นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1975
ความเห็น: 2

ระวังการใช้ ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ที่เป็นความหมายจริง

การทำอะไรที่ไปกระทบผู้อื่น เห็นสิ่งที่ตนทำสำคัญกว่า การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถึงแม้ตั้งใจ เจตนาที่ดี แต่ก็ผิดความหมายในตัวเอง จึงพึงระวัง มิฉะนั้นจะทำให้ความหมายของคำเสื่อมค่า เสื่อมเกียรติไป

ปณิธาน “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ของ ม.อ. ที่นำมาจากพระราชดำรัสของพระราชบิดานั้น ที่เป็นสิ่งที่ดีทั้งการทำงาน ทั้งการหล่อหลอมคน เป็นต้นแบบของสังคม โดยเฉพาะมหาวิทยาสงขลานครินทร์

แต่ก็ได้ฟัง รับรู้ บางท่านนำไปใช้อย่างลืมตัว จนทำให้เสียความหมายของคำปณิธานไป

“กิจกรรมที่ทำต้องใช้งบมากมาย จึงสำคัญกว่า กิจกรรมของคนอื่น”  จากคำที่พูดก็แสดงถึงเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่

 การทำกิจกรรมที่ไปกระทบการปฏิบัติงานของคนอื่น ของหน่วยงาน ของชุมชน กลุ่มคน ถือว่าเป็นการทำให้คนอื่นเดือดร้อน ย่อมไม่เป็นไปตาม ความหมาย  “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

การไปยืนรับบริจาคเงินเพื่อไปทำกิจกรรม แต่ไปขัดขวางการทำภารกิจของผู้อื่น การใช้เสียงไปรบกวนผู้อื่น การใช้เวลา ใช้พื้นที่ที่กระทบผู้อื่น  

การทำอะไรที่ไปกระทบผู้อื่น เห็นสิ่งที่ตนทำสำคัญกว่า การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถึงแม้ตั้งใจ เจตนาที่ดี แต่ก็ผิดความหมายในตัวเอง จึงพึงระวัง  มิฉะนั้นจะทำให้ความหมายของคำเสื่อมค่า เสื่อมเกียรติไป และเสื่อมไปถึงผู้กระทำ ด้วย  

 

คงต้องระวัง อย่าให้ใช้ปณิธานเป็นเพียงข้ออ้าง แต่ต้องทำอย่างมีความหมายที่แท้จริง

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 November 2011 19:20 Modified: 11 November 2011 19:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 anni, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

"ทำเพื่อส่วนร่วม" บางครั้งเป็นคำพูดที่ติดปาก พอมองย้อนกลับมาอีกครั้ง เพื่อส่วนร่วมแต่ตอบสนองตนเองและพวกพ้อง

ในทำนองว่า "เวลาทุกข์ช่วยกันมีส่วนรวม...แต่เวลามันส์ ลืมเราเสียนี้ ()_()!

Ico48
Monly (Recent Activities)
09 November 2011 20:40
#71083
  • เป็นธรรมดาของสังคมที่ดีแต่พูดค่ะ และการมีพรรคมีพวก แต่หากสังคมนั้นมีการทำงานเป็นทีม และมีคุณธรรม ย่อมเป็นสุข
  • มีบางครั้งการทำงาน บอกว่าต้องทดแทนหน่วยงานนั้น หน่วยงานนี้  สำหรับมอนลี่ ต้องทดแทนพระบิดาฯ เท่านั้น  ที่มี ม.อ. ให้มอนลี่ได้งานทำ และมีเงินเลี้ยง ครอบครัว พ่อแม่ในทุกวันนี้     คนทุก ๆ คน ทำงานตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  หากจะไปบอกว่า ทดแทนคนโน่น คนนี้แล้ว  ถามว่า คน ๆ นั้นได้รับเงินเดือนจากที่ไหนกันค่ะ 
  • ชอบคำนี้ค่ะ "การทำอะไรที่ไปกระทบผู้อื่น เห็นสิ่งที่ตนทำสำคัญกว่า การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน"   และรวมถึงกระทำด้วยการพูดเสียดสี ก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยค่ะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ