นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1480
ความเห็น: 0

ศักดิ์สิทธิ์ vs ศักดิ์ศรี

เมื่อมีศักดิ์ศรี ปฏิบัติการ กฎ ระบียบ แนวปฏิบัติก็นำมาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ อย่างมีศักดิ์ศรีที่ไม่ต้องถามหาจากใคร นอกจากตนเองที่พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ คำว่าอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย

เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ มักมีคำถามเสมอว่า หากทำไม่ได้มีบทลงโทษอะไร มีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ เช่น

- เกณฑ์การผลิตผลงานการครองตำแหน่งทางวิชาการ/ชำนาญการ

- การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

- การกำหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนตามกำหนด เช่น การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

- การปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดเวลาขั้นตอนของหลักสูตร

- การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ให้รถในวงเวียนไปก่อน การสรวมหมวกกันน๊อคในการขับขี่รถจักรยานยนต์

- และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ที่กำหนดไว้แล้วมีผู้ไม่ปฏิบัติตาม แล้วไม่มีบทลงโทษ หรือมีก็เบาไป หรือมีแล้วไปได้นำไปปฏิบัติ เช่น หมวกกันน๊อคเป็นหมวกกันยาม ไม่ซ้อนสามผ่านหน้ายาม

 ฯลฯ ซึ่งเป็นที่มาของคำถามว่า กฎ กติกา ไม่ศักดิ์สิทธิ์ หรือต้องการให้คนมาไล่จับ หรือไล่ออก

การกำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติ ด้วยหลักการและเหตุผลเป็นไปให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ

  • ไม่ว่าการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/ชำนาญก็ตอบให้ ทั้งการขยายขั้นเพดานเงินเดือนและค่าตอบแทนเพิ่มเติม ก็หวังให่ผู้ที่เคยมีผลงาน มีความสามารถผลิตผลงานตามตำแหน่งนั้น และเชื่อในเกียรติว่าจะทำตามนั้น จึงยินยอมจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนให้
  • การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้ดูว่า คณะ/มหาวิทยาลัยมีคนเก่ง พร้อมในการพัฒนาตนเองและรับผิดชอบงานโดยเฉพาะงานบัณฑิตศึกษา งานวิจัย พัฒนา และได้ค่อตอบแทนและขยายค่าตอบแทน
  • การกำหนดขั้นตอนของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาก็ต้องการให้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ว
  •  
  • กฎจราจรก็ต้องการความปลอดภัยทั้งของตนเองและทุก ๆ คน

ซึ่งทั้งหมดคือได้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น อันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล และคณะบุคคลในตำแหน่งนั้น ๆ โดยเฉพาะบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่สังคม ประชาชนให้เกียรติ และยึดเป็นต้นแบบ  

-  การสอบถามหาถึงความศักดิ์สิทธิ์ ก็เสื่อมเกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ไม่มีความรับผิดชอบ จากการที่สังคมให้เกียรติแล้ว

-  ถ้ายิ่งไม่ปฏิบัติตามก็ทำให้เสื่อมเกียรติ ศักดิ์ศรี สิ้นการยอมรับนับถือ แล้วจะไปอ้างว่าเป็นผู้มีการศึกษา วัฒนธรรมจากอะไร

หากทำเฉพาะไม่กี่ราย ก็ดูว่าเป็นความไม่มีเกียรติ ศักดิ์ศรีเฉพาะราย แต่มีจำนวนมากราย ก็จะดูเป็นหมู่คณะ

การยึดเกียรติ ศักดิ์ศรี จึงมีค่าความหมายต่อสังคม มากกว่าคำว่า ศักดิ์สิทธิ์ และ

เมื่อมีศักดิ์ศรี ปฏิบัติการ กฎ ระบียบ แนวปฏิบัติก็นำมาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ อย่างมีศักดิ์ศรีที่ไม่ต้องถามหาจากใคร นอกจากตนเองที่พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ คำว่าอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย

การปฏิบัติอย่างมีมีศักดิ์ศรี จึงเป็นค่าและคุณภาพที่แท้จริงของความเป็นมหาวิทยาลัย สถานศึกษาขั้นอุดมศึกษา ที่ต้องช่วยกันรักษาให้มีความศักดิ์สิทธิ์

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 November 2011 20:05 Modified: 30 November 2011 20:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ