นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1712
ความเห็น: 2

ประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 8 พ.ย.54 2. ข้อคิดเห็นเชิงภารกิจ

"พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน"

จากการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะ ปี 2554-2559 จากบุคคลภายนอก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/21092

มีข้อคิดเห็นประกอบด้วย

คุณสมบัติบัณฑิต

 • อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 • รู้จักกาละเทศะ รักษาเบียบ วินัย ของสังคม และองค์กร
 • ยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน
 • พยายามทำอะไรที่พึ่งพาตนเอง
 • ไฝ่รู้ ไม่ใช่เพียงไฝ่รับรู้
 • มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นจริง
 • รู้ดี รู้ชั่ว ไม่ทุจริต คดโกง
 • มีสำนึกตอบแทนคุณแผ่นดิน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสรรค์สร้างนวัตกรรม
 • มีพื้นที่การทำงานกว้างขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ อาเซียน จีน อินเดีย รัสเซีย

ด้านทักษะ

 • ใช้ IT อย่างมีความรู้ในหน้าที่ ถูกที่ถูกเวลา ไม่เฉพาะใช้ในการบันเทิง เริงรมณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ให้เหมาะสมกับงาน อย่างมีความรู้ ไม่ใช่แค่เพียงใช้ได้
 • มีทักษะการนำเสนอ
 • มีความรู้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จีน ที่สื่อสารได้ไม่ใช่หลักภาษา
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะการทำงาน และมีประสบการณ์จากการร่วมทำกิจกรรมขณะเรียน

ความรู้และตระหนักสถานการณ์โลก

 • มีความรู้ด้าน supply chain, logistic, value chain
 • มีความรู้ด้านระบบเศรษฐกิจ ตระหนัก และติดตาม
 • มีความรู้เรื่ององค์กร โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ
 • มีความรู้ด้านนิติศาสตร์ การเมือง สังคม และการจัดการ
 • ตื่นตัว ติดตาม ทั้งสังคมโลก ภูมิภาค ประเทศ ท้องถิ่น

เรื่องโรคพืช สัตว์ในการผลิตพืช สัตว์ เน้นป้องกัน ไม่ใช่เป็นแล้วแก้ไขรักษา

การวิจัย

 • การวิจัยที่ไม่ใช่จบแค่ในกระดาษ ต้องสามารถใช้งานได้
 • วิจัยที่เน้นการใช้งาน พัฒนาชุมชน และประเทศ

 

ข้อสังเกตุ เพิ่มเติมของคนไทย

 • ค่านิยมผิด เรียนสูง ทำงานสบาย เป็นเจ้านายคน ทำให้ไม่สู้งาน
 • การเห็นแก่ตัว
 • การทุจริต คดโกง

รวมทั้งยังเน้น ความร่วมมือเปิดพื้นที่ให้ร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ และเอกชน อย่างที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ  กับบริษัทที่ร่วมมือกันผลิตสัตว์ในฟาร์มของคณะเพื่อเป็นตัวอย่างด้านการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกงาน เรียนสหกิจศึกษา

ซึ่งข้อคิดเห็นส่วนใหญ่คณะได้ดำเนินการบ้างแล้ว ซึ่งจะนำไปสร้างความเข้มข้นให้มากขึ้น และเพิ่มเติมในด้านความรู้และตระหนักสถานการณ์โลก

ขั้นต่อไป จะนำความคิดเห็นไปปรับเข้าแผนปฏิบัติให้ชัดขึ้น และการสัมมนาภายในเพื่อการนำแผนไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป ที่เรียกว่า alignment ทั้งองค์กร

ขอบคุณวิทยากรที่มาร่วมให้ข้อคิดเห็น

ขอบคุณชาวทรัพยากรธรรมชาติทุกคนที่ช่วยกันจนเกิดผล และแผนพัฒนาคณะ และที่จะขับเคลื่อนแผนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้คุ้มค่าและยั่งยืน และพัฒนาการเกษตรประเทศ  ตามค่านิยมของคณะ

"พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน"

และขอบคุณผู้ดำเนินการทุกคน ทุกขั้นตอน

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 November 2011 18:24 Modified: 11 November 2011 19:11 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นข้อแนะนำจากบุคคลภายนอกที่ดีนะครับ แต่การปฏิบัติคงทำยากแต่ต้องทำครับ

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
15 November 2011 09:38
#71418

ขอบคุณคนธรรมดา

ส่วนใหญ่ก็ได้ดำเนินการไปในความเห็นนี้แล้ว และเป็นการยืนยันในทิศทาง เพิ่มความเข้มข้น ตั้งใจ และเพิ่มเติมสิ่งที่ยังขาดไป

การรับฟังความเห็น เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันฟัง ช่วยกันรับ ช่วยกันทำ และยังได้รู้สถานการณ์ เชื่อมโยงไปถึงความร่วมมือช่วยเหลือกันต่อไป

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ