นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1986
comment: 0

แนวปฏิบัติที่ดีในการปร ะเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ม.อ.

อยากขอให้เร่งให้เร็วขึ้น แต่ก็ไม่กล้าพูดกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ยังต้องทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

จากที่ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลากหลายหน่วยงาน ได้พบแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน ซึ่งได้บันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้สนใจนำไปปรับใช้

http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/19640

http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/19594

http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/16922

เลยมาคิดว่าแล้ว การเข้าประเมินตามระบบของ ม.อ. มีอะไรที่เป็นการปฏิบัติที่ดี ที่สามารถให้นำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับใช้งานได้ คือ การประเมินกระบวนการเข้าประเมินของกรรมการประเมิน ที่หลังจากการทำหน้าที่เข้าประเมินคณะ/หน่วยงาน เลขานุการของคณะกรรมการประเมิน จะยื่นแบบประเมินให้กรรมการประเมินทันทีเพื่อให้มีข้อมูลการประเมินได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาตามไปให้กรรมการประเมินภายหลัง และจะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการเข้าประเมินได้

จากการเข้าทำหน้าที่ในหลาย ๆ แห่ง พบปัญหา เรื่องการประสานงานของเจ้าหน้าที่ การส่งเอกสาร และความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่อยากสะท้อนให้นำไปปรับปรุง แต่ก็ไม่มีโอกาส และไม่อยากทำในทำนองตำหนิให้เสียความรู้สึก และเข้าใจว่า ทุกคนได้ทำงานหนัก พยายามดูแลอย่างดีแล้ว แต่มีการประเมินเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการ และอื่น ๆ เช่น การส่งรายงานช้า ทั้ง ๆ ที่เจ้าหน้าที่อยากขอให้เร่งให้เร็วขึ้น แต่ก็ไม่กล้าพูดกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ยังต้องทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต ดังนั้น การประเมินจากกรรมการนี้สามารถนำประเด็นไปร่วมกันคิด พัฒนา ปรับปรุง โดยไม่ใช่ลักษณะที่เราพูดเอง ที่สำคัญคือต้องนำประเด็นจากการประเมินไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป หรือครั้งต่อ ๆไ ป ดังนั้น การประเมินกระบวนการทำงานในการเข้าประเมินนี้ ก็น่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 สิงหาคม 2554 18:26 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2554 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.226.245.48
Message:  
Load Editor
   
Cancel or