นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2118
ความเห็น: 2

คำถามการประเมินให้ตรงกับพฤติกรรมการเรียนรู้

ให้ได้วัตถุประสงค์ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ คือ ผู้รู้ต้องมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่สอบได้ แต่ปฏิบัติ ใช้งานไม่ได้

การจัดการเรียนการสอนที่ดี ต้องให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ และต้องตั้งคำถามให้สอดคล้องกับพฤติกรรม ความรู้ในแต่ละแบบ

  • การสอนที่ให้มีความรู้พื้นฐาน ที่ต้องการให้รู้ ให้จำ ก็ต้องตั้งคำถามว่า รู้อะไรบ้าง  ที่ไหน เมื่อไร คำถามก็ให้ ระบุ บอก
  • การสอนต้องการให้เข้าใจ ต้องตั้งคำถามให้อธิบาย ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ก็ตั้งคำถามว่า จงอธิบาย หากต้องการให้ลึกซึ้งก็เติม โดยละเอียด
  • การสอนที่ต้องการให้ทำได้ ปฏิบัติได้ ขั้นตอนการใช้งาน ก็ตั้งคำถามให้ตอบ อธิบาย/บอก/ระบุขั้นตอนตามลำดับ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อะไรบ้าง มีวิธีการใช้งานอย่างไร มีข้อระวัง สังเกตอะไร
  • การสอนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ต้องถามหาเหตุผล ทฤษฎีกำกับ ว่า ทำไม เพราะเหตุใด 
  • การสอนให้มีทักษะ ความชำนาญ ก็ต้องถามถึงทางเลือก มีกี่วิธี อะไรบ้าง อย่างไร วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ทางเลือก และอธิบายว่า ทำไมถึงเลือกวิธีนั้น หรือแต่ละวิธีใช้ในเงื่อนไขอะไร 
  • การสอนให้รู้แหล่งข้อมูล ก็ถามถึงรูปร่างหน้าตา ของหนังสือ ตำรา วารสาร เว็บไซต์ เนื้อหา ซึ่งยุคนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้จัก และใช้เป็นแหล่งความรู้
  • ทั้งหมดนี้ คือ ลักษณะคำถามที่นำไปสู่การตอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการแต่ละแบบ

อีกส่วนหนึ่ง ของการประเมินคือ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งค่อนข้างยากในการใช้คำถาม เพราะคำตอบเป็นเพียงจำได้ ตอบถูก แต่ไม่ทำ ซึ่งต้องสอนด้วยการทำจริง เป็นแบบอย่าง อย่าพูดแต่ปาก เช่น

- สอนให้ผู้เรียนรักษาเวลา แต่ผู้สอนมาสายประจำ สอนเกิน ต้องแสดงความเกรงใจ คิดถึงผู้เรียนจะเรียนวิชาอื่นไม่ทัน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้สอน ส่งคะแนนไม่ทัน 

- สอนให้ผู้เรียนติดตามความก้าวหน้า ทันสมัย ใช้อินเทอร์เน็ต แต่ผู้สอนไม่ติดตาม ไม่ลงทุนในอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เช่น จัดหาคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เหมือนกับการซื้อรถยนต์ จักยานยนต์ ทั้งๆ ที่ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับยุคปัจจุบัน และราคาต่ำกว่ารถยนต์ จักรยานยนต์มากมาย  ไม่ต้องรอให้ผู้เรียนถาม ที่สอนทำไมผู้สอนไม่ทำ ความศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือในคำสอนจะหมดไป

ความจริง ก็เป็นหน้าที่ผู้เรียนควรนำประโยชน์จากคำสอนไปใช้ หากไปสนใจว่าผู้สอนไม่ทำก็ไม่ทำด้วย ก็หมดความก้าวหน้า หมดสง่าราศรีทั้งผู้เรียนและผู้สอน แต่หากนำไปใช้ ไปทำประโยชน์ทักษะก็เกิดแก่ผู้ทำ ผู้ไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์ ต้องเลือกที่ทำดีให้ได้ดีกับตนเอง คือหาประโยชน์แก่ตน อย่าไปสนว่าใครจะเลว

การจัดการเรียน การสอน ต้องจัดกระบวนการ การทดสอบ ติดตามประเมินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการ อย่างการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ ก็ต้องทดสอบ ติดตาม ประเมิน ให้คะแนน ให้สอดคล้องกัน มิฉะนั้น ผู้เรียนจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้  เพราะสับสน

จึงขอฝากมาในช่วงการสอบไล่ที่กำลังจะถึงนี้ และนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อไป ให้ได้วัตถุประสงค์ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ คือ ผู้รู้ต้องมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ไม่ใช่แค่สอบได้ แต่ปฏิบัติ ใช้งานไม่ได้  

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2555 18:27 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2555 18:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยากมากค่ะ กับการจะประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา อันนี้หมายถึง หนูต้องประเมินผลโครงการ ว่าจัดไปแล้ว นักศึกษาได้ประโยชน์จากโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเปล่า เป็นคนดีขึ้นไหม

เหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะ ผลประเมินออกมาดี เพราะเขารู้ เขาเข้าใจ เขาตอบแบบประเมินได้ดี

แต่ผลลัพธืไม่น่ารักนัก เพราะบางที เขาก็ไม่ทำ

ผู้เรียนจะยึดการกระทำ มีเหตุการณ์ เหตุผล ผลกระทบ ซึ่งต้องเป็นภาพจริงของสังคมด้วย ฉะนั้น อย่าคิดสอนคูณธรรม จริยธรรม แต่ต้องทำ ต้องช่วยกันทำ ต้องเป็นวัฒนธรรม เพราะส่วนใหญ่ผู้สอนยังไม่ทำ จะคาดหวังผู้เรียนได้อย่างไร จึงยังคงเป็น ดัดจริตธรรม ที่ดีแต่พูด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.183.113
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ