นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2304
comment: 1

มาตรฐานเวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสุขของการทำงาน 1. ความหมายและประโยชน์

มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการของงานแต่ละเรื่อง แต่ละชิ้นงาน ว่า งานแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาการดำเนินการนานเท่าไร

วันนี้ 1 พ.ย. 2554 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการนำเสนอมาตรฐานการทำงาน โดยเน้นที่ มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลามาตรฐานการให้บริการของงานแต่ละเรื่อง แต่ละชิ้นงาน ว่า งานแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาการดำเนินการนานเท่าไร เช่น การเงิน เมื่อได้เสนอเรื่องถึงหน่วยคลัง ใช้เวลาการอนุมัติให้ดำเนินการได้กี่วัน ฯลฯ

ความจริงคณะทรัพยฯได้พัฒนาระบบการปฏิบัติจนเข้าที่แล้วเป็นส่วนใหญ่ การปรับมาตรฐานเวลาการปฏิบัติก็เป็นทำในรายละเอียด และเป็นการพัฒนางานเชิงระบบงานของการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าใจให้ตรงกัน จึงขอเสนอความหมายและประโยชน์ที่จะได้รับ ดังนี้

 

  • มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที่ทำให้เข้าใจตรงกัน เพื่อใช้วางแผนในการทำงานและลดเวลาของแต่ละคน และทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความสุข

 

  • มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน ไม่ใช่ของที่ตายตัวที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ แต่เมื่อจะปรับก็ต้องแจ้งบอกกันซึ่งเป็นมาตรฐานของการปรับกระบวนการมาตรฐานการปรับมาตรฐานเวลาปฏิบัติงานว่าต้องทำอะไรบ้าง

 

  • มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน ไม่ใช่มาตรฐานเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่ง เฉพาะงานใดงานหนึ่ง แต่ต้องเข้าใจทั้งกระบวนการซึ่งกันและกัน เพราะหากเข้าใจทั้งระบบ จะสามารถจัดมาตรฐานเวลาปฏิบัติงานให้สอดรับกันทั้งระบบ

 

  • มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน คือธรรมาภิบาล ที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน การจะเลือกปฏิบัติต้องไม่กระทบมาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน และไม่เบียดเบียนผู้อื่นที่ทำตามมาตรฐาน คือ ต้องใช้เวลาว่าง ต้องใช้นอกเวลางาน จึงจะทำให้ไม่เสียมาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน

 

  • มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน ทำให้ใช้เวลา ทรัพยากรร่วมกันให้คุ้มค่า ทั้งความรู้พื้นฐาน แบบฟอร์ม ข้อมูลออนไลน์ และต้องช่วยกันรับผิดชอบ จัดระบบ ให้มาตรฐานใช้งานได้อยู่เสมอ การใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองไม่ได้ ต้องสอบถามทุกครั้งก็จะทำให้เสียเวลาของตน และคนอื่น จัดบริการเพิ่ม คนมาบริการ ก็ลดค่าของผู้สอบถามเพราะไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองเช่นเดียวกับคนอื่น

 

  • มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน ทำให้คนทำงานพึ่งตนเองได้ ให้คนอื่นพึ่งได้ เพราะการรับรู้กระบวนการทำงาน นอกจากสามารถทำงานได้ถูกต้อง ยังช่วยบอกคนอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับที่เราสอบถาม รับรู้จากเจ้าหน้าที่จึงนำไปสู่มิตรภาพซึ่งกันและกันที่ปัจจุบันเหลือน้อยเต็มที การทำเช่นนี้ยังช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งทำให้สามารถบริการในภาพรวมได้เพิ่มขึ้น ที่มีบางงานบางส่วนมีผู้ช่วยทำแทน

 

  • มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน ทำให้ทีมงานเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้การงานในองค์กรเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน

เช่น ก ไปรับบริการจาก ข  ก สามารถมาช่วย ค ได้โดย ค ไม่ต้องไปสอบถามที่ ข โดยเฉพาะ หน่วยงาน ข ที่อยู่ห่างไกล ต้องใช้เวลาเดินทาง หรือมีงานมากต้องคอยนาน แต่หาก ก อยู่ในหน่วยงานเดียวกับ ค  ข ก็สามารถช่วย ค ได้ทันที ทำให้สามารถทำให้ ค ทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอ ข  

จากความหมายเหล่านี้ เป็นตัวบอกลักษณะ มาตรฐานเวลาปฏิบัติงาน และทำแล้วมีประโยชน์อะไร

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 November 2011 17:33 Modified: 02 November 2011 17:10 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 DryingTech, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
DryingTech (Recent Activities)
02 November 2011 10:42
#70425

เรียน ท่านคณบดีฯวัลลภ,

ขอบพระคุณที่ให้แนวคิด ปฏิบัติค่ะ อย่างไรก็ดี องค์กรจะขับเคลื่อนได้ก็ต่อเมื่อมีความคิดที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะเป็นไปได้ดังว่าถ้าผู้นำองค์กรเข้าใจและอธิบายให้ลูกทีมเข้าใจโดยยึดถือคุณธรรม มโนธรรมและยุติธรรมในการปฏิบัติงานกับลูกทีมทุกคนค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.126.101
Message:  
Load Editor
   
Cancel or