นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2085
ความเห็น: 2

สื่อการสอน กับการพัฒนาการเรียนการสอน 2. ยุคปัจจุบัน

เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ คือหน้าที่ การผลิตบัณฑิตที่สมหน้าที่ที่เรียกว่า มหาวิทยาลัย ความเป็นครูอาจารย์ ไม่ใช่แค่ผู้สอน คนในมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้คนรุ่นใหม่ได้บทเรียนที่ดีดี อย่าสร้างรอยตำหนิติดตัวบัณฑิต ลูกศิษย์ไป และนี่คือสื่อการสอนที่เป็นจริง ยิ่งกว่าสื่อใด ๆ

ในยุคปัจจุบัน ความพร้อมด้านสื่อมีมาก พร้อมทั้งแหล่งความรู้ สื่อการเรียนรู้ ทั้งรูป ทั้งเสียง ทั้งภาพเคลื่อนไหว จึงจำเป็นต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย

โดยเฉพาะ ลักษณะบางอย่าง รูปร่าง หน้าตา สีสรร ภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้สื่อสาร เรียนรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น

แต่บางส่วนก็ยังต้องใช้ของจริง ในด้าน กลิ่น รส ที่อธิบายด้วยคำพูดไม่ได้ เช่น กลิ่นน้ำหอม หรือของเสีย รสอาหาร ยิ่งกับผู้เรียนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีสื่อให้เรียนเองได้ ติดตามภายหลังได้

รวมทั้งผู้สอนยังปรับการสอนให้สนุก สนาน น่าติดตาม ชั้นเรียนไม่ควรมีจำนวนผู้เรียนมากไปจนควบคุมการสอนไม่ได้ ควรลดการสอนเป็นทีม เพื่อจัดชั้นเรียนกลุ่มเล็กลงหลาย ๆ กลุ่มแทน ซึ่งช่วยผู้สอนตรวจงาน ตรวจข้อสอบได้ดีขึ้น

การจัดเป็นกลุ่มต่างผู้สอนกัน ยังเป็นการสอนรูปแบบต่างกัน ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความถนัดของผู้เรียน ซึ่งต่างประเทศใช้มานานแล้ว คือกำหนดขนาดผู้เรียนไม่เกิน 50-60 คน ต่อกลุ่ม อย่างในการเรียนภาษาจีนในประเทศจีนกำหนดชั้นเรียนไม่เกิน 25 คน

ตอนไปเรียนที่อเมริกาเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2526-2528 ก็จัดกลุ่มการสอนที่แบบการสอนต่างกัน ผู้สอนบางท่านให้อ่านเองแล้วมอบงานให้ทำ บางท่านสอนแบบรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน ก็อยู่ที่ผู้เรียนถนัด และต้องการเรียนแบบใด แบบเรียนเองเป็นหลัก หรือแบบถูกสอนเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามการให้ความสำคัญตามความถนัดของผู้เรียน

อยากเห็น การศึกษาไทยที่สอนอย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับยุคสมัยเทคโนโลยี และเข้าใจบริบทของผู้เรียนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สอนในระดับอุดมศึกษาที่ผู้สอนมักเป็นคนเรียนเก่ง เรียนสูง จึงไม่ค่อยเข้าใจผู้เรียนที่มีผู้มีทักษะการเรียนไม่ดี ตามผู้สอนไม่ทัน

ขอฝากไว้ หน้าที่การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน คือ พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในวิชาชีพ ทำงานแข่งกับคนชาติอื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต

ไม่ใช่แค่ จบปริญญา แต่ใช้ความรู้ไม่ได้

ไม่ใช่แค่เรียนเสร็จ สอนเสร็จ แต่ต้องสำเร็จการศึกษา เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ คือหน้าที่ การผลิตบัณฑิตที่สมหน้าที่ที่เรียกว่า มหาวิทยาลัย  ความเป็นครูอาจารย์ ไม่ใช่แค่ผู้สอน คนในมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้คนรุ่นใหม่ได้บทเรียนที่ดีดี อย่าสร้างรอยตำหนิติดตัวบัณฑิต ลูกศิษย์ไป และนี่คือสื่อการสอนที่เป็นจริง ยิ่งกว่าสื่อใด ๆ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2555 17:32 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2555 17:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พลับพลึงเห็นด้วยกับคุณ Wullop ค่ะ เราต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในวิชาชีพ ทำงานแข่งกับคนชาติอื่นได้ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต ตอนนี้พลับพลึงวางหลักสูตรภาษาอังกฤษให้หลักสูตรนานาชาติไว้แล้ว วาดคุณภาพทางภาษาของลูกศิษย์ที่จะจบปี4 ไว้แล้วด้วยค่ะ พลับพลึงจะนำข้อมูลนี้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอนภาษาค่ะ

คุณพลับพลึง ยินดีที่จะเริ่มต้นระบบที่ดี จะได้เตรียมคนไทยให้พร้อมในการทำงาน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 184.72.102.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ