นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2022
ความเห็น: 0

Admissions 1. องค์ประกอบและกลุ่มการคัดเลือก

ที่เปลี่ยนจากระบบ entrance ตั้งแต่ปี 2553 และยังมั่วกันไม่จบ เพราะไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนตรงกับสาขาที่เข้าเรียนได้

Admissions คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนจากระบบ entrance ตั้งแต่ปี 2553 และยังมั่วกันไม่จบ เพราะไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนตรงกับสาขาที่เข้าเรียนได้ จึงทำให้มีนักศึกษาตกออกจำนวนมาก ผู้สอนก็สอนยาก ผู้เรียนก็เรียนไม่เป็นสุข จากการมีความสามารถไม่ตรงกับสาขาที่เรียน และนำไปสู่ความตกต่ำของการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2554 ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. (กำลังจะเปลี่ยนเป็น สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย: สอท. ซึ่งต่อไปก็ไม่มี ทปอ. แล้ว) จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง การปรับสัดส่วนองค์ประกอบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือที่เรียกกันว่า Admissions กลาง หรือเรียกเป็นไทยว่า ระบบรับรวม

ระบบ Admissions กลาง ก็เป็นระบบที่มั่วกันมา ซึ่งมีองค์ประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย

  1. ระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย ม.ปลาย หรือ  GPAX 20%
  2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า O-NET 30% ที่มีการสอบแยกเป็น 8 กลุ่มสาระวิชา คือ (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษา (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์ (6) สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวม 3 สาระวิชา
  3. ความถนัดทั่วไป หรือ GAT: General Aptitude Test 10-50 %
  4. ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ PAT: Professional Aptitude Test) 0-40% ซึ่งประกอบด้วย 7 ด้าน คือ (1) คณิตศาสตร์ (2) วิทยาศาสตร์ (3) วิศวกรรมศาสตร์ (4) สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5) วิชาชีพครู (6) ศิลปกรรมศาสตร์ (7) ภาษาต่างประเทศ มีให้เลือก  6 ภาษา คือ ฝรั่งเศสเยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี โดยให้เลือกเพียง 1 ภาษา

 

เมื่อรวมกันแล้วเป็น 100% โดย

1 กับ 2 บังคับเหมือนกันทุกคนทุกสาขาที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

3 กับ 4 ให้ผันแปรตามสาขาที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยต้องเลือก GAT อย่างน้อย 10% ถึง 50% คือไม่ต้องสอบ PAT เลย

เนื่องจากมีสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอนจำนวนมาก จึงมีการจัดเป็นกลุ่มการคัดเลือกเป็น 9 กลุ่ม และบางกลุ่มก็ แยกเป็นกลุ่มย่อย คือ

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ แยกเป็น 2 กลุ่มย่อย

1.1  มีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และสุขศึกษา

1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

ความจริงในกลุ่มนี้ยังมีอีกสาขาหนึ่งที่ไม่ได้มาใช้ระบบ Admissions กลาง คือ สาขาแพทยศาสตร์แยกไปจัดระบบคัดเลือกเอง

 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ประกอบด้วยสาขา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์

5. กลุ่มเกษตรศาตร์ ที่ประกอบด้วย สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร (รวมประมงด้วย)

6. กลุ่มบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและรงแรม และเศรษศาสตร์ ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

6.1  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

6.2  การท่องเที่ยวและโรงแรม

7. กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

8. ศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์

9. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ จึงจัดกลุ่มคัดเลือก เกษตรศาสตร์ ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์

ส่วนกลุ่มสาขาใด ใช้ GAT PAT อะไรบ้าง ในสัดส่วนเท่าไร หาได้จากระบบ Admissions กลาง

และจะมาดูความมั่วกันต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ธันวาคม 2554 19:56 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2554 19:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ