นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1733
ความเห็น: 0

ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า 2. การเข้าอบรม

การมอบหมายจากหน่วยที่ชัดเจน ทั้งแจ้งให้บุคลากรภายในทราบทั่วกัน จะได้ทราบว่าไปทำอะไร และมีหน้าที่กลับมาทำอะไร

การอบรม ถ้ามีการเตรียมการ เตรียมตัวที่ดี http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22591 จะนำไปสู่การเข้าอบรมที่ดี ได้ผลการอบรมที่ดี มีค่า ที่ผู้เข้าอบรมพึงรับผิดชอบในการเข้าอบรม คือ

4. ตั้งใจ  ส่วนนี้เป็นเรื่องของผู้เข้าอบรม แต่ต้องมีในส่วนของหน่วยงานด้วย เพราะหากหน่วยงานไม่มอบหมายงาน เพียงแต่มอบหมายเพียงส่งเข้าอบรม จึงไม่ได้ผล และส่วนใหญ่ก็ตั้งใจเข้าอบรม แต่ก็มีไม่น้อยที่ไปเข้าอบรม ในช่วงลงทะเบียน บางคนไม่เข้าอบรมตลอดหลักสูตร คงพบเห็นบ่อยว่ามีคนเฉพาะช่วงเปิดการอบรม บางคนคนแสดงความรับผิดชอบผิดที่ คือให้ไปฝึกอบรม กลับหนีกลับมาทำงาน ด้วยข้ออ้างที่ดูดีมาก คือ มีงานค้าง ก็หน่วยงานให้ไปอบรมนั่นคืองานที่มอบหมาย ที่ต้องรับผิดชอบ หากกลัวเสียงานน่าจะบอกผู้บังคับบัญชาว่ามีงาน จะให้ใครทำแทน อย่าลืมว่า การจัดฝึกอบรมมีค่าใช้จ่ายมากมาย ทั้งค่าพลังงาน ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าวัสดุการอบรม ค่าวิทยากร ฯลฯ และค่าเดินทางหากเป็นการอบรมนอกสถานที่  ส่วนนี้ไม่กลับมาทำงานแต่ไม่ทราบว่าไปไหน เพราะเห็นหลังช่วงเปิดงานมักเหลือผู้อบรมน้อยลงทุกครั้ง ทั้ง ๆ ที่แจ้งว่าต้องการเข้าอบรม บางท่านหน่วยงานไม่ยอมให้ไป จะมีอารมณ์เสียอีก ซึ่งน่าจะมีระบบตรวจสอบว่าละเลยการทำหน้าที่ของผู้เข้าอบรม ที่ไปแล้วไม่ทำหน้าที่  และอาจเป็นปัญหาการเตรียมการ เตรียมตัวตามข้อ 2 ข้อ 3 ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ หรือไปเฉพาะการลงทะเบียน ดังนั้น การมอบหมายจากหน่วยที่ชัดเจน ทั้งแจ้งให้บุคลากรภายในทราบทั่วกัน จะได้ทราบว่าไปทำอะไร และมีหน้าที่กลับมาทำอะไร ถือเป็นการตรวจสอบเชิงระบบ หากผลไม่ดี ต่อไปหากไม่ให้ไปจะได้ทราบว่าเป็นเพราะตนเองไม่รับผิดชอบในหน้าที่ จะกล่าวโทษหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชาไม่ได้

5. ตรวจเป้าหมาย ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของผู้เข้าอบรม ที่หากมีความชัดเจนจะนำไปสู่ความตั้งใจด้วย และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ ว่ามีหน้าที่ไปเรียนรู้ เอาความรู้กลับมาใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังบันทึก เรื่องการฟัง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22451 จะได้ทำหน้าที่ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ตรงกับหน้าที่ การเข้าอบรม

 

การตั้งใจและใส่ใจในเป้าหมาย เป็นหน้าที่ของผู้เขาอบรม ที่ระลึกว่าเป็นหน้าที่เพื่อตนเอง เพื่อองค์กร เพราะใช้ทั้งงบประมาณ เวลา และถือเป็นการปฏิบัติงาน และส่วนใหญ่มักมีการนำไปเขียนในประวัติ แต่หากสอบถามว่าแล้วได้อะไรที่นำกลับมาใช้งานให้คุ้มค่า หรือไม่ อะไรบ้าง และต้องมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ไป นี้คือข้อที่ต้องเอาใจใส่ ไม่งั้นไปอบรมทำไม ให้เสียงบประมาณเสียเวลางาน ซึ่งเป็นการเสีย 2 ต่อ คือใช้จ่ายแต่ไม่คืน

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2555 17:19 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2555 18:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.144.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ