทุกด้านทุกตำแหน่ง รวมถึง รปภ. พขร. เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องเรียน สำนักงาน หากได้ทำให้งานมีประสิทธิภาพ ไม่เสียเวลา แม้แต่ไฟกระพริบในห้องเรียน การเปิด-ปิดห้อง ประตูอาคาร ก็มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพราะทุกตำแหน่งมีความสำคัญและมีผลต่อการทำงานร่วมกัน แต่ต่างหน้าที่กัน

 

ดังนั้น การที่ไม่ได้สองขั้น ต้องพิจารณาตนเองในการทำงาน เพราะไม่ใช่ทำงานมานาน ไม่ใช่หมุนเวียนกันได้ ยิ่งในยุคนี้ต้องมีหลักฐาน ต้องมีผลการประเมิน ที่ไม่ใช่การพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น มิฉะนั้น การพูดว่าตนเองไม่ได้สองขั้น ได้ปรับเงินเดือนขั้นน้อย จะเป็นการประจานตนเองในการทำงาน ว่าใครผิด ใครมีปัญหา 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 มีนาคม 2555 19:21 แก้ไข: 10 มีนาคม 2555 19:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 pom, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.193.85
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ