นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1696
ความเห็น: 0

เก่ง 2. ผลและพฤติกรรมของการ เรียนเก่งและเก่งเรียน

ปรับความพอดี ให้สมดุล จึงทำให้เป็นประโยชน์แก่ตน สังคม ประเทศชาติ

จากความหมายและลักษณะของ เรียนเก่งและเก่งเรียน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20986   มีผลสะท้อนเป็นพฤติกรรม บุคลิก และการปฏิบัติตน

 

คนเรียนเก่งมัก

  • ประสบความสำเร็จในการเรียน มีวุฒิการศึกษาสูง ระดับปริญญาเอก หลังปริญญาเอก
  • ประสบความสำเร็จในหางานทำ เพราะใคร ๆ ก็อยากชวนไปทำงาน โดยเฉพาะ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
  • ประสบการความสำเร็จในสายวิชาการที่เป็นการทำงานเฉพาะตนเอง เป็นศาสตราจารย์ ขั้นสูงสุด

แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จในด้านการสอน การพัฒนาคน พัฒนางานที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ประเทศชาติ

  • เหมาะสำหรับการสร้างงานเพื่อการตีพิมพ์ เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีชื่อเสียงที่มีคนเก่ง ๆ ไปเรียน เพราะคนเหล่านี้มีความสามารถในการเรียนเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้สอนมากนัก เพียงแต่จัดกระบวนการ ความพร้อม ชี้แนะก็เรียนเองได้ เพราะคนมาเรียนเก่ง จึงไม่ต้องการคนสอนเก่ง เพียงแต่เป็นต้นแบบ
  • เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัยที่สร้างนักวิชาการ 

 

คนเก่งเรียน มัก

  • เป็นคนสำเร็จในชีวิต มักไม่สำเร็จมากนักในการเรียนปริญญา หรือบางคนไม่จบปริญญา
  • เป็นคนมุ่งมั่น สร้างงานที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยี ที่เป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เรียนรู้เองไม่ต้องการให้มีคนมาสอนแต่ไปหาความรู้เอง
  • บุคคลเหล่านี้ คือผู้ประสบความสำเร็จเจ้าของกิจการทั้งหลาย ที่คิดงานเป็น ใช้คนเป็น สามารถสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • หากเป็นอาจารย์มักเป็นคนที่ปั้นคนอื่น ปั้นคนไม่เก่งให้สำเร็จ เพราะมีทักษะชีวิต เข้าใจผู้อื่น
  • ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จด้านตำแหน่งทางวิชาการ แต่เป็นผู้บริหารหรือคนที่สร้างคนอื่น พัฒนาองค์กร สร้างความสำเร็จด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิชาการ เช่น การหารายได้ พัฒนาองค์กรในภาพรวม

 

อย่างไรก็ตาม ก็มีบางคนที่เก่งจริงทั้งสองด้าน คือทั้งเรียนเก่ง และเก่งเรียน จึงเป็นผู้ทำอะไรก็ทำได้ดี ทั้งวิชาการ บริหารจัดการ มีผลงานตีพิพ์ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งระดับชุมชน พัฒนาประเทศ จึงเป็นคนที่ดีทั้งความสามารถเฉพาะตัว และความสามารถในการทำงาน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ

แต่คนเรียนเก่งและเก่งเรียนบางท่านก็เอาตัวไม่รอด เพราะอาจถูกคนอื่นไม่ชอบ อิจฉา เพราะเก่งกว่าคนอื่น คนอื่นตามไม่ทัน ทำให้คนอื่นแพ้จนดูเหมือนถูกเอาเปรียบโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถสร้างความสมดุล พอดีได้ ที่มุ่งความสำเร็จมากไปจนขาดคุณธรรม     

ทั้งหมดเป็นผลของลักษณะของ เรียนเก่งและเก่งเรียน เมื่อทราบความหมาย ลักษณะ และผลแล้ว ใครเก่งอะไร แบบไหน จะได้ไปปรับความพอดี ให้สมดุล จึงทำให้เป็นประโยชน์แก่ตน สังคม ประเทศชาติ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2554 17:00 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2554 17:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ล.ลิงไต่หลังแกะ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.97.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ