นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2125
ความเห็น: 0

บทเรียนการนำศึกษาไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่มาเลเซียของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

นักศึกษาที่มาเรียนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติทุกคน จะได้ไปต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยกรรมการประจำคณะได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบการนำนักศึกษาคณะ ระดับปริญญาตรีทุกคนไปเรียนรู้ความเป็นสากลที่ประเทศมาเลเซีย โดยสนับสนุนค่าเดินทางคนละ 5,000 บาท เมื่อศึกษาอยู่ชั้นที่ 3 4 ตามการกำหนดของภาควิชา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเรียนรู้ความเป็นนานานชาติจากสภาพจริง เห็นความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองได้ชัดเจน อีกทั้งอีก 2 ปีข้างหน้า คือปี 2558 ที่ประเทศในอาเซียนกำลังจะเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งหมายถึง เขตพื้นที่การผลิต การค้า ตลาดสินค้า จะกว้างขึ้น หลากหลายความต้องการ และหลากวัฒนธรรม จึงเป็นการเตรียมบัณฑิตให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ดังกล่าว

การไปมาเลเซีย นอกจากส่วนนักศึกษา ก็เป็นโอกาสของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลนักศึกษาก็มีโอกาสได้เรียนรู้ไปด้วย  

วันหนึ่งได้มีโอกาสเรียนเรื่องนี้ให้ท่านอธิการบดี ท่านจึงบอกให้ช่วยนำบทเรียนไปเสนอในที่ประชุมคณบดี และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 คณะทรัพยฯได้มีโอกาสนำบทเรียนของการจัดของภาควิชาวาริชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เดวิสัน หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้นำเสนอ ร่วมกับ ดร.ยุทธพงศ์ สังข์น้อย อาจารย์ ดร.ใหม่ ของภาควิชาที่ทำหน้าที่จัดการนำนักศึกษาไปมาเลเซีย ซึ่งภาควิชาได้มีการจัดที่ดีมาก (มีผู้มาให้คำชม)

การดำเนินการมีตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ทั้งการอบรมภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ การบรรยายความรู้สังคมอิสลาม การบรรยายของเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์เพื่อให้รู้ กฎ ระเบียบกติกาการเดินทาง และการนำนักศึกษาไปทำหนังสือเดินทาง

ในการไปจริงก็ไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาในมาเลเซีย ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี พร้อมให้นักศึกษามาเลเซียมาร่วมต้อนรับ ดูแล ร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่มย่อยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้นักศึกษามีโอกาสทำความรู้จัก พูดคุยระหว่างนักศึกษา มีการปล่อยให้นักศึกษาจัดกลุ่มไปผจญสภาพจริงกันกันเอง

 เมื่อกลับมาก็ยังมีการสรุปบทเรียน เพราะก่อนไป ภาควิชาได้มอบงานให้นักศึกษาไปทำรายงานเป็นกลุ่ม มาเพื่อรายงาน สรุปบทเรียน พร้อมประเมินส่วนที่เป็นข้อดี ข้อเสีย เพื่อการปรับปรุงต่อไป

หลังจากที่นั้นไม่นาน ทางมหาวิทยาลัยซายส์มาเลเซียก็นำนักศึกษามาเรียนรู้ที่คณะในลักษณะเดียวกัน และมาพร้อมกับการให้นักศึกษาทุกคนที่มาต้องร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมเป็นกลุ่ม รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มาด้วย และมีการนำนักศึกษาไปศึกษาสภาพทรัพยากรจริงที่ทะเลน้อย โดยจัดนักศึกษาของภาควิชาไปร่วมเป็นกลุ่ม ๆ ร่วมกับนักศึกษาของมาเลเซีย

นับเป็นความสำเร็จขั้นต้นที่ดีมาก ดีกว่าที่คิดไว้ ก้าวต่อไปคงทำให้มีความต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาของความร่วมมือการเรียนการสอนร่วมกัน ขยายไปในระดับบัณฑิตศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัยร่วมกัน การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

ขอขอบคุณ ดร.สุพัตรา เดวิสัน และทีมงานภาควิชาวาริชศาสตร์ ทั้งการจัดกิจกรรมที่ดี การเป็นตัวแทนคณะนำเสนอบทเรียนในประชุมคณบดี ในการดำเนินกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ บุคลากรภาควิชาหลายท่าน  

วันนี้ นักศึกษาที่มาเรียนที่คณะทรัพยากรธรรมชาติทุกคน จะได้ไปต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ อันเป็นเตรียมความพร้อมบัณฑิตไทย ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของคณะ ที่ผลิตบัณฑิตมาตรฐานสากล ด้วยค่านิยม พัฒนาการเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 กันยายน 2554 17:35 แก้ไข: 26 กันยายน 2554 19:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby และ Ico24 Monly.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.117.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ