นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1994
ความเห็น: 0

บทบาทครู อาจารย์ ที่คาดหวัง

ต้องพัฒนาคน ให้เป็นพลเมืองดี ประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมในการใช้ความรู้ และมีจริยธรรมที่เหมาะสม คือ ความเป็นบัณฑิต ตามเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งปริญญา ไม่ใช่คนมีความรู้วิชาการ วิชาชีพ แต่ต้องมีจรรยาของผู้มีการศึกษา

ครู ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม


อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร

ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านมาไปบอกเล่าให้ผู้เรียนรู้ แต่ต้องพัฒนาผู้เรียน ทั้งเป็นต้นแบบ และแบบอย่าง


ครู อาจารย์ ต้องพัฒนาผู้เรียน
ครู อาจารย์ ระดับดับมัธยมที่เรียกว่าสายสามัญ ต้องพัฒนาความพร้อมให้นักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คือ ความพร้อมของกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ทั่วไปของคนทุกอาชีพ คือ ความเป็นพลเมืองและเครื่องมือการเรียนต่อ

ครู อาจารย์ ระดับอุดมศึกษา ต้อง

สอนพื้นฐานของความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพ

ต้องพัฒนากระบวนการทำงาน การนำความรู้ไปใช้ แน่นอน การทำงานจริงไม่ใชแค่นำความรู้จากที่เรียนไปใช้ แต่ต้องหาความรู้เพิ่ม ปรับใช้ความรู้ตามสภาพการณ์ นั่นคือ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการใช้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย หาความรู้ได้ ใช้ความรู้ การหาความรู้ ก็ต้องรู้แหล่งความรู้ ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน ในรูปแบบต่าง ๆ หนังสือ ตำรา วารสาร และปัจจุบันมีสื่อทางอิเล็คทรอนิคมากมาย เข้าหาง่ายที่เรียกว่าผู้สอนอาจตามไม่ทันทั้งหมด แต่รู้ว่าส่วนสำคัญหลัก คือส่วนไหน รวมทั้งสื่อ แหล่งความรู้บางแหล่งอาจเชื่อถือไมได้ แล้วจะใช้ให้ถูกต้องได้อย่างไร

ต้องเป็นต้นแบบของการใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมของความเป็นคน และกรอบวิชาชีพ คือไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องปฏิบัติด้วย คืออยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

ดังนั้น บทบาทครู อาจารย์ที่ถูกคาดหวัง ต้องพัฒนาคน ให้เป็นพลเมืองดี ประกอบอาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมในการใช้ความรู้ และมีจริยธรรมที่เหมาะสม คือ ความเป็นบัณฑิต ตามเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งปริญญา ไม่ใช่คนมีความรู้วิชาการ วิชาชีพ แต่ต้องมีจรรยาของผู้มีการศึกษาด้วย   

ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่เพียงจับความรู้ใส่ลูกศิษย์ แต่ต้องหล่อหลอมศิษย์ให้เป็นผู้รู้ รู้วิชา รู้ค้นหาวิชา รู้ใช้วิชาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่ไม่ใช่เพียงรับรู้ ต้องรู้และปฏิบัติจริง

แล้ววันนี้ สอน ปฏิบัติกันอย่างไร สอนคน หรือ สอนหนังสือ แต่ที่ต้องทำ คือ สร้างคน

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2554 18:46 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2554 18:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ