นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2087
ความเห็น: 0

อดออม ออมอด

จง อดออม แต่อย่า ออมอด

คำว่า ออม คือการเก็บไว้บางส่วน ไม่ใช้ให้หมดไป ซึ่งเป็นความหมายในแง่ดี เช่น ออมเงิน และมีคำที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละบางส่วนเพื่ออนาคต คือ อดออม โดยเฉพาะชีวิตการทำงานในวัยช่วงแข็งแรง วัยทำงานก็ต้องอดออมไว้เผื่ออนาคต ต้องเก็บสะสมเงินไว้สร้างเนื้อสร้างตัว ไว้เผื่อวันใดเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถนำส่วนที่ออมไว้มาดูแลได้ หรือหากเป็นการทำธุรกิจก็ต้องเก็บออมไว้เผื่อบางช่วงที่กิจการไม่ดี ซึ่งในหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง การออมนี้เรียกว่า การสร้างภูมิคุ้มกัน  

ส่วนคำว่า ออมอด เป็นความหมายที่มีผลในทางตรงข้าม คือ การใช้ไม่เต็มที่แล้วส่งผลให้ไม่ได้อะไรมา ไม่เจริญก้าวหน้า ซึ่งพบเห็นในคนทำงานประจำ

  1. พบในผู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงเข้าทำงานในวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า เช่น จบปริญญาตรีเข้าทำงานในตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ จบปริญญาโททำงานในตำแหน่งวุฒิปริญญา แน่นอน หน่วยงาน องค์กรต้องมอบหมายงานตามวุฒิที่สมัครเข้ามาทำงาน และคนเหล่านี้ก็มักจะทำงานว่ามีความรู้ ความสามารถตามที่มอบหมาย  ทั้ง ๆ ตนน่าจะมีความรู้ความสามารถตามวุฒิการศึกษาที่เรียนจบมา แทนที่จะใช้ความรู้ ความสามารถให้เต็มที่ แต่กลับทำงานไม่ต่างผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ต่ำกว่านั้น จึงเป็นลักษณะการออมความสามารถไว้ การออมลักษณะเช่นนี้จึงเกิดผลเสียแก่ตนเองที่ศึกษามาในวุฒิที่สูง หากแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถสูงกว่าหน้าที่ ทั้งบุคลิก ความสามารถ สร้างประสิทธิภาพ มูลค่างานที่ดีกว่า หน่วยงานก็อาจปรับตำแหน่ง ปรับวุฒิ หรือหากมีตำแหน่งที่ตรงกับวุฒิการศึกษาก็มีโอกาสจะให้ไปทำ แต่หากออมไว้ ไม่แสดงความแตกต่างกับคนวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่านั้น ก็ไม่มีโอกาสได้ปรับ ได้เปลี่ยน สุดท้ายความรู้ความสามารถก็หมดไปด้วย นี่เป็นลักษณะ ออมอด คือออมความรู้ จนอดตำแหน่ง ความก้าวหน้าในงาน และความสามารถไม่ใช้ให้เห็นจึงไม่มีใครเห็น และหายไปกับตนเองในที่สุด
  2. อีกลักษณะของ ออมอด คือผู้ที่ไปเรียนปริญญาที่สูงสูงขึ้น ไม่ว่า ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ซึ่งการเรียนปริญญาโท เป็นการเรียนกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย โดยเป้าหมายหลักสูตรปริญญาโทคือ ผู้จบปริญญาโทต้องทำวิจัยเป็น  แต่เห็นคนจำนวนมาก ไปเรียนปริญญาโทจบแล้ว ก็ยังทำงานเหมือนเดิม ไม่มีแววว่านำความสามารถการวิเคราะห์วิจัยมาทำงาน ไม่มีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์จะปรับปรุงกระบวนทำงาน หาความรู้เพิ่มจากกระบวนการวิจัยมาพัฒนางาน ก็เป็นการออมความรู้ความสามารถที่ไปเรียนมาเช่นกัน จึงน่าเสียดายเวลา ความรู้ ความสามารถที่ตั้งหน้าตั้งตา พยายาม อดทน เรียนจนสำเร็จ หรือเพียงต้องการแค่ว่า ได้เรียน ได้รับปริญญาเท่านั้น

หรือผู้ไปเรียนระดับปริญญาเอก นั้นโดยเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาระดับนี้เป็นนำความสามารถการทำวิจัยที่เรียนมาจากระดับปริญญาโท มาสร้างงาน สร้างความรู้ใหม่ พัฒนางาน ที่เรียกว่า เรียนด้วยการทำวิจัย ที่คนเรียนต้องมีผลงานที่สร้างขึ้น เป็นการเรียนทักษะการสร้างงาน ผลงานจากการวิจัย ที่สำคัญเมื่อจบแล้วต้อง มีอาชีพเป็นนักวิจัย คือ ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องไปตราบเท่าที่เรียกว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือ ดร. หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วไม่มีจิตวิญญาณนักวิจัย ไม่ทำงานวิจัยต่อเนื่อง ก็ไม่ใช่ผู้มีวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก เพียงได้วุฒิการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เป็นจริง  แล้วไปเรียนทำไม หรือไว้เพียงประดับ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย ที่ขอเพียงมีปริญญา ไม่ใช่ค่าของปริญญาที่แท้จริง

อยากเห็น ผู้มีความรู้ ความสามารถแสดงให้เต็มที่ ไม่ต้องออมไว้ เพราะการออมไว้ นำไปสู่คำว่า อด คือไม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ จนสูญหายไป ไม่สามารถแสดงได้ อันนำไปสู่ความเสียหายของหลักสูตร สถาบัน ที่ว่ารับรองว่ามีความรู้ความสามารถ ตามศักดิ์ สิทธิของปริญญานั้น ๆ

ดังนั้น จง อดออม ทรัพย์สิน เงินทอง เพื่อสร้างและประกันอนาคต และความมั่นคงในชีวิต แต่อย่า ออม ความรู้ ความสามารถ เพราะจะนำไปสู่ ความไม่มีความสามารถ ไม่มีอนาคต เสียเกียรติ ศักดิ์ศรีของปริญญา หลักสูตร และสถาบัน รวมเงินทอง เวลา ความยายามที่ใช้ไป

 จง อดออม แต่อย่า ออมอด  

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 ธันวาคม 2554 19:18 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2554 19:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ