นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2262
ความเห็น: 2

การทำงาน : เริ่มทำงานเพื่อความก้าวหน้า

รู้งาน รู้หน่วยงาน รู้องค์กร รู้ภารกิจ ทิศทาง รู้ตน แนวทางพัฒนางาน พัฒนาตน ความเจริญก้าวหน้า และเริ่มทำตามแผน เป้าหมายสู้ความเจริญ

ค่าของคน คือการทำงาน คนที่ไม่ทำงานย่อมไม่มีค่า โดยเฉพาะคนที่บอกว่าไปทำงาน คนมีหน้าที่ต้องทำงานแล้วไม่ทำ เรียกว่าเป็น คนโกง คือ รับตำแหน่ง รับเงินแต่ไม่ทำงาน และยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ไม่มีศีลธรรม จรรยาบรรณ ทำให้สังคมเสื่อม

งาน คือหน้าที่ของคน แต่ละคนมีหน้าที่การงานต่างกัน แม้แต่ตำแหน่ง หน้าที่เดียวกัน

การทำงานให้ได้ดี ต้องศึกษาหน้าที่ของตนเอง พัฒนาตน พัฒนางานให้สอดคล้องกันไป

ทุกคนเมื่อจบการศึกษา ต้องหางานทำ หรือสมัครเข้าทำงาน หลายคนเลือกงานที่ตนต้องการ หรือสมัครไปเรื่อย ๆ หลาย ๆ งาน แต่แน่ ๆ ได้เลือกแล้ว เพราะไม่เลือกคงไม่ไปสมัคร

เมื่อเข้าทำงานได้ สิ่งที่ควรทำหรือต้องทำเมื่อเริ่มทำงาน คือศึกษางานในหน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำและส่วนใหญ่ทำคือ รอคำสั่งและทำตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ซึ่งบุคลิกลักษณะเช่นนี้ มักไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าในการทำงาน มากนัก เพราะไม่พัฒนางาน พัฒนาตน

ผู้ต้องการเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ต้องศึกษางานเองให้มากกว่าการสั่ง นอกจากงานที่ต้องทำตามที่ได้รับมอบหมายคือ 

  1. เมื่อศึกษางานแล้ว ต้องศึกษางานของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่ามีหน้าที่ ความรับผิดชอบอะไรในองค์กร เพื่อมองให้เห็นภาพของงานของหน่วยงาน จะได้นำความรู้ความสามารถไปช่วยทำงาน ไม่เฉพาะของตนเท่านั้น ซึ่งเริ่มแสดงให้เห็น ความสามารถของตน คือได้แสดงตัวตน และต้องระวัง อย่าอวดตน
  2. ศึกษาหน้าที่และภารกิจขององค์กร ทั้งเนื้องาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน ความเป็นอยู่ เพื่อให้มีความชัดเจนในทิศทางขององค์กร จะได้นำความสามารถเข้าช่วยได้
  3. ศึกษาขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ ตลอดทั้งองค์กร ไม่ใช่เฉพาะแต่หน้าที่เรา ในหน่วยงานเรา แต่ศึกษาถึงว่างานเริ่มที่ใดบ้าง ผ่านหน่วยงานใด ไปสิ้นสุดที่ใด เพื่อให้ทราบว่า เรื่องปกติ เรื่องด่วน จะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรได้ประโยชน์ ไม่เสียประโยชน์ รวมทั้งการประสานงานที่ดี มีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษาเพื่อนร่วมงานทุกระดับ ว่ามีใครบ้าง มีความรู้ ความชำนาญ เก่งด้านใด มีบุคลิก นิสัยอย่างไร เพื่อจะได้ทำงานด้วยกันในฐานนะเพื่อนร่วมงาน ติดต่อ ประสานงานกัน พึ่งพา ขอความช่วยเหลือ ร่วมมือกันทำงานสู่ความสำเร็จ
  5. ศึกษาตนเอง เพื่อดูว่าเรามีความรู้ความสามารถอะไรที่จะทำงานให้ดี และดีกว่าเดิม แล้วต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถอะไรบ้าง
  6. เมื่อต้องการความเจริญก้าวหน้า ก็ต้องศึกษาให้รู้ว่า จากตำแหน่งหน้าที่การงานของเรา มีทางก้าวหน้าไปด้านใดบ้าง และทางก้าวหน้าแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง จะก้าวหน้าด้านงาน หรือด้านบริหาร เพื่อจะได้นำไปทำแผนพัฒนางาน พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ก้าวหน้าไป

คือ รู้งาน รู้หน่วยงาน รู้องค์กร รู้ภารกิจ ทิศทาง รู้ตน แนวทางพัฒนางาน พัฒนาตน ความเจริญก้าวหน้า และเริ่มทำตามแผน เป้าหมายสู่ความเจริญ

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรทำ คือ ลดค่า ความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่เข้าทำงานในตำแหน่ง ชั่วคราว จึงทำงานแบบ ชั่วคราว ไม่แสดงความสามารถใช้ความรู้ให้เต็มที่ จึงทำให้ความสำคัญของตนต่ำลง เมื่อมีตำแหน่งงานก็ไม่ได้รับการพิจารณา แต่หากตนแสดงความรู้ ความสามารถเต็มที่ องค์กร หน่วยงานก็หาตำแหน่ง หางานให้ทำ หรือแนะนำไปทำงานที่มีตำแหน่ง ถึงตำแหน่งงานอาจยังไม่มั่นคง แต่หากเป็นผู้มีความรู้ สามารถให้เห็นค่าก็จะเป็นความมั่นคงได้

ทั้งหมดคงไม่ใช่ เฉพาะคนเริ่มทำงาน คนที่ทำงานอยู่แล้วก็ควรทำ  

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2554 18:11 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2554 22:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 1,000, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ่านบันทึกนี้แล้วก็อดใจหายไม่ได้ เพราะคิดถึงตัวเองที่เคยแอบเป็นคนโกงมาเหมือนกัน เพราะหลายครั้งที่มีหน้าที่ แต่อิดออด นิ่งเฉย ละเลย ไม่ได้ทำให้เสร็จตามเวลา ตามความเหมาะสม บางครั้งเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย เล่นลืมแบบตั้งใจไปเลยก็ว่าได้

 

การจะเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า และทำงานเพื่อความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่ตนเองตั้งใจอยู่เสมอ และคิดว่าสักวันจะเป็นให้ได้ หวังว่าจะไม่นานเกินรอ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
22 พฤศจิกายน 2554 20:57
#72039

ทุกคนในองค์กร มีคุณค่าเท่ากับทุกคน แต่แตกต่างกันตรงที่ภารกิจที่รับมอบหมายให้มีการทำงานที่แตกต่างกัน ตามคุณวุฒิ และวัยวุฒิค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับข้อคิดดี ๆ ในการทำงาน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ