นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2255
ความเห็น: 1

สร้าง customer engagement อย่างไรในมหาวิทยาลัย

ประกันคุณภาพให้เป็นคุณภาพ ไม่ใช่แค่ทำระบบประกันคุณภาพ โดยไม่เห็นว่ามีคุณภาพอย่างไร
 ในระบบ NBMQA ด้านการศึกษา ลูกค้าหลักคือ นักศึกษา ที่จำเป็นต้องสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ เพื่อมัดใจลูกค้า ที่เรียกว่า customer engagement  การสร้าง การมัดใจลูกค้ากับนักศึกษา ต้องดูว่า นักศึกษาไปใช้บริการอะไรบ้าง ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่มหาวิทยาลัย  
ตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน โดยเฉพาะการรับตรงทุกประเภท การประกาศผล การสอบสัมภาษณ์ การายงานตัว การลงทะเบียน การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา การปฐมนิเทศ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ การพบอาจารย์ที่ปรึกษา การเข้าชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน การแนะนำเรื่องที่อยู่ที่กิน รวมทั้งข้อควรระวัง การจัดการเรียนการสอน การใช้บริการห้องสมุด คอมพิวเตอร์ การใช้บริการทุกอย่าง ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน จนจบการศึกษา รวมถึงการมัดใจผู้ปกครองที่มาเกี่ยวข้อง ที่ทุกฝ่าย ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันสร้างความประทับใจเพื่อมัดใจลูกค้า
 ช่วยกันพิจารณาว่าที่ทำกันแล้วนั้น ได้สร้างความประทับใจที่ดีแล้วหรือยัง  
  • สำหรับที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีนี้ได้เริ่มปรับปรุง จากเดิมที่ผู้ปกครองมากับผู้สอบสัมภาษณ์ก็ให้นั่งรอในที่ทั่วไป เปลี่ยนให้นั่งในห้องปรับอากาศ จัดน้ำ อาหารว่างเล็ก ๆ น้อย ๆ พร้อมฉายวิดีท้ศน์เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะ ถือเป็นการแนะนำคณะไปด้วย
  • การเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่มาพบเพื่อทำความรู้จักเข้าใจก็เช่นกัน นอกจากอาหารว่างยังจัดอาหารกลางวันให้ด้วย

ซึ่งหวังว่าส่วนอื่น ๆ ก็คงต้องช่วยกันปรับปรุงการบริการแก่นักศึกษาที่เป็นลูกค้าหลัก

และขอเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันสร้างความประทับใจให้นักศึกษาเพื่อมัดใจลูกค้า ให้จงรักภักดี ชื่นชอบ ชื่นชม ยินดี และชักชวนลูกค้าใหม่มาใช้บริการ เป็นไปตามการประกันคุณภาพที่แท้จริง   

ซึ่งก็ใกล้จะเปิดเรียนแล้ว มาเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมความพร้อม ร่วมสร้าง ความประทับใจในการบริการนักศึกษากันทุกฝ่าย นอกจากเพื่อมัดใจลูกค้า ยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดี ๆ ให้บัณฑิตนำไปใช้ในการทำงานต่อไปด้วย  

ที่สำคัญต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง การกระทำ นักศึกษาไม่ใช่เด็กที่ผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลบังคับ แต่เป็นผู้ที่เราต้องให้บริการที่มีมาตรฐาน ปฏิบัติให้เขาในฐานะเป็นลูกค้า เป็นผู้ใหญ่ ก็น่าจะทำให้นักศึกษารับผิดชอบตนเองมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม การปฏิบัติ คือทำแบบผู้ใหญ่ทำกับผู้ใหญ่ ไม่ใช่ผู้ใหญ่ทำกับเด็กที่เรียกว่าจะทำอย่างไรก็ได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษารู้สึกเป็นเด็ก อย่างที่มักมีการเรียกกันติดปาก นักศึกษาปริญญาเอกยัง เรียกว่าเด็กนักศึกษา  

ไหน ๆ ก็เรียนรู้ TQA PMQA น่าจะถึงเวลาใช้งานกันจริงแล้ว ปฏิบัติอย่างมืออาชีพและมาตรฐาน ตอบสนองลูกค้า พัฒนากระบวนการ สานสู่ความสำเร็จของประเทศ ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ประกันคุณภาพให้เป็นคุณภาพ ไม่ใช่แค่ทำระบบประกันคุณภาพ โดยไม่เห็นว่ามีคุณภาพอย่างไร

 
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.60.94]
24 September 2011 18:02
#68964

motion the arms not only revealing the movement is about and half of the

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ