นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1782
comment: 0

จากหัวข้อประเมินการสอน สู่แนวทางการปฏิบัติการสอน

หน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน ไม่ใช่สอนหนังสือ แต่สอนคน พัฒนาคนในวิชาการ ในวิชาอาชีพ รวมถึงท้าทายความเก่ง ความสามารถของอาจารย์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งมาครบ 36 ปีเต็มในปีนี้ 2554 ถึงเวลาที่อาจารย์รุ่นบุกเบิกทะยอยเกษียณอายุราชการ ทำให้ต้องเร่งให้อาจารย์รุ่นใหม่เข้าสู่ตำแน่งทางวิชาการ เพื่อให้สามารถรองรับงานบัณฑิตศึกษา และการประเมินคุณภาพด้านผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินการสอนเป็นข้อกำหนดหนึ่งของการขอกำหนดเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และหัวข้อการประเมินการสอน 10 ข้อ ประกอบด้วย

  1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
  2. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรัจักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์
  3. มีความสามารถในการใช้เทคนิค วิธีการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา
  4. สามารถชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชากับวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถแนะนำให้รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะค้นคว้าเพิ่มเติม
  6. สามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม
  7. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสมเป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน
  9. มีความรับผิดชอบในการสอน การสอบ และการสังเกตตามกำหนดเวลา
  10. มีความสามารถอื่น ๆ ในการสอน เช่น การพูด การเขียน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบ การติดตามนักศึกษา การจัดระเบียบเนื้อหาวิชา การให้เกียรติผู้เรียน การจัดทำสื่อ การใช้ภาษา พูดเสียงดัง ฟังชัด ใช้สำเนียงถูกต้อง มีอารมณ์ขัน สอนสนุกชวนติดตาม มีวิธีการเน้นประเด็นที่สำคัญ ชัดเจน เข้าใจ และจำง่าย 

ทุกข้อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้สอน ที่ควรนำไปปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงแค่การประเมินการสอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เท่านั้น

อะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ควรทำ และเห็นว่า หน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน ไม่ใช่สอนหนังสือ แต่สอนคน พัฒนาคนในวิชาการ ในวิชาอาชีพ รวมถึงท้าทายความเก่ง ความสามารถของอาจารย์ เช่นข้อ 3 สอนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา

ข้อประเมินเหล่านี้ จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้เป็นอาจารย์ ผู้สอน เป้าหมายไม่ใช่สอนความเนื้อหาวิชา แต่ต้องสอนให้ผู้รู้วิชาที่สอน

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 ตุลาคม 2554 17:57 แก้ไข: 27 ตุลาคม 2554 17:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.202.194
Message:  
Load Editor
   
Cancel or