นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1805
ความเห็น: 1

ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก

ความแตกต่างช่องว่างระหว่างภาษา วัฒนธรรม หากการไม่รับรู้จะยากต่อการทำงาน ทำธุรกิจร่วมกัน

การไปเวียตนามระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 2555 โดยทางรถยนต์ จากไทยผ่านลาวเวียตนาม ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนที่กำลังจะเปิดเขตการค้าเสรีในปี พ.ศ. 2558 ทำให้ได้สัมผัสถึงความแตกต่างช่องว่างระหว่างภาษา วัฒนธรรม หากการไม่รับรู้จะยากต่อการทำงาน ทำธุรกิจร่วมกัน

มีคำสุภาษิตจีนที่ รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

หันมามองไทยกับเพื่อนบ้าน ทั้งเวียตนาม ลาว พม่า รู้จักไทยทั้งภาษาไทย วัฒนธรรม คนไทย จากการที่ให้ทุน เชื้อเชิญมาเรียนไทยที่เพียงต้องการแสดงความเหนือกว่า ก้าวหน้ากว่า แต่ไม่มีการและวิธีการที่ไปเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้นอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ คนประเทศเหล่านี้ยังต้องการและได้เรียนภาษาไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตนเอง

  • อย่างคนลาวเรียนรู้ภาษาไทย รู้จักคนไทยผ่านละครไทยที่ประเทศลาวรับโทรทัศน์ไทยได้ทุกช่อง
  • แม้แต่โทรทัศน์ในเวียตนามยังมีช่องที่เป็นเครือข่ายดาวเทียมที่เป็นภาษาไทย
  • สำหรับพม่าก็มีแรงงานจำนวนมากมาทำงานในประเทศไทยจึงเรียนรู้ทั้งภาษาและความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง

แต่ไทยไม่เคยมีกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้ รวมถึงตัวบท กฎ กติกาในการทำการค้า การลงทุน

ถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องคิดถึงและดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ การสอนภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน วัฒนธรรม ประเพณี กฎ กติกา การค้า การลงทุน สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากร แรงงาน การเดินทาง การขนส่ง เพื่อให้พร้อมที่จะทำงานร่วมกันได้ และแข่งขันกับภูมิภาคอื่นในโลกต่อไป รวมถึงประเทศอินโดนีเซียที่กำลังมีการขยายการลงทุนทั้งของไทยและนานาประเทศ

นี่คือสิ่งที่ไทย สถาบันการศึกษาไทย คนไทยต้องเตรียมพร้อม

อย่าแค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก อยากเป็นนานาชาติให้เขารู้เรา แต่ต้องทำให้เรารู้เขาด้วย มิฉะนั้นจะไม่่ปรับตัวได้ทันและนำไปสู่ความพ่ายแพ้ได้

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 March 2012 16:59 Modified: 03 March 2012 17:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Champy, Ico24 pom, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

โดนใจเลยครับ มัวแต่ไปมองประเทศที่อยู่ใกลๆ บางทีเราควรจะมองใกล้ตัวก่อนก็ดีนะึครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ