นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3818
ความเห็น: 0

Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน

Competitiveness หรือความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง การพัฒนาร่วมกันให้ดีขึ้น ให้ดีกว่าเดิม ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ต้องช่วยเหลือกัน โดยเอาดี + ดี ให้ผู้ใช้ผู้บริโภค ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด

Competition แปลตรง ๆ คือ การแข่งขัน ที่คนไทย มักแปลว่า เป็นการต่อสู้กัน เอาชนะคะคานกัน ซึ่งเป็นความหมายเชิงลบ  

ในความหมายของสากล ใช้การแข่งขันเป็นการพัฒนา

  • อย่างการแข่งขันกีฬา เมื่อคู่แข่งขันมีฝีมือ ก็ทำให้อีกฝ่ายต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้น ต่างฝ่ายต่างพัฒนา แต่หากไม่มีคู่แข่งที่เก่ง ๆ ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เก่งไปด้วย เพราะความเก่งของทั้งคู่ จึงให้คนดูถึงความสามารถที่สนุกสนาน ดูทักษะ ความสามารถ ชิงไหว ชิงพริบด้านความสามารถ ไม่ใช่กลโกง นั่นคือความสนุก ที่คนดูหรือลูกค้าต้องการ คือ ประโยชน์ของลูกค้า

ความหมายการแข่งขันของสากล คือ คู่แข่งขันได้ประโยชน์ร่วมกัน และสุดท้ายคือคนดูได้ดูความสามารถของการแข่งขัน ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ เป็นการแสดงจิตวิญญานของมืออาชีพ เพราะได้รับความเชื่อถือ ได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน    

ดังนั้น คำว่า Competitiveness หรือความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง การพัฒนาร่วมกันให้ดีขึ้น ให้ดีกว่าเดิม ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพ ที่ต้องช่วยเหลือกัน โดยเอาดี + ดี ให้ผู้ใช้ผู้บริโภค ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด

รวมถึงคู่พัฒนาด้วยการลดเวลาการเรียนรู้พัฒนา รวมถึงค่าใช้จ่าย ด้วยการถ่ายเทความรู้ให้กันและกัน นี่เป็นที่มาของการจัดการความรู้

เหมือนกับการไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนกันและกัน มีอะไรที่ฝ่ายหนึ่งทำดีก็นำไปใช้ ขยายผล ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ยิ่งใช้มากก็คุ้มค่ามากเพราะทำให้ต้นทุนต่ำลง จะได้เอาทุน ทรัพยากร เวลา ความรู้ความสามารถไปพัฒนาอย่างอื่นต่อไป ไม่ต้องมัวมาทำซ้ำ

จนเกิดคำใหม่ที่ให้เห็นประโยชน์ของคำว่า การแข่งขันให้ดีขึ้น คือ Competitive cooperation หมายถึง การร่วมมือกันพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน เป็นการเอาข้อได้เปรียบมาเสริมต่อ เติมโอกาส ซึ่งการและกัน

  • อย่างประเทศจีนกันสหรัฐอเมริกา ทำข้อตกลงเป็น Competitive cooperation กัน เรียกว่า G2 U.S.-China Relationshipโดยจีนมีข้อได้เปรียบที่มีกำลังของผู้บริโภคจำนวนมาก มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ในอัตราประมาณ 10% ทุกปี ในขณะที่สหรัฐอเมริกา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศที่ GDP สูงสุดในโลก หรือที่เรียกว่า คนรวย ดังนั้น ทั้งคู่จึงต้องการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งกันและกัน ซึ่งประชาชนทั้งประเทศก็ได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าที่ดี ที่ถูกเพราะมีคนซื้อมาก ๆ ต้นทุนก็ถูกลง 

 

  • ความจริง คำดังกล่าวก็เช่นเดียวกับคำว่า คู่เปรียบเทียบ หรือ benchmarking ที่เป็นการจับคู่ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำสิ่งดี ๆ ของแต่ละฝ่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้บริโภค ลูกค้าให้ดีที่สุด และรวดเร็วขึ้น

 

  • โดยเฉพาะด้านการศึกษา ผลิตบัณฑิตของประเทศ มีของดี ของทันสมัย ยิ่งต้องนำมาให้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติ สังคม ประชาชน

 

น่าเสียดาย ที่คนไทยหลายคนกลับมองว่า การได้ลงทุน ลงแรง เวลา พัฒนา จึงหวงไม่ให้คนอื่นจะเอาไปใช้ ต้องไปพัฒนากันเอง ซึ่งเป็นการแปลความหมายผิด

รวมถึง การจดสิทธิบัตร โดยเจตนาต้องการบอกว่า มีผู้ทำถึงขั้นนี้แล้ว สามารถนำไปพัฒนาต่อได้โดยไม่ต้องลง ลงแรง ใช้เวลาทำซ้ำให้เสียเวลา เพียงต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรไปเฉลี่ยค่าลงทุนบ้าง แต่ไม่ต้องเสียเวลาไปทำซ้ำ ลองผิดลองถูก ก็คุ้มแล้ว

  • แต่คนไทยก็จดเพียงจองเป็นเจ้าของ บริหารจัดการใช้ก็ไม่เป็น สุดท้ายจึงเสียเวลา ค่าใช้จ่าย แรงงานจดเพียง สิทธิ เท่านั้น จนไม่มีใครได้ใช้ประโยชน์ เพราะหวง หรือจดในสิ่งที่ไม่มีค่าการนำไปใช้ หีอที่เรียกว่า ให้ฟรี ยังไม่รู้จะไปอะไรเลย

นี่คือความเป็นสากล ความเป็นนานาชาติ ไม่ใช่การอยากเป็นเหมือนเขา ลอกเลียนแบบเขา แต่ต้องร่วมพัฒนา ร่วมใช้ให้เกิดค่า เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ความจริง สิ่งเหล่านี้ย้อนยุคไป 50-60 ปีก่อน ในชุมชนไทยก็มีลักษณะเช่นนี้ คือบ้านใดมีพืชผล ฝีมือการทำอาหารดี ๆ  ก็แบ่งปัน แลกเปลี่ยนกัน ทำให้ทุกคนมีของดี ๆ อร่อย แลกเปลี่ยนกันกิน ก็เป็นลักษณะ Competitive cooperation

เป็นเพราะเรา รู้แบบหลง คือ หลงว่ารู้ ความเป็นสากล ที่เขาใช้ประโยชน์ของความสามารถร่วมกัน ไม่ใช่สากลตามไปเดินตามใคร  

 

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 November 2011 18:16 Modified: 21 November 2011 18:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 anni, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ