นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2038
ความเห็น: 1

โทษการส่งคะแนนล่าช้าของ ม.อ.

มาทำหน้าที่อาจารย์อย่างรับผิดชอบ สร้างต้นแบบที่ดีต่อผู้เรียนและสังคม ให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การส่งระดับคะแนนล่าช้า มีบทลงโทษหากมีการส่งคะแนนช้ากว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หรือการส่งคะแนนในการสอบในช่วงเดือนตุลาคม 2554 นี้

  • โทษขั้นที่ 1 คือตักเตือน โดยถือเอาผลการส่งคะแนนที่กองทะเบียนฯ แจ้งมายังคณะ
  • โทษขั้นที่ 2 หากได้รับการแจ้งเตือนแล้วยังมีการส่งคะแนนไม่ทันตามกำหนดอีก จะไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ถ้าเป็นระบบเดิมคือ ไม่เกิน 1 ขั้นทั้งปี หรือไม่เกินครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ระบบแท่งปัจจุบัน คือ ไม่เกินครั้งละ 2 % หรือ ไม่เกิน 4% ทั้งปี
  • โทษขั้นต่อไป หากยังเกิดขึ้นอีก คือ ตัดเงินเดือน

และการนับความผิดจะเป็นการนับต่อเนื่องของทุกครั้ง หมายถึงการทำผิดทุกครั้งนำมานับต่อกันไป โดยไม่มีการยกเว้น 

อย่างไรก็ตาม มีกรณียกเว้นหากมีเหตุสุดวิสัยที่ระบุในประกาศ คือ ป่วยรุนแรง กระทันหัน ประสบอุบัติเหตุ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต

ดังนั้น การใช้เหตุผลอื่น เช่น ผู้เรียนจำนวนมาก ข้อสอบเป็นอัตนัย ติดราชการ ลาพักผ่อน เป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ได้กับการส่งคะแนนไม่ทัน

การส่งคะแนนช้า อาจมีผลเสียหายแก่ผู้เรียนหลายประการ ที่สำคัญและมีผลต่อชีวิตการทำงาน คือ ทำให้สมัครงานไม่ได้ เพราะหลายตำแหน่งงานโดยเฉพาะตำแหน่งข้าราชการที่บางตำแหน่งนาน ๆ จะเปิดรับสมัคร นอกนั้นอาจมีผลต่อการสมัครเรียนต่อ สมัครทุน การคำนวณผลการตกออก ทำให้หาที่เรียนใหม่ไม่ทัน และมีผลต่อการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องด้วย

ที่สำคัญในเชิงระบบ คือ การไม่เป็นธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการ รวมถึงเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่นักศึกษาที่อาจารย์ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วย

การสอบถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนเท่านั้น ซึ่งสามารถประเมินจากส่วนอื่น ๆ ได้ และสามารถปรับการประเมินแบบอื่น ๆ เช่น การให้ทำรายงาน แทนการออกข้อสอบอัตนัยและมีผลดีกว่าเพราะหากผู้เรียนมีความสามารถการทำรายงานไม่ดี พอสามารถให้ข้อแนะนำได้เพื่อการปรับปรุงได้ แทนการหักคะแนนในการสอบที่ไม่มีโอกาสปรับปรุง ดังนั้น ผู้สอนต้องออกแบบการประเมินที่ทำให้ส่งคะแนนได้ทันกำหนด ต้องมีการวางแผนการตรวจด้วย เช่นหลังการสอบจะไม่ทำภารกิจอื่น นอกจากการตรวจข้อสอบเท่านั้น

การส่งคะแนนไม่ทัน หรือไม่เอาใจใส่ในหน้าที่ นอกจากผู้สอนที่เป็นผู้จัดการวิชาโดยตรง ยังมีจากผู้ร่วมสอนด้วย คือ ผู้จัดการตรวจข้อสอบเรียบร้อย แต่ผู้ร่วมสอนยังไม่ดำเนินการส่งคะแนนให้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการวิชาที่ต้องรายงานให้หัวหน้าภาควิชาทราบ มิฉะนั้นจะถือว่าละเลยในหน้าที่ เช่นเดียวกับ ผู้ประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ทั้งระดบภาควิชา คณะ หากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมีความผิดฐานละเลยเช่นกัน

คงต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เรียน ทั้งโอกาสและเสื่อมเสียต่อระบบที่เป็นต้นแบบของสังคมของมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะเป็นการหล่อหลอมสังคมที่ขาดความรับผิดชอบ

ทีนี้ลองมองกลับว่า หากผู้เรียนเป็นเรา เป็นลูกหลานเรา ที่เป็นผู้เสียหาย เสียโอกาส เราจะรู้สึกอย่างไร เพื่อจะได้ทำหน้าที่รับผิดชอบให้ไม่เกิดความเสียหาย ยกเว้นในกรณีที่เกิดจากนักศึกษาเอง เช่นไม่มาสอบ ไม่ปฏิบัติงานให้ทันกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ก็ใช้การติดสัญญลักษณ์ I ไม่สมบูรณ์เฉพาะราย โดยต้องไม่ให้เกิความเสียหายแก่ผู้เรียนอื่น

มาทำหน้าที่อาจารย์อย่างรับผิดชอบ สร้างต้นแบบที่ดีต่อผู้เรียนและสังคม ให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัย

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 17:50 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2554 19:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 pai, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ [IP: 192.168.39.12]
26 ตุลาคม 2554 09:00
#70141

ตามที่ท่านคณบดีว่าไป ก็ดูเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ดี สำหรับประชาคม ม.อ. ผมคิดว่าจะยิ่งดีสมบูรณ์มากขึ้นหากมหาวิทยาลัยมีมาตรการกำกับดูแล/ลงโทษให้ครอบคลุมทุกสายงาน (ไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ผู้สอนที่ส่งเกรดสาย) เช่น ผู้บริหารที่เก็บดองเรื่องใส่ลิ้นชัก/ไม่ยอมตัดสินใจ ข้าราชการที่ทำเรื่องเบิกจ่ายช้า/ทำเรื่องที่ส่งไปหาย ฯลฯ ก็ล้วนมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายให้แก่นักศึกษา/การทำงานของบุคลากรระดับต่างๆ ได้เช่นกันครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ