นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1987
ความเห็น: 0

การเรียนการสอนยุคสังคมฐานความรู้

คุณธรรม จริยธรรม ความพอดี พอเพียง ความสมดุล ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร มนุษย์ สังคม ที่ต้องอยู่อย่างเพื่อนร่วมโลก ร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

แหล่งความรู้ในปัจุบันแตกต่างและมีความพร้อมมาก ที่สมัยก่อน ความรู้อยู่ที่ผู้สอนเป็นหลัก ไม่ว่าจะศึกษามาและประสบการณ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

ในยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Base Society ; KBS) มีความรู้มากมายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ที่สำคัญคนรุ่นใหม่มีความสามารถเข้าถึงได้ดีกว่า โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นระบบออนไลน์ ที่มีทั้งเนื้อหา ทั้งภาพ ทั้งเสียง ทั้งภาพเคลื่อนไหว มีมากจนบางครั้งผู้สอนเองก็ยังตามไม่ทัน

ในสถานการณ์เช่นนี้ การเรียนสอนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไป

 • ต้องปรับทักษะความสามารถเข้าหากัน โดยใช้ทักษะของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถการใช้สื่อผสมกับความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ของผู้สอน เพื่อคัดเลือกสื่อที่เชื่อถือได้ ใช้ประโยชน์ใช้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ของผู้สอน
 • ต้องนำสื่อ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่ใช่สอนความรู้ให้ทำตาม แต่สอนวิธีการใช้ความรู้ให้เกิดเป็นทางเลือกให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่ปรับเปลี่ยนไปทุกเวลา ทั้งเทคโนโลยี ราคาปัจจัยการผลิต อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงสภาพแวดล้อม ที่ทำให้ความรู้และวิธีการดำเนินการไม่ใช่ทางเดียว วิธีเดียว แต่ต้องมีหลายวิธีให้เลือกตัดสินใจได้ตามสถานการณ์
 • ต้องรวดเร็วตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูล ทั้งการวิเคราะห์ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร และพื้นฐานประสบการณ์การทำงานให้เกิดประโยชน์จริง
 • นอกจากด้านการผลิต ยังต้องมีระบบการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง เป็นสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ที่ดีกว่า ที่เรียกว่า การแข่งขันที่ดึงดูดลูกค้า
 • การสอน ต้องเข้าถึงผู้เรียน ต้องใช้สื่อที่เห็นภาพ มีเสียง เห็นความเคลื่อนไหว ไม่ใช่สื่อแห้ง ๆ เป็นตัวหนังสือที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ยาก
 • ต้องตอบสนองต่อผู้เรียนที่รวดเร็ว ทันที เช่น การตอบคำถาม ข้อสงสัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ต้องรอเข้าชั้นเรียน
 • ต้องสามารถทำงานจริงที่ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา มีปัญหาสอบถาม ตัดสินได้ทันที ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น

การแพทย์กำลังผ่าตัดสามารถส่งภาพจริงมาให้ดู มาปรึกษา แนะนำดำเนินการได้

การค้าต้องสามารถปรึกษา ข้อมูลตัดสินใจได้ในระหว่างต่อรองราคา ประมูลงาน รวมถึงข้อมูลวัตถุดิบเพื่อการผลิตว่ามีมากน้อยเพียงใด หรือมีทางเลือกใดดังกรณีน้ำท่วมจะใช้จากที่ไหน ต้นทุนเท่าไร เป็นต้น

ดังนั้น ในยุค Knowledge Base Society ; KBS การเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนไป ที่สำคัญที่สุดในยุคที่ผ่านมา รวมถึงปัจจุบันที่ผู้สอนมักใช้อำนาจเหนือในการควบคุมผู้เรียน ดุด่าว่ากล่าว แทนการส่งเสริมให้กำลังใจ พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และผู้สอนยังตามสื่อ เทคโนโลยีไม่ทันผู้เรียน

 

การเรียนการสอนยุค Knowledge Base Society ; KBS ต้อง

 1. ผู้เรียนผู้สอนต้องเรียนรู้ร่วมกัน อาศัยซึ่งกันและกันด้วยการนำจุดเด่นมาเสริมกัน
 2. ต้องสอนการใช้ความรู้ โดยผู้สอนต้องสอนหลักการพื้นฐานความรู้ ให้ผู้เรียนเป็นผู้สืบค้นแหล่งความรู้ เพื่อนำมาผสมผสานการใช้ความรู้
 3. ผู้สอนต้องสอนวิธีการ หลักการคัดเลือกความรู้ที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้องเป็นทางเลือกไม่ใช่ต้องเป็นทางเดียว
 4. ผู้สอนต้องสอนหลักวิธีการตัดสินใจ โดยอาศัยทักษะเทคโนโลยีของผู้เรียน
 5. ผู้สอนต้องอาศัยแหล่งความรู้ที่แตกต่างกันจากการให้ผู้เรียนไปสืบค้นมาใช้ให้เป็นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นนวัตกรรม เป็นอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 6. ผู้สอนต้องไม่ใช้อำนาจเหนือในการสอน ในการประเมินผล ซึ่งต้องเปลี่ยนจากการวัดความรู้ เป็นการวัดความสามารถ

 

สิ่งสำคัญในการเรียน การสอน การทำงานยุค Knowledge Base Society ; KBS คือ คุณธรรม จริยธรรม ความพอดี พอเพียง ความสมดุล ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร มนุษย์ สังคม ที่ต้องอยู่อย่างเพื่อนร่วมโลก ร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ต้องเข้าใจว่า การแข่งขัน คือการเอาสิ่งดี ๆ มาร่วมกันใช้ ไม่ต้องทำซ้ำให้เสียทรัพยากร ต้นทุน ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ความร่อยหลอของทรัพยากร เป็นการร่วมไม่ใช่แย่งชิง แก่งแย่งกัน ต้องเป็นเพื่อร่วมโลก ร่วมภูมิภาค ประเทศ

นี่คือ พื้นฐานการศึกษาและสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้อยู่ในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมหรือยัง

เรียนรู้ร่วมกัน ใช้ทักษะผสมผสานกัน นำไปสู่สถานการณ์จริง ไม่ทิ้งขว้างทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ทักษะความสามารถ ศักยภาพให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ของคนทุกรุ่น

วันนี้เริ่มเห็นผู้ใหญ่ตกรุ่นมากขึ้น ปรับและตามเทคโนโลยีไม่ทัน โดยเฉพาะอารมณ์และความคิด ที่หากยังครอบงำด้วยอำนาจเหนือจะทำให้พัฒนาคนรุ่นใหม่ไม่ทันโลก ไม่สามารถแข่งขันได้ ด้วยกำแพงคนรุ่นเก่าที่ยังมีอำนาจตามระเบียบสังคมที่เรียกว่า กฎหมาย มาตรฐานที่ตามไม่ทันยุคที่เปลี่ยนไป   

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 ธันวาคม 2554 19:26 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2554 19:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.131.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ