นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2143
ความเห็น: 0

การจัดการความรู้ของลูกจ้างประจำ

การจัดการความรู้เพื่อการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ จะช่วยเป็นหลักฐานยืนยันถึงความชำนาญ ความภาคภูมิใจที่มีความรู้บันทึกไว้ เป็นความรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานแทนที่ไม่ต้องไปเรียนรู้ด้วยตนเองใหม่ และเป็นการสร้างค่าของความรู้จากการปฏิบัติ สู่ การบันทึกความรู้ จะได้คงอยู่กับองค์กร

จากหัวข้อเรื่องบันทึก อาจทำให้บางท่านเกิดความสนใจในการจัดการความรู้กับบุคคลกลุ่มนี้

จากการปรับระบบ ซี เป็นระบบ แท่ง ของเงินเดือนข้าราชการ ทำให้มีการปรับตำแหน่งระดับ ลูกจ้างประจำ ผู้ช่วยทำงานพื้นฐาน ทั้งการดูแลทำความสะอาด เดินหนังสือ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสอน ที่หลายท่านทำงานมานาน และมีการสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ที่ไม่มีในการทำงานระดับวิชาการ จึงไม่มีบทความ ความรู้ให้ศึกษา ที่เป็นความรู้ด้านเทคนิค และปฏิบัติจริง

จากการปรับตำแหน่งงาน ก็ต้องมีการคัดเลือกผู้เข้าสู่ตำแหน่ง ที่ระบุว่าต้องมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยในคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมามี ลูกจ้างประจำดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกทั้งจากคณะและมหาวิทยาลัย ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

 

เพื่อให้เป็นไปตามการปรับเข้าสู่ตำแหน่งที่แสดงถึง ความชำนาญในการปฏิบัติงาน จึงได้ให้จัดทำ คู่มือ/เทคนิคการปฏิบัติงาน ไว้เป็นความรู้ให้คนรุ่นใหม่ไว้ใช้ศึกษาเพื่อเรียนรู้สำหรับการทำงานในโอกาสต่อไป ซึ่งเป็นการเขียนจากการทำงานจริงที่สั่งสมมายาวนาน ที่เรียกว่า tacit knowledge มาบันทึกไว้เป็น explicit knowledge เช่น

  • การบริการอาหารว่างในห้องประชุม
  • การเดินหนังสือ คือการบริการนำเอกสารจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ทั้งในและต่างคณะ/หน่วยงาน
  • การเตรียมไก่เพื่อการสอนสรีรวิทยาสัตว์ปีก
  • การเตรียมพืชสำหรับการสอนโรคพืช

 

คู่มือ/เทคนิคที่ทำ ไม่ใช่เขียนแบบขั้นตอนทั่วไป และเป็นเทคนิคที่ทำให้มีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ได้ผลดี มีคนชื่นชม อย่างการเตรียมตัวอย่างไก่ ต้องระบุว่าเป็นไก่อายุเท่าไร ดูอย่างไร หาจากที่ไหน มีอะไรที่ต้องระวัง ทุกขั้นตอน ดำเนินการ รวมทั้งมีภาพประกอบที่ชัดเจน ที่อ่านแล้วทำตามได้อย่างดี

 

การจัดการความรู้เพื่อการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ จะช่วยเป็นหลักฐานยืนยันถึงความชำนาญ ความภาคภูมิใจที่มีความรู้บันทึกไว้ เป็นความรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานแทนที่ไม่ต้องไปเรียนรู้ด้วยตนเองใหม่ และเป็นการสร้างค่าของความรู้จากการปฏิบัติ สู่ การบันทึกความรู้ จะได้คงอยู่กับองค์กร   

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2555 19:07 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2555 19:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ