นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1889
ความเห็น: 0

วิจัยสถาบัน 2. การพัฒนาความสามารถบุคคล

เป็นการปรับความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการทำงานให้มีผลิตภาพ คุณภาพ และต้องทำงาน สร้างงาน พัฒนางานต่อเนื่องกันไป ตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งนั้น

การทำวิจัย ไม่ว่าจะ วิจัยวิชาการ วิจัยสถาบัน เป้าหมายคือ การพัฒนาความสามารถ และความรู้ของคน ด้วยการ

  • ค้นคว้าความรู้ ทั้งทางทฤษฎี ปฎิบัติจากงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว
  • กระบวนการวิเคราะห์งานในองค์กรในการทำวิจัยสถาบัน ซึ่งต้องการทั้ง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ทั้งเนื้อหาความรู้ ประเด็นของคุณค่างาน หรือ
  • หากเป็นการสำรวจความเห็น ก็ต้องออกแบบให้เห็นถึงประเด็นที่นำมาปรับปรุงการทำงานได้ ไม่ใช่สักแต่ถาม นำมาสรุปข้อมูล
  • รวมทั้งต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของคน มิฉะนั้นจะแปลความหมายผิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาจากทฤษฎี ตัวอย่างที่หลากหลายจากรายงานที่มีผู้ทำแล้ว

การวิจัยที่ผู้ทำมีความรู้ ความเข้าใจไม่มากพอนำไปสู่การแปลความหมายผิด จึงนำไปใช้งานได้น้อย

ที่สำคัญ การทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการ วิจัยสถาบัน เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคคล ในด้านวิเคราะห์งาน ประสิทธิภาพงาน คือลดต้นทุน ลดเวลา ค่าใช้จ่าย เพิ่มความรวดเร็ว เพื่อให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้นำไปสู่การใช้เป็นผลงานไปปรับตำแหน่งวิชาการ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ ที่สามารถเพิ่มผลิตภาพของการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งทางวิชาการก็

  • เพิ่มด้วยการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน จำหน่ายสร้างรายได้
  • การเป็นที่ปรึกษานักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้วยการสร้างโครงการวิจัยแล้วหานักวิจัยมาช่วยทำงานที่เป็นผู้เรียนไปด้วย เป็นการเพิ่มค่างานการจัดการเรียนการสอน พัฒนาคน พัฒนางานพร้อมกันไป

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ

  • พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพที่ลดเวลา ขั้นตอนการทำงานก็สามารถทำงานได้เพิ่มขึ้น จึงไม่ต้องจ้างคนทำงานเพิ่ม
  • การเข้าใจระบบงาน พฤติกรรมเพื่อร่วมงาน ประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ
  • เข้าใจคุณภาพงานสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ ประทับใจผู้รับบริการ

 

ทั้งหมดคือการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคน และต้องเป็นความสามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะค่าตอบแทนก็ปรับอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ลดลง

ดังนั้น การทำวิจัยไม่ใช่แค่เพียงทำวิจัย เป็นผลงานเพื่อปรับตำแหน่งงาน แต่เป็นการปรับความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการทำงานให้มีผลิตภาพ คุณภาพ และต้องทำงาน สร้างงาน พัฒนางานต่อเนื่องกันไป ตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งนั้น

เหมือน ผู้ทำอาหารอร่อย ก็ต้องทำอาหารขาย หากไม่ทำอาหารขาย ถึงมีฝีมือก็ไม่มีรายได้เพิ่ม ไม่มีค่า และหากไม่พัฒนาเพิ่มเติมก็อาจมีลูกค้าลดลง มีรายได้ลดลง

 โดยสรุป คนมีความสามารถก็ต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วย               

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 พฤศจิกายน 2554 18:17 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2554 18:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.113.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ