นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1962
ความเห็น: 1

งานเกษตรภาคใต้ เวทีพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดระบบกระบวนการทำงานนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการจัดงานจริง และเป็นบทเรียนสำหรับการทำงาน

งานเกษตรภาคใต้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ อีกเป้าหมายหลักหนึ่งคือ เป็นเวทีการพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษา ที่มีนักศึกษาทำงานจริงในทุกงานทุกฝ่าย

พิธีกร ประชาสัมพันธ์ ประจำบูทวิชาการ การประกวดสาธิต ดูแลการจัดสัมมนาวิชาการ ไกด์พาน้องเที่ยวงาน คุมสต๊อคสินค้าที่จำหน่ายโดยนักศึกษา เตรียมแปลงสาธิตและประจำแปลงสาธิตระหว่างงาน งานแสดงศิลปวัฒนธรรม งานสถานที่ จราจร รักษาความปลอดภัย ไฟฟ้า กำจัดขยะ ประเมินผล  สวัสดิการ เรียกว่าทุกงานทุกฝ่าย รวมถึง สโมสร ชมรมนักศึกษาที่จำหารอาหาร ร้านอาหาร แต่หลายหน้าที่ทำหน้าที่แค่ประสานงานกับมืออาชีพ เจ้าหน้าที่จริง เช่น รักษาความปลอดภัย ไฟฟ้า และการกำจัดขยะ เพราะต้องมีความรู้ ความชำนาญ

เนื่องจากเป็นเวทีการฝึกทักษะการทำงาน ซึ่งนักศึกษาจะหมุนเวียนกันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำไม่สามารถสืบสาน เรียนรู้ความต่อเนื่องของการทำงานจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นได้มากนัก ในปีนี้ จึงได้มีการจัดระบบการทำงาน เพิ่มขึ้น 3 อย่าง

  1. จัดทำกระบวนการทำงานประจำวัน ว่าแต่ละฝ่ายมีงานอะไรบ้าง เพื่อเป็นคู่มือการทำงานประจำวัน
  2. จัดให้ประธานทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการฝ่ายอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะกับฝ่ายนักศึกษา
  3. ผู้จัดการประจำวัน ที่เป็นผู้ดูแลงานประจำวัน ดูความเรียบร้อย จำนวนนักศึกษาที่มาทำงานแต่ละวัน

เนื่องจากงานเกษตรภาคใต้ เป็นงานจริง เป็นมืออาชีพ ดังนั้น นักศึกษาที่ทำงานต้องมีระบบจัดการ จัดการทำงาน ประสานเพื่อนนักศึกษาว่าแต่ละงานในของของฝ่ายที่ทำ ต้องทำอะไรบ้าง ต้องมีคนทำงานกี่คน คนใดติดธุระ ขาดไปต้องจัดการอย่างไร รวมถึงการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการทำงาน เช่นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้องออกไปงาน สถานที่จริง จะประกาศอย่างไร ให้มีความถูกต้อง

การจัดระบบกระบวนการทำงานนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการจัดงานจริง และเป็นบทเรียนสำหรับการทำงาน เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนางาน การจัดงานเกษตรภาคใต้ และจะร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้นต่อเนื่องไป

     

created: 07 September 2011 17:13 Modified: 26 September 2011 19:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni and Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นงานที่นักศึกษาได้ทักษะโดยตรงครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ