นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1869
ความเห็น: 0

ระบบการศึกษาไทย ยิ่งนับวัน ยิ่งไม่เป็นระบบ เพิ่มแต่งานธุรการ มั่วไปทุกระบบ

อยากให้แก้ไขจริง ๆ อย่าว่าแต่เปิดเสรีอาเซียนเลย ตอนนี้ความสามารถคนไทย แรงก็ไม่ได้ ทักษะก็ไม่มี สติปัญญาก็สู้เข้าไม่ได้ หนักก็ไม่เอา เบาก็ทำไม่ได้ ขอให้ไปทำข้อมูลคุณภาพการศึกษาไทยว่า หัวลูกศรมันชี้ไปทางไหน แล้วต้องแก้กันอย่างไร แน่ใจหรือที่ทำอยู่ ถูกทางแล้ว

เริ่มจากการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ที่เดิมมีระบบ entrance ที่เป็นระบบพัฒนาจนอยู่ตัว กลับมาเป็น admission ที่วันนี้ ยังมั่ว ที่บอกว่า ลดการกวดวิชาแล้วเป็นไง เดี๋ยวนี้กวดทั้งที่เรียนทุกชั้นปีที่ก่อนนี้กวดเฉพาะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

- การสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็แยกกันไปหลายสาขา หลายมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง ผู้สอบต้องวิ่งสอบกันมากมายหลายที่

- สอบ GAT PAT ที่ลดวิชาวิทยาศาสตร์เหลือวิชาเดียวทำให้คัดเลือกผู้ถนัดทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ ทำให้มีปัญหาแก่ผู้เรียนและผู้สอน ประเทศ

- การเอาคะแนนเฉลี่ย ม.ปลายมาถ่วงบอกว่าไม่ให้นักเรียนทิ้งห้องเรียน ทั้งที่เป็นคนละระบบกับการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เพราะสอบจบ ม.ปลายคือมาตรฐานการจบการศึกษา แต่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นการคัดผู้เรียนให้สอดคล้องกับสาขาที่เรียน

- การเรียนไม่แยกสายวิทย์ สายศิลป์ ทั้ง ๆ มี พรบ.การศึกษาที่กำหนดให้ผู้เรียนเป็นสำคัญหมายถึงการให้ผู้เรียนตามความถนัดของแต่ละคน

- งบประมาณไม่พอ อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม ครูไม่พอ ไม่ตรงสาขา กลับไปให้เรียนฟรี ทั้ง ๆ ที่ประชาชนจ่ายตรงได้

- หนังสือเรียนเปลี่ยนบ่อยทุกปีและไม่เคยพิมพ์ใช้ทันเปิดเรียน ทำให้ใช้หนังสือเรียนไม่คุ้มค่า ผลาญทรัพยากรกระดาษ ป่าไม้เพิ่มขึ้นมากมาย มีหนังสือตำราเยอะเกินความจำเป็น

- แยกแยะความรู้ไม่ออก ว่าอะไรคือพื้นฐาน อะไรที่ต้องสอนในระดับต้น กลับเอาความรู้ระดับสูงไปสอน

- การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งครูด้วยระบบการสร้างผลงานที่เป็นกระดาษที่ไม่ตรงการใช้งานจริง ผลิตครูไม่มีเนื้อหา

- จัดหลักสูตรผลิตครูใช้เวลาเรียนนาน 5 ปี แทนการที่จะนำผู้จบสาขาวิชาการแล้วมาเติมวิธีการสอน 1 ปี

- นักเรียนมาก แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการทำให้ครูต้องทำหลายหน้าที่ จนเสียการสอน

- ยังไม่รวมงานเอกสาร ประกันคุณภาพด้วยกระดาษ เสียเวลาตรวจประเมิน แล้วจะเอาเวลาที่ไปสอนลูกหลาน

-  มิหนำซ้ำ รัฐยังลดอัตราครูเหมือนราชการอื่น ๆ ด้วย แล้วได้ผลว่า การศึกษาไทยไม่มีคุณภาพ

 ดูจากที่บันทึกนี้แล้ว คุณภาพการศึกษาไทยจะมีคุณภาพจากตรงไหน ผิดทิศ ผิดทาง ผิดระบบ ที่สำคัญคือผิดธรรมชาติ ที่เรียนแต่ในตำรา ไม่รู้เรื่องจริงในพื้นที่ ชีวิตประจำวัน ฝนตก แดดออก วัฒนธรรมประเพณีไม่รู้จริง แค่จัดงาน อ่าน และสอบ ไม่สอนหลักวิชา หลักวิธีการเริยนรู้ เพราะผู้สอนก็ไม่มีหลัก สัดส่วนผู้เรียนต่อชั้นเรียนก็ไม่สมดุล ทั้งขาด ทั้งเกิน

ที่บันทึก อยากให้แก้ไขจริง ๆ อย่าว่าแต่เปิดเสรีอาเซียนเลย ตอนนี้ความสามารถคนไทย แรงก็ไม่ได้ ทักษะก็ไม่มี สติปัญญาก็สู้เข้าไม่ได้ หนักก็ไม่เอา เบาก็ทำไม่ได้ ขอให้ไปทำข้อมูลคุณภาพการศึกษาไทยว่า หัวลูกศรมันชี้ไปทางไหน แล้วต้องแก้กันอย่างไร แน่ใจหรือที่ทำอยู่ ถูกทางแล้ว

 ไม่อยากบอกว่า วันนี้สาย เพราะมันบ่าย จวนจะค่ำแล้ว นั่นไม่สำคัญว่าเรารู้ตัวกันหรือยังว่าต้องทำอย่างไร  

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 September 2011 17:57 Modified: 26 September 2011 19:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ