นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1386
ความเห็น: 0

ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดค่า พัฒนาจริง 1. เตรียมการเตรียมตัว

การฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่ค่าที่แท้จริง จึงต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและปฏิบัติจริงจัง

การฝึกอบรม ถือเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้น ให้ทันสมัย  และเป็นหลักสำคัญในการทำงาน พัฒนาองค์กร เพราะคนคือทรัพยากรมีค่ามากที่สุด จึงเป็นภาคบังคับหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ เพราะถึงมีทุกอย่างดี แต่คนไม่มีความสามารถ ปรับตัวให้ทำงานสอดคล้องกับระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยไม่คุ้มค่า เช่น ปรับระบบใช้คอมพิวเตอร์ แต่บุคลากรใช้ไม่เป็น รวมถึงปฏิเสธการใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ e-document e-meeting e-banking etc. ก็ทำให้สูญเสียประสิทธิภาพ เสียทรัพยากร กระดาษ หมึกพิมพ์ คนเดินหนังสือ การเดินทางไปธนาคาร จราจรติดขัด เสียพลังงานหากไปต้องใช้ยานพาหนะ และเสียเวลา

 

การฝึกอบรม เป็นการเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่เพิ่มประวัติว่าได้ฝึกอบรมอะไร 

  

การฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่ค่าที่แท้จริง จึงต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและปฏิบัติจริงจัง ดังนี้

 

1. เตรียมตัวขององค์กร การเตรียมตัวนี้มีทั้งระบบขององค์กร หน่วยงาน ว่าต้องการนำความรู้อะไร เท่าไร และนำมาใช้งานอย่างไร  ซึ่งส่วนใหญยังไม่ได้ทำอย่างจริงจัง  อาจมีแค่ว่า ต้องการความรู้อะไร เท่านั้น อาจมีว่านำมาใช้อะไรบ้างแต่เป็นความคิดเท่านั้น ขาดระบบผลักดัน ติดตาม  และเป็นการคิดแค่ระดับผู้จัดเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ใช้งาน แม้แต่ผู้เข้าอบรมก็ไม่รู้เป้าหมาย รวมถึงการวัดก็ไม่มีสาระ ทิศทาง มีเพียงปริมาณ คือ สัดส่วนของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม งบประมาณต่อหัว และ บันทึกในประวัติบุคคลากรก็มีว่าได้อบรมอะไรมาบ้าง แต่ใช้งานได้หรือไม่ ใช้งานได้หรือไม่??  อย่างตัวอย่างที่เห็นชัดในระบบ ซี ที่ผู้จะปรับเป็น ซี6 ต้องผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ แต่ความสามารถการใช้งานจริงเป็นอย่างไร คงหาคำตอบกันได้ จึงเป็นแค่การเข้าอบรม เสียเวลา ค่าใช้จ่าย เพราะขาดการขับเคลื่อนการใช้งานอย่างเป็นระบบ  เครื่องมือไม่มี ระบบไม่เอื้อ บางคนทำเป็น บางคนทำ/ใช้ไม่เป็น

 

 ดังนั้น การเตรียมตัวที่ดี ต้องเป็นสิ่งที่ทำจริง คือพร้อมทั้งการให้ความรู้ และระบบงานรองรับหลังการอบรม  

 

ต้องทำการอบรมให้เป็นระบบ คือ กำหนดจำนวนว่าต้องอบรมใครบ้าง จำนวนเท่าไร กี่รุ่น ไม่ใช่ทำ ๆ หยุด ๆ เปลี่ยนไป เพราะไม่มีเป้าหมาย ไม่คิดจากข้อมูลจริง ให้ครบถ้วน ไม่ใช่สักแต่ได้ทำการอบรมให้ผ่านไปแต่ละครั้ง แต่ละปี เท่าที่งบประมาณปี แต่ไม่นำไปปรับการใช้งานจริง

 

ความจริง เรื่องระบบนั้น เอกชนทำได้ดี อย่างจะเปิดศูนย์การค้าใหม่ ต้องมีการจัดอบรมพนักงานทุกคนในแต่ละแผนก หรืออย่างการปรับระบบการบริการของธนาคารเมื่อตอนเริ่มใช้ ATM แต่มักล้มเหลวในระบบราชการ ที่ใช้เงินหลวง ที่สักแต่ทำให้ได้ตามตัวชี้วัดดังกล่าว

 

2. การเตรียมตัวของหน่วยงานที่ส่งคนเข้าอบรม ซึ่งก็ต้องพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะส่งบุคลากรของตนเข้าอบรมความรู้อะไร ที่สำคัญอบรมแล้วนำมาใช้อะไร และต้องมีระบบสนับสนุนติดตาม พัฒนาการนำไปใช้งานจริง อย่างหลงแค่ตัวชี้วัดว่าได้พัฒนาบุคลากรแล้ว เพราะเสียเวลา ค่าฝึกอบรม สุดท้ายสูญเปล่าความรู้ที่อบรมมาเพราะไม่ถูกนำมาใช้งานให้คุ้มค่า เพราะสักแต่ทำ ทำให้ประเทศชาติเสียหาย

 

3. การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรม ไม่ใช่ไปแต่ตัวตามกำหนดการอบรม แต่ต้องรู้เป้าหมาย รู้หน้าที่ว่าต้องไปเรียนรู้อะไร ต้องนำความรู้กลับมาใช้อะไร ไม่ใช่แค่เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเพื่อเข้าไปนั่งอบรม ซึ่งส่วนใหญ่ก็ตั้งใจไปเรียนรู้ แต่ยังไม่มากพอ ต้องให้รู้ว่า จะนำมาใช้อะไรในฐานะตัวแทนหน่วยงาน ไม่ใช่ส่วนตัวแค่เอามาคุย มาเล่า แต่ต้องเอามาใช้ และทางที่ควรทำ คือ หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า ต้องมีการมอบหมาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ว่าต้องเรียนรู้อะไร นำกลับมาทำอะไรที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตั้งใจนำความรู้กลับมาใช้จริง

 

การอบรมให้เป็นไปตามหมาย ต้องมีการวางระบบเตรียมการ ทั้งระดับองค์กร หน่วยงานที่ส่งคนเข้าอบรม และผู้เข้าอบรม เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้น

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2555 17:50 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2555 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ