นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1912
ความเห็น: 3

ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 2. กระบวนการเรียนรู้

การเรียนรู้ การใช้ความรู้ การติดตามความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สำคัญกว่า ความรู้และการมีความรู้

เนื่องจากในยุคปัจจุบันที่มีความรู้และแหล่งความรู้มากมาย ความรู้จึงไม่ได้อยู่ที่ผู้สอน และผู้สอนก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้รู้ โดยเฉพาะผู้สอนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่สอน ผู้สอนที่เรียน อ่านมาสอน จึงเข้าไม่ถึงสถานการณ์จริง

แต่ในการปฏิบัติงานจริง ต้องทำด้วยการเข้าถึงสถานการณ์ที่เป็นจริง ที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่นิ่งเหมือนทฤษฎี หลักวิชา เช่น การผลิตสินค้าที่ทำสัญญาล่วงหน้าโดยไม่ทราบว่า เวลาผลิตจริงมีต้นทุนปัจจัยการผลิตเท่าไร ทั้งค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน จึงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์จริงตลอดเวลา ต้องมีการวิเคราะห์ คาดการณ์ ทั้งจากข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ รวมถึงกฎ กติกาต่าง ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก้าวเร็วมาก

คำถามคือ จะเตรียมคนให้พร้อมกับสภาวะการณ์เหล่านี้ได้อย่างไร สถานการณ์ที่ การเรียนรู้ การใช้ความรู้ การติดตามความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สำคัญกว่า ความรู้และการมีความรู้ และผู้มีความรู้ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าขาดสถานการณ์ ข้อมูลที่เป็นจริงในปัจจุบัน

ดังนั้น การสอนให้รับรู้ จำความรู้มาสอบ จึงไม่เข้ากับการทำงานในยุคนี้ โดยเฉพาะระบบการเรียนรู้ การศึกษาของไทยที่เน้น การบอกความรู้ จำ และสอบ ที่ขาดความเข้าใจ ขาดการติดตาม เชื่อมโยงกับสถานการณ์ ขาดการผสมผสานความรู้ สิ่งเหล่านี้ คือ กระบวนการเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย มีความรู้พื้นฐาน มีแหล่งความรู้ มีทักษะที่ที่เข้าถึงแหล่งความรู้ที่รวดเร็ว โดยไม่มีเวลาพัก ไม่มีในเวลา นอกเวลา ไม่มีวันเปิด ปิดทำการ มีความสามารถเข้าใจและใช้ความรู้ที่หามาได้ รวมถึงความสามารถในการหาพันธมิตร ความร่วมมือ ประสานผลประโยชน์ ความถนัดระหว่างกันและกัน อย่างเชื่อมั่น เชื่อถือ ซื่อสัตย์ คือต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เอาเปรียบกันและกัน

ในสภาวะการณ์เช่นนี้ บทบาทครู อาจารย์จึงต้องปรับเปลี่ยนไป ต้องเปลี่ยนจากผู้สอน เป็นผู้จัดการสถานการณ์การเรียนรู้ เป็นชี้นำ ชี้แนะ ชี้ช่องการพัฒนาผู้เรียน ชี้ให้ไปหาแหล่งความรู้ การเข้าถึง การใช้ ความจริงก็มีตัวอย่างในรายการ reality show ที่ชี้ช่อง ชี้ทาง การพัฒนานักร้อง นักแสดง ที่เน้นเฉพาะทาง ด้านเสียง ด้านการแสดง การเต้น การสร้างกำลัง ร่างกาย

การเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะของบุคคล ไม่ใช่พัฒนาความรู้ เพราะความรู้ปัจจุบันทุกคนหาได้ ครูอาจารย์จึงไม่ใช่ผู้สอนแต่เป็นผู้ชี้ช่องทางการพัฒนาของผู้เรียน ต้องรู้รอบมากกว่ารู้ลึก ต้องเรียนรู้ รู้จักพฤติกรรมคนมากกว่าความรู้ เหมือนกับ ครู ผู้สอนในรายการ reality show ที่สอนนักร้องแต่ไม่ได้เป็นนักร้อง นักแสดงเอง

แล้ว ผู้เป็นครู อาจารย์ พร้อมหรือยังกับบทบาทเหล่านี้ เพื่อการศึกษายุคใหม่ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน เตรียมคนไปทำงาน ในสภาวะการแข่งขัน เปิดกว้าง เปิดเสรี การค้า ไม่ใช่ ผู้สอนหนังสือ บอกความรู้ ต้องเน้นที่การใช้ชีวิต สถานการณ์จริง เป็นแบบเพื่อร่วมเรียนมากกว่า ผู้สอนที่มีอำนาจเหนือ

ระบบการศึกษาไทยคิดกันหรือยัง ดูเหมือนต้องเปลี่ยนครู อาจารย์พันธุ์ใหม่ ไม่เน้นที่เรียนเก่ง แต่เน้นที่พัฒนาคนอื่นเก่ง ต้องเลื่อมใสในการพัฒนาคนอื่น อย่างที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริง ๆ ไม่ใช่ผู้สอนเป็นสำคัญ

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 October 2011 19:20 Modified: 17 October 2011 21:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

"ระบบการศึกษาไทยคิดกันหรือยัง ดูเหมือนต้องเปลี่ยนครู อาจารย์พันธุ์ใหม่ ไม่เน้าที่เรียนเก่ง แต่เน้นที่พัฒนาคนอื่นเก่ง ต้องเลื่อมใสในการพัฒนาคนอื่น อย่างที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจริง ๆ ไม่ใช่ผู้สอนเป็นสำคัญ"

เราพูดถึงเรื่องนี้กันมานานพอสมควรแล้วในบ้านเรา แต่สุดท้ายก็ไม่ถึงฝั่งฝัน คนเก่าไป คนใหม่มา ถูกปลูกฝังค่านิยมแบบเดิมๆ

เราเอง

เรายังขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ครับ

อาจารย์ยังชอบออกข้อสอบแบบ closed book ในขณะที่การทำงานจริงนั้นสามารถใช้ข้อมูลความรู้ที่หลากหลายมาก

การเปลี่ยนต้องทำเป็นกระบวนการพร้อมๆกัน หากใครบางคนทำก็จะเป็นอาจารย์เพี้ยนในสายตาของนักศึกษาไปทันที

ท่าน Our Shangri-La และ คนธรรมดา

จากความเห็นทั้งสองท่าน ดูเหมือนไม่มีทางจะปรับเปลี่ยนได้เลย

ทำอย่างไรกันดี ที่บันทึกนี้เป็นการศึกษาในศตวรรษ 21 นี้ ซึ่งยังต้องมีการเรียนในสภาพความเป็นจริง เหมือนการเรียนหมอ นะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ