นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1429
comment: 0

การเรียนรู้

ปัญหาของประเทศไทยและหลาย แห่งในโลกเกิดจากต้นแบบที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็น กลโกง การละเมิดสิทธิ การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง การเสนอข่าวสารโดยไม่รับผิดชอบต่อความตื่นตระหนก ประเทศชาติ

การเรียนรู้

  • ไม่ใช่ รับรู้ ท่องจำแล้วนำไปสอบ ได้คะแนนแล้วเลิกกัน ไม่กี่วันก็กลับไปไม่รู้เหมือนเดิม
  • ไม่ใช่แค่จำแบบดูหนังดูละคร ที่แค่ซาบซึ้งกินใจนำไปเล่าสู่กันฟังได้ แต่ต้องเข้าใจ ต้องนำไปใช้งานได้จริง ๆ อย่างมั่นใจ อย่างเป็นประโยชน์
  • ไม่ใช่แค่คุยโวโอ้อวด แสดงว่าเป็นผู้รู้ แต่ต้องมั่นใจในการนำไปปฏิบัติงานซึ่งต้องเข้มงวดเข้มข้นแตกต่างกันไป

ถ้าเป็นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านแพทย์ ต้องให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นเื่องของชีวิตคน เพราะผิดแล้วแก้ไขไม่ได้

ส่วนอาชีพอื่น ๆ ยังอาจพอแก้ไขได้ เช่น นักบัญชีคิดเลขผิด นักภาษาพูดใช้ภาษาผิด วิศวะ สถาปัตย์ออกแบบผิด ครูสอนผิด นักปกครองดูแลปกครองผิดพลาด เหล่านี้แก้ไขได้ ที่สำคัญต้องไม่ผิดโดยเจตนา ผิดด้วยความประมาท เลินเล่อ เพราะหลายเรื่องผิดไปก็มีความเสียหายมาก เช่น การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน อาจทำอาคารถล่ม ทำให้มีคนตาย บาดเจ็บหลายคน ซึ่งมากกว่าหมอรักษาผิดพลาดเป็นลายคน

นักบัญชีโกงตัวเลขข้อมูลทำให้ธุรกิจ เศรษฐกิจเสียหาย

นักการเงิน นักธุรกิจ ประเมินค่าเกิน นักปกครองที่ทำให้เกิดการหวาดระแวงต้องเสียค่าระวัง ค่าเสี่ยงภัยสูงมาก เสียทรัพย์สินบุคคคล หากปกครองแล้วทำให้ข้อขัดแย้ง เกิดการก่อการร้าย แค่การเดินขบวน ประท้วงก็เสียหายมากมาย รวมทั้งการระวังป้องกัน ที่เห็นกันในการตรวจกัน ที่มีค่าใช้จ่ายทางสังคม ธุรกิจสูงมาก ต้องจ้างยามทั้งคืนทั้งวัน อุปกรณ์ต่าง ๆ เสียเวลาตรวจเช็คมากมาย ทั้งการสัญจรไปมา โดยเฉพาะการโดยสารเครื่องบินที่ทุกคนค้องเวาลาเพิ่มขึ้นมากมาย ที่เป็นการเสียเวลาการเดินทาง

 

ดังนั้น การสอนจึงไม่ใช่ด้านความรู้ ทฤษฎี และปฏิบัติทำงานได้เท่านั้น ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ วิชาชีพ ที่สำคัญต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง

ปัญหาของประเทศไทยและหลาย แห่งในโลกเกิดจากต้นแบบที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็น กลโกง การละเมิดสิทธิ การไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง การเสนอข่าวสารโดยไม่รับผิดชอบต่อความตื่นตระหนก ประเทศชาติ

แล้วจะสอน จัดการศึกษาอย่างไร จึงได้สังคมที่มีการศึกษา เป็นผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่สังคมแห่งการได้รับปริญญา  

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2554 18:58 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2554 23:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.126.130
Message:  
Load Editor
   
Cancel or