นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1590
ความเห็น: 1

สิ่งที่บัณฑิตควรมีในการทำงานในภูมิภาคอาเซียน

เป็นหน้าที่ของมหาวิยาลัย สถานศึกษาที่ต้องเปิดโอกาสในเรื่องเหล่านี้ สำหรับนักศึกษา และไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาหลักทางภาษา แต่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารให้เป็นความรู้พื้นฐาน

จากคำถามว่า สิ่งที่บัณฑิตไทยพึงมีเพื่อการทำงานในภูมิภาคอาเซียน ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เรียนว่า ควรมีความรู้ภาษาของประเทศนั้น ๆ บ้างเพื่อให้รับรู้การสื่อสารไ ด้และความรู้ร่วมกัน หากไม่รู้จะเสียเปรียบ

ยิ่งในปัจจุบัน คนลาว เวียดนามที่ส่วนหนึ่งเรียนภาษาไทย รู้ภาษาไทย ทำให้เขารู้ว่าเราเวลาพูดอะไร แต่เขาพูดคุยกันเราไม่สามารถรับรู้ได้

นอกจากที่ไม่รู้ภาษาเขา ทำให้ไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง ห่างเหินและไม่เป็นกันเอง ดังนั้นจึงควรเรียนรู้ภาษาของประเทศเหล่านั้นบ้าง จะได้รู้ทันและเข้าใจเขาซึ่งปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัย หลายสถาบันที่เปิดสอนภาษาของอาเซียน โดยเฉพาะในเวียดนามยังใช้ชีวิตลำบาก เพราะป้ายต่าง ๆ เป็นภาษาเวียดนามทั้งหมด ไม่มีภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นกำกับ รวมทั้งการสื่อสาร

อีกอย่างที่ควรเรียนรู้ คือวัฒนธรรมของประเทศเหล่านั้น จะได้ทราบและปฏิบัติในสิ่งที่ควร เพราะการปฏิบัติอะไรที่ไม่ดีกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ย่อมนำมาซึ่งความรู้สึกไม่ดี ตรงข้ามหากปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะได้รับความรู้สึกที่ดี ความร่วมมือที่ต่อกัน และยังไม่เกิดความเสียหายต่องานด้วย

เป็นสิ่งที่ควรเตรียมตัวสำหรับบัณฑิต ไม่ว่าจะไปทำงานในประเทศนั้น หรือไม่ หากรู้ไว้ย่อมเป็นประโยชน์เพราะในโอกาสต่อไปคงหนีไม่พ้นท่ีต้องทำงานประสานกัน

และเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สถานศึกษาที่ต้องเปิดโอกาสในเรื่องเหล่านี้ สำหรับนักศึกษา และไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาหลักทางภาษา แต่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารให้เป็นความรู้พื้นฐาน

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2555 07:33 แก้ไข: 03 มีนาคม 2555 17:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ในบ้านเราการให้ความสำคัญกับเรื่องพหุวัฒนธรรมยังมีน้อยมาก ในขณะที่ในบ้านเราเองก็มีความแตกต่างกันของวัฒนธรรมพอสมควร เราเน้นแต่เรื่องภาษาตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก แต่ในบ้านเราหรือรอบๆบ้านของเราเองเรากลับละเลยไป

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ