นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2078
ความเห็น: 0

ค่าของงานรับปริญญา 6: ค่าและความยินดีของผู้ร่วมงาน

ค่าที่มากว่าเงิน คือ เกียรติยศ ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความยินดี ซึ่งตีค่าและหาสิ่งทดแทนไม่ได้ ตอบแทนค่าที่เกิดขึ้นและที่ทุกคนมอบให้ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นบัณฑิต

เขียนบันทึก ค่าของงานรับปริญญามา 5 ตอน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/20392 คิดว่าคงจบแล้ว

แต่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 54 ซึ่งเป็นวันที่บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้ารับในตอนบ่าย ตอนเช้า คณะจึงได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะ ทั้ง ปริญญา ตรี โท และเอก ประกอบด้วย

การเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 8 นาฬิกา

เดินแถวผ่านแถวของนักศึกษาและผู้ปกครองและผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมแสดงความยินดี

การกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและผู้ปกครอง   

การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบัณฑิศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554 ซึ่งมีศิษย์เก่าคณะทรัพยฯ ปีนี้จำนวน 4 ท่าน ที่ท่านหนึ่งได้ไปประกอบอาชีพอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งท่านก็มาร่วมงานด้วย และอาจารย์ตัวอย่างซึ่งปีนี้ คณะทรัพยฯ อาจารย์ของคณะได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอ่ยางด้านบริการวิชาการ

การกล่าวขอบคุณของบัณฑิตต่อคณะ คณาจารย์ และบุคลากร

การถ่ายภาพหมู่เป็นภาควิชาร่วมกับคณาจารย์ ศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึง

การจัดซุ้มร่วมแสดงความยินดีซึ่งมีซุ้มสวย ๆ ไว้ให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ที่สำคัญเป็นความตั้งใจ ภูมิใจของผู้จัดทำทุกคน

ซึ่งค่าส่วนกิจกรรมนี้ได้กล่าวไว้แล้ว ทั้งค่าแห่งความภาคภูมิใจ และค่าใช้จ่าย

แต่มีค่าที่เห็นและยังไม่ได้กล่าวถึง ที่เห็นในตอนเช้าวันที่ 22 กันยายน คือ เห็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งเดินมาที่คณะพร้อมของที่ระลึกคนละหอบที่จะนำมามอบแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมองไปก็เห็นผู้คนอีกจำนวนมากที่ไม่ใช่นักศึกษาถือของที่ระลึก รวมถึงตัวบัณฑิตเองแสดงว่าได้มีการมอบแสดงความยินดีกันแล้ว ซึ่งก็เป็นค่าของงานรับปริญญาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายที่ไปจัดซื้อจัดหามา เข้าใจว่าบัณฑิตบางท่านอาจได้รับรับของที่มีค่าสูงกว่านี้ อาจเป็นเงิน เป็นทอง เป็นมรดก เป็นรถยนต์ หรือ ฯลฯ ที่ผู้ปกครองเตรียมไว้ให้ในโอกาสนี้ ยังมีค่าแห่งความยินดีของทุกๆคน ที่มาและไม่ได้มาร่วมงาน

ค่างานรับปริญญา จึงมีค่ามาก คิดเป็นค่าใช้จ่ายบัณฑิต ม.อ. ปีนี้กว่า 7,000 คน หากสำหรับบัณฑิตคนละ 10,000 บาทก็มากกว่า 70 ล้านบาท ค่าจัดงาน ของขวัญ ของที่ระลึก อาหารการกิน คงไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ที่เป็นค่าของเงิน

แต่ค่าที่มากว่าเงิน คือ เกียรติยศ ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ ความยินดี ซึ่งตีค่าและหาสิ่งทดแทนไม่ได้ นอกจากตัวบัณฑิตเองที่ต้องคิดถึงค่าเหล่านี้เอาไว้เสมอ เพื่อตอบแทนค่าที่เกิดขึ้นและที่ทุกคนมอบให้ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นบัณฑิต

 

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านอีกครั้ง ขอให้มีความสุข ความเจริญ ใช้คุณค่าแห่งปริญญาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและตัวท่านเอง       

created: 24 September 2011 13:20 Modified: 26 September 2011 19:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ