นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2221
ความเห็น: 0

ครู อาจารย์ บทบาทสำคัญพัฒนาการศึกษาไทย 1. แหล่งความรู้

ความรู้ที่สอนวันนี้ไปใช้พรุ่งนี้อาจไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกัน

ครู คือ ผู้สอน ผู้พัฒนาผู้เรียน เป็นแบบอย่าง ปูพื้นฐานชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประจำชาติ

อาจารย์ นอกจากสอน พัฒนาผู้เรียน ตามบทบาทของความเป็นครู ยังต้องพัฒนาทักษะความสามารถให้พร้อมสำหรับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพของหลักสูตร

  • ครู อาจารย์ จึงไม่ใช่แค่สอนหนังสือ บอกความรู้ เอาความรู้ที่เรียนมา อ่านไปบอกเล่าให้ผู้เรียนรู้ แต่ต้องพัฒนาผู้เรียน และต้องไม่ตำหนิติเตียนผู้เรียน หากเป็นเช่นนั้นก็ต้องตำหนิผู้เป็นครู อาจารย์ ที่ไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจพัฒนาผู้เรียนได้ เหมือนทำอาหารขายไม่มีผู้ซื้อทาน มัวแต่โทษผู้กินว่าไม่มีรสนิยม ไม่มาซื้อก็มีแต่เจ้งกับเจ้ง จึงต้องปรุงอาหารให้ถูกรสนิยมคนซื้อ แต่การสอนลึกซึ้งยิ่งกว่าที่ไม่เพียงให้มาเรียน แต่ต้องได้ความรู้ไปด้วย โดยเฉพาะผู้สอนระดับอุดมศึกษาเพราะเป็นความรู้ที่ต้องนำไปใช้จริง ๆ

ดังนั้น บทบาทสำคัญของครู อาจารย์ ที่ต้องระลึกไว้เสมอคือ พัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติงานได้ในชีวิตจริง

          บทบาทครู อาจารย์ ระดับมัธยมที่เรียกว่าสายสามัญต้องพัฒนาความพร้อมเพื่อไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ความพร้อมพื้นฐานชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของคนทุกอาชีพ คือความเป็นพลเมือง

           ครู อาจารย์ ระดับอุดมศึกษา ต้องสอนพื้นฐานของความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของแต่ละวิชาชีพ ต้องสอนกระบวนการทำงาน การนำความรู้ไปใช้ แน่นอน การทำงานจริงไม่ใชแค่นำความรู้จากที่เรียนไปใช้ แต่ต้องหาความรู้เพิ่มได้ ปรับใช้ความรู้ตามสภาพการณ์ได้ นั่นคือ ต้องสอนกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการใช้ความรู้ ที่ประกอบด้วย หาความรู้ได้ ใช้ความรู้เป็น

การหาความรู้ ต้องรู้แหล่งความรู้ซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตัว ครู อาจารย์ เป็นหลัก และบางวิชาที่อาจารย์สอนก็ล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ สาขาคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนางคนอาจไปเร็วกว่าผู้สอน

อย่างที่รัฐบาลกำลังมีนโยบายจะแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน ถามว่ามีครู อาจารย์กี่คนที่ใช้เท็บเล็ตแล้ว ทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ไม่แน่ใจว่าใครจะเรียนจากใคร รวมทั้งสื่อ วารสารที่เป็นออนไลน์ที่ผู้เรียนบางคนมีความสามารถเข้าถึงสื่อดีกว่าผู้สอนบางท่าน

ความรู้ที่เป็นมาตรฐานถูกต้อง ในรูปแบบต่าง ๆ หนังสือ ตำรา วารสาร และปัจจุบันมีสื่อทางอิเล็คทรอนิคมากมาย เข้าหาง่ายที่เรียกว่าผู้สอนอาจตามไม่ทันทั้งหมด แต่ผู้สอนต้องรู้ว่า ความรู้ที่เป็นมาตรฐานหลักคือเล่มไหน รวมทถึงสื่ออื่น เพราะจากแหล่งความรู้ที่มากมายในยุคนี้ ซึ่งบางแหล่งความรู้บางแหล่งอาจเชื่อถือไมได้ จึงต้องรู้ว่าจะตรวจสอบได้อย่างไร

แหล่งความรู้มาตรฐาน คือ ตำราหลักที่เขียนผู้เขียนที่เป็นหลักที่มีการใช้งานกันทั่วไปในวิชานั้น ๆ (แม้แต่ตำราของผู้สอนเองบางท่านก็อาจเชื่อถือไม่ได้) คือที่มีใช้อ้างอิงหลักกันทั่วไปในการใช้สอน ใช้เขียนตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอนของลาย ๆ คนในแต่ละสาขา

เนื่องจากปัจจุบัน มีสื่อการมากมาย โดยเฉพาะตำราที่ถูกบังคับให้เขียน ก็ผลงานวิชาการที่ใช้เพื่อปรับตำแหน่ง ที่บางเล่มมีนื้อหาความรู้ไม่ถูกต้องเพราะถูกบังคับให้เขียน แต่สิ่งที่มีความถนัด สอนดี เอาใจใส่ เทคนิคการสอนที่ดี ใช้เลื่อนตำแหน่งไม่ได้ รวมถึงบทความบนเว็บไซต์บางเรื่อง ดังนั้น หากสงสัยความถูกต้อง ให้ตรวจสอบจากตำราหลักของวิชา สาขานั้น ๆ

แหล่งความรู้ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน และเป็นแหล่งความรู้ในการทำงานด้วย วันนี้การทำงานด้วยการใช้แค่ประสบการณ์ไม่สามารถแข่งขันได้ ไม่สามารถสร้างสรรค์ตามทันกาล ทั้งความรู้และเทคโนโลยีที่ปรับไปอย่างรวดเร็ว อย่างสอนเวอร์ชั่นสี่วันนี้ พอพรุ่งนี้เวอร์ชั่นห้ามาแล้ว ทำให้ความรู้ที่สอนวันนี้ไปใช้พรุ่งนี้อาจไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกัน

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 October 2011 19:36 Modified: 15 October 2011 09:15 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ