นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1670
ความเห็น: 0

ค่าควรคิด หรือคิดมากไปไม่มีค่า

ประชาชนโดยสภาผู้แทนราษฎร ถามว่า ผลการวิจัยที่ทำกันถูกนำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ทำให้หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยกำหนดเป้าหมายการวิจัยต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ในสัดส่วน 70% ของทุนอุดหนุนการวิจัย
 • ทุกคนกินอาหารทุกวัน มักคิดถึงอาหารที่อร่อย คิดบ้างไหมว่า คุณค่าอาหารไม่ได้อยู่ที่ความอร่อย แต่อยู่ที่สารอาหาร และกินอาหารอร่อยทำให้กินได้มากจนสร้างปัญหาแก่ผู้กินได้
 •  
 • คุณค่าคนไม่ได้อยู่ที่เรียนดีมีความรู้ แต่อยู่ที่สามารถนำความรู้มาใช้สร้างค่า เป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่น
 • 
 • ค่าของมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ที่สร้างคนเรียนเก่ง เป็นบัณฑิตเกียรตินิยม แต่อยู่ที่สร้างคนให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถไปทำงานให้มีค่าและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน
 • การมีความรู้มากมายที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงเหมือนน้ำท่วมที่มีน้ำมากมายแต่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ นอกจากสร้างปัญหาและความเสียหาย รวมถึงมีค่าใช้จ่ายมากมายที่อยู่กับมัน
 • การทำวิจัยที่ผู้ทำอยากทำ แต่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าจึงเหมือนสภาพน้ำท่วมที่แม้แต่ผู้ทำเองก็ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ นอกจากวัดค่าตามระบบประกันคุณภาพ ขอตำแหน่งทางวิชาการ ไม่แน่ใจว่า คือคุณค่าจริงของการวิจัย ?
 •  
 • การจัดแสดงผลงานวิชาการ จัดอบรม ที่ใช้งบประมาณการจัดมากมาย แต่ไม่มีผู้มาชมงาน หรือมาชมงานก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ขาดผู้สนใจเข้าอบรม ทั้ง ๆ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะเป็นการจัดตามที่ผู้จัดอยากทำ แต่ไม่ใช่ทำในสิ่งที่ผู้ใช้อยากได้ จึงมีค่าเพียงค่าใช้จ่ายในการจัดมากมาย เรียกว่า การบริการวิชาการ
 • ค่าของศิลปวัฒนธรรมอยู่ที่ใด อยู่ที่การจัดกิจกรรมที่มีแต่ค่าใช้จ่าย ค่าใช้เวลา ภาระการจัด และขยะหลังการจัด ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บกวาด ค่าความขัดใจที่จัดแล้วต้องกะเกณฑ์คนไปร่วมงาน หรือสำนึกในคุณค่านำไปปฏิบัติอย่างรู้คุณค่า แล้วที่ทำกันคือค่าส่วนไหน เรียกว่า ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 

บันทึกนี้มีค่าควรคิด หรือคิดไปก็ไม่มีค่า ทำกันต่อไปแบบเดิม ๆ

ได้อ่านปรัชญาของจีน ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นความรู้ที่ไร้สาระ จึงไม่มีใครมาชมงาน เข้าอบรม ฟรี (ให้ฟรียังไม่เอา)

วันนี้ ประชาชนโดยสภาผู้แทนราษฎร ถามว่า ผลการวิจัยที่ทำกันถูกนำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ทำให้หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัยกำหนดเป้าหมายการวิจัยต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ในสัดส่วน 70% ของทุนอุดหนุนการวิจัย

โชคดีที่การวิจัยทางการเกษตร ได้พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กระบวนการผลิต จึงทำให้มีอาหารเพียงพอ หากยังใช้พันธุ์พืช สัตว์ดั้งเดิม อาจมีปัญหาการขาดแคลนอาหารก็ได้

บันทึกนี้ หาหมวดลงไม่ได้ ฝากไว้ที่หมวดวิจัยแล้วกัน

สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2554 16:47 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2554 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 แมงปอ, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ