เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
อ่าน: 1259
ความเห็น: 2

การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เกิดค่าอย่างแท้จริง

ต้องมีผลการเรียนที่แสดงว่า จะเรียนได้สำเร็จการศึกษา ต้องการทำงานอย่างรับผิดชอบ ต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาจริง ๆ

การให้ทุนการศึกษามีหลายแบบ

  1. ทุนแบบให้เปล่า เพื่อสงเสริมผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อหวังให้ผู้ด้อยโอกาสใด้เรียน สร้างอนาคต แต่ทุนที่ให้จำนวนไม่มาก 2,000 3,000 5,000 หรือ 10,000 บาทต่อปี ดูแลไม่น่าจะช่วยได้ตามเป้าประสงค์ โดยเฉพาะยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่จึงให้เป็นรางวัล ผลการเรียนดี ประพฤติดี ตามเกณฑ์ วัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุน เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นเกียรติประวัติว่าเคยได้รับทุน

เมื่อได้รับทุนบางคนเอาไปซื้อของที่อยากได้ หรือทำอะไรที่ต้องการ หรือบางคนก็ถูกเพื่อนให้พาไปเลี้ยง จนบางครั้งเลี้ยงมากกว่ามูลค่าทุนที่ได้รับ

 

2. ทุนทำงาน ซึ่งส่วนนี้มีผู้สนใจไม่มาก อาจเพราะได้ค่าตอบแทนน้อย หรือไม่อยากทำงาน  ความจริง ทุนนี้มีค่ามากกว่าทุนให้เปล่า เพราะเป็นผลจากการทำงาน ที่สำคัญคือ ประสบการณ์การทำงานที่ได้รับซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าตอบแทน หากรู้จักเรียนรู้ อย่างน้อย รู้จักการจัดการบริหารเวลา ระหว่างเรียนกับการทำงาน

 

ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา นักเรียนเริ่มทำงานตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมปลาย จนเป็นค่านิยมว่า ใครไม่ทำเป็นความผิดปกติ ซึ่งมีการทำงานทั้งนอก และ ในมหาวิทยาลัย ตามร้านอาหารสะดวกซื้อ ร้านอาหารมหาวิทยาลัย งานในห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรืองานในฟาร์ม ฯลฯ ส่วนใหญจะเป็น กะๆ ละ 3-4 ชม.  เช่น ช่วงอาหารเช้า เที่ยง เย็น อาจทุกวัน หรือบางวัน สลับกับเพื่อน เพราะร้านก็รู้ดีว่าเป็นการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา แน่นอน เงินที่ได้อาจไม่ใช่หาเงินเรียนเอง แต่เป็นบทเรียนของการทำงาน การดำรงชีวิต รู้จักค่าของเงิน ของงาน  ที่เห็นชัดอีกอย่าง คือความรับผิดชอบ ในกรณีที่บางวัน ติดงาน ติดสอบ ในช่วงทำงาน ก็ต้องหาเพื่อนมาทำแทน โดยไม่ทิ้งงานไปโดยไม่รับผิดชอบ ยกเว้น หาไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องแจ้งผู้ดูแล ผู้จัดการ เพื่อหาทางแก้ เช่น ให้คนงานประจำทำแทนในกรณีที่จำเป็น

 

เนื่องจากปัจจุบัน ผู้มีปัญหาเงินทุนในการศึกษา สามารถกู้ได้จากกองทุนกู้ยืมจากรัฐบาล ที่เรียกว่า ก.ย.ศ. คณะกรรมการกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้มีกองทุนประมาณ 10 ล้าน เห็นว่า น่าจะใช้เงินทุนให้คุ้มละเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาจริง ๆ จึงจะดำเนินการการจัดสรรทุนเป็น 2 แบบ คือ

  1. เงินกองทุนที่ผู้บริจาคระบุวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน ว่าจะให้เป็นแบบใด เช่น ทุนเรียนดีทุนละ 5,000 8,000 หรือ อื่น ๆ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
  2. ส่วนที่เหลือ ที่ผู้บริจาคได้ระบุไว้ กรรมการเห็นสมควรให้จัดทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถและต้องการทำงานแบบพึงตนเองได้ จะจัดสรรทุนทำงานจริงเป็นรายเดือน 3-5,000 บาทต่อเดือน เพื่อฝึกทั้งการปฏิบัติงานจริง และช่วยเหลือตนเองได้จริง เพราะเห็นว่า การนำเงินกองทุนมาสะสมไว้มาก ๆ จะทำให้ค้เงินลดลงไปตลอด จึงควรนำมาใช้ให้เกิดค่าและประโยชน์อย่างแท้จริงในการพัฒนาคน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในปีการศึกษา 2555 นี้  โดยผู้จะรับทุนนี้ ต้องมีผลการเรียนที่แสดงว่า จะเรียนได้สำเร็จการศึกษา ต้องการทำงานอย่างรับผิดชอบ ต้องไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาจริง ๆ

 

นี่คือแนวคิด การให้ทุนการศึกษาให้เกิดค่าต่อการพัฒนาคนที่แท้จริง   

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 Febuary 2012 19:22 Modified: 18 Febuary 2012 19:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
โอ๋-อโณ (Recent Activities)
18 Febuary 2012 22:56
#75270

ชอบระบบของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ค่ะ อาจารย์ เขามีทุนให้ 4 แบบ คือทุนเต็ม, ทุน 75%, ทุน 50%, ทุน 25% โดยมีข้อบังคับว่าต้องไม่มีวิชาไหนได้ต่ำกว่า 2 (จะโดนลดทุน) ทุกเทอม และให้ทำงานให้คณะ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งงานสำนักงาน งานบำเพ็ญประโยชน์ นับเป็นจำนวนชั่วโมงต่อเทอม ทำให้เด็กที่ได้รับทุนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อสถาบันดีค่ะ เขาคัดเด็กที่เรียนดีมีความรับผิดชอบจากหลายๆที่ได้ดีทีเดียวค่ะ 

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
19 Febuary 2012 17:37
#75293

ขอบคุณคุณโอ๋-อโณ สำหรับความรู้เพิ่มเติม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 174.129.167.207
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ