นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2307
ความเห็น: 1

ประเภทของมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การกำหนดมาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน คือคุณภาพขององค์กร คนในองค์กร และงานขององค์กร และเป็นคุณภาพที่แท้จริง ไม่ใช่หลอกทำกันไป หรือทำกับหลอก ทำกันเป็นภาระ เพิ่มขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งในตัวเองว่าทำไปทำไม

จากที่ได้มีการพัฒนาจัดมาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน ทำให้พบว่าในกระบวนการทำงานมีมาตรฐาน 3 ประเภท

 

  1. มาตรฐานเวลาการให้บริการ เป็นมาตรฐานเวลาสำหรับลูกค้าและผู้มารับบริการให้ทราบว่าแต่ละเรื่อง แต่ละบริการที่ลูกค้า/ผู้มารับบริการต้องใช้เวลานานเท่าไร ซึ่งส่วนนี้ไม่ต้องแจกแจงขั้นตอนการทำงาน เพราะลูกค้าไม่ต้องการทราบ แต่ต้องกระชับ ชัดเจน และเทียบกับงานประเภทเดียวกัน เช่น อาหารตามสั่งต้องใช้เวลานานกว่าข้าวแกง

คำว่าบริการที่ลูกค้า/ผู้มารับบริการต้องก็มีทั้งภายนอกและภายใน เช่น การบริการการเงินกับบุคลากรในคณะ การเสนอขอใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  การยืมเงินทดรองจ่าย และต้องจัดหมวดหมู่ให้  บริการที่ลูกค้า/ผู้มารับบริการใช้ เข้าใจง่าย หรือมาตรฐานการขอใช้รถยนต์ จะไปรับก่อนเวลากี่นาที เป็นต้น จะช่วยให้ทราบมีปัญหาอะไร ถึงเวลาต้องติดตาม เพื่อทำงานร่วมกัน ที่อาจเกิดจากจำเวลาผิด รถมีปัญหา จะได้แก้ไขปรับปรุง ให้งานสำเร็จ

 

2. มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงาน ซึ่งส่วนต้องระบุขั้นตอน รายละเอียดขั้นตอนการทำงาน แม้แต่รายละเอียดการปฏิบัติงานว่าต้องตรวจอะไรบ้างเพื่อให้เป็นมาตรฐานดียวกัน การละไว้ในฐานที่เข้าใจ คือการนำไปสู่ความไม่มาตรฐาน ไม่เป็นระบบ ไม่เป็นมืออาชีพ และเกิดความผิดพลาดได้ มาตรฐานประเภทนี้ใช้สำหรับบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่มาตรฐานให้บริการที่ลูกค้า/ผู้มารับบริการ แต่ไม่ต้องแจ้งให้บริการที่ลูกค้า/ผู้มารับบริการเพราะเป็นกระบวนการปฏิบัติงานภายใน

 

3. มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันหลายหน่วยงาน เพราะในกระบวนการทำงานหลายเรื่องต้องผ่านหลายหน่วยงาน ทั้งภาควิชา ระหว่างหน่วยงานในคณะ เช่น การจัดจ้างสิ่งก่อสร้างต้องการรายละเอียดจากภาควิชาในด้าน รูปแบบ กรรมการ ต้องการข้อมูลด้านเทคนิคจากหน่วยอาคารฯ การเงินจากหน่วยคลัง และกระบวนการจัดจ้างจากหน่วยพัสดุ การมีมาตรฐานในแต่ละหน่วยของการทำงานทำให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันด้วยความเข้าใจ ใช้เวลาดำเนินการเพียงครั้งเดียว เช่น ให้รายละเอียด กรรมการ และสิ่งที่ต้องดำเนินการแต่ละหน่วยมาพร้อมกัน ไม่ใช่รูปแบบมาทีหนึ่ง ตามมาด้วยขอกรรมการดำเนินการมาอีกที เป็นต้น และเมื่อทราบมาตรฐานเวลาทำงาน ทำให้แต่ละฝ่ายทำแผน จัดเวลาได้ดี เช่นหากไม่ทราบเวลา อาจต้องเปลี่ยนกรรมการหากบางท่านมีภารกิจอื่นในเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน เช่นนี้ก็เสียเวลา และลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 

เป็น 3 ประเภทของงานที่ต้องแสดงมาตรฐานต่างกัน มาตรฐานบริการสำหรับบริการที่ลูกค้า/ผู้มารับบริการตั้งสั้น กระชับ มีมาตรฐานเทียบกับองค์กรอื่น ๆ

มาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งประเภท 2 และ 3 ต้องระบุรายละเอียด ขั้นตอน และประเภทที่ 2 อาจเป็นส่วนหนึ่งของประเภทที่ 3

 

การแยกประเภทเพื่อการใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน ในส่วนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ดำเนินการไปแล้ว เป็นประเภท 1 ปนกับระเภทที่ 2 และได้ตกลงให้แยกเป็น 1 สำหรับบริการที่ลูกค้า/ผู้มารับบริการ และประเภทที่ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วย/หน้าที่เดียวกัน

ขั้นต่อไปจะทำสำหรับประเภทที่ 3

 

การกำหนดมาตรฐานประเภท 2 และ 3 คือการนำไปสู่มาตรฐานของประเภทที่ 1 และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร แล้วยังทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ หรืออย่างน้อยก็ประสานข้อมูลกันได้ 

การกำหนดมาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน คือคุณภาพขององค์กร คนในองค์กร และงานขององค์กร และเป็นคุณภาพที่แท้จริง ไม่ใช่หลอกทำกันไป หรือทำกับหลอก ทำกันเป็นภาระ เพิ่มขั้นตอน ค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งในตัวเองว่าทำไปทำไม  

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2554 20:46 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2554 20:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ป้าปุ๊ย, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีจังค่ะอาจารย์ สายฝนได้อ่านแล้วชอบมากค่ะ ทำอย่างไรละ ให้ทุกๆ ได้มีความรู้เชิงลึก ในเรื่องดังกล่าว แล้วให้เค้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มคิด เริ่มทำ แล้วดำเนินการด้วยความสามารถของเค้าเอง สายฝนคิดว่า เค้าน่าจะมีความสุขกับการทำงานของเค้า และเพื่อองค์กรนะคะอาจารย์ องค์กรของเราก็จะเดินไปได้ดีทีเดียว และไปในทิศทางเดียวกัน เดินทางไปพร้อมๆ กัน ต่างคน ต่างมีความสุขกับความสำเร็จในงานของตนเอง และขององค์กร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ