นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1810
ความเห็น: 0

การเรียนการสอน:หน้าที่ผู้สอน

ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปไปบอกเล่าให้ผู้เรียนรู้ ต้องพัฒนาผู้เรียน

ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม

อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร

ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปไปบอกเล่าให้ผู้เรียนรู้ ต้องพัฒนาผู้เรียน

ครู อาจารย์ ต้องพัฒนาผู้เรียน ครู อาจารย์ ระดับมัธยมที่เรียกว่าสายสามัญต้องพัฒนาความพร้อมเพื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ความพร้อมพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของคนทุกอาชีพ คือความเป็นพลเมือง

ครู อาจารย์ ระดับอุดมศึกษา

  • ต้องสอนพื้นฐานของความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของแต่ละวิชาชีพ
  • ต้องกระบวนการทำงาน การนำความรู้ไปใช้ แน่นอน การทำงานจริง ไม่ใชแค่นำความรู้จากที่เรียนไปใช้
  • แต่ต้องหาความรู้เพิ่ม ปรับใช้ความรู้ตามสภาพการณ์ นั่นคือ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการใช้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย หาความรู้ได้ ใช้ความรู้ การหาความรู้ ก็ต้องรู้แหล่งความรู้ ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน ในรูปแบบต่าง ๆ หนังสือ ตำรา วารสาร และปัจจุบันมีสื่อทางอิเล็คทรอนิคมากมาย เข้าหาง่ายที่เรียกว่าผู้สอนอาจตามไม่ทันทั้งหมด แต่รู้ว่าส่วนสำคัญหลัก คือส่วนไหน รวมทั้งสื่อ แหล่งความรู้บางแหล่งอาจเชื่อถือไมได้ แล้วจะใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไร
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2554 22:59 แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2554 22:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.113.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ