นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2229
ความเห็น: 0

Learning คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการประกันคุณภาพ

สิ่งดี ๆ ที่ทำให้มีคุณภาพเพื่อจดเอาไว้จำ เพื่อใช้งานครั้งต่อ ๆ ไป และสิ่งใดที่ไม่ดี มีปัญหา ก็จะได้ไม่ทำต่อไป หรือหาทางปรับให้ดีขึ้น
 

Learning คือ การเรียนรู้ ซึ่งเป็นตัววัดหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ TQA คือ ADLI

การเรียนรู้ คือบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ซึ่งทำได้เพียงตั้งคำถามง่าย ๆ ทุกครั้ง หรือทุกรอบการปฏิบัติงาน 2 คำถาม คือ
1) อะไรทำให้เกิดผลดี มีคุณภาพ ของการปฏิบัติงาน และ
2) อะไรคือ สิ่งไม่ดี ทำให้ไม่มีคุณภาพ ของการปฏิบัติงาน
 สิ่งดี ๆ ที่ทำให้มีคุณภาพเพื่อจดเอาไว้จำ เพื่อใช้งานครั้งต่อ ๆ ไป และสิ่งใดที่ไม่ดี มีปัญหา ก็จะได้ไม่ทำต่อไป หรือหาทางปรับให้ดีขึ้น  เมื่อทำเช่นนี้เป็นประจำ ผลการปฏิบัติงานก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมีการทำเป็นสถิติตัวเลขก็สามารถทำให้เห็นความแม่นยำ และจัดทำเป็นขั้นตอนการทำงานต่อไป ซึ่งก็คือ ความรู้ที่เกิดขึ้น รวมทั้งหากมีการนำไปวิเคราะห์ด้านต้นทุน เวลา ค่าใช้จ่าย จะทำให้เห็นมูลค่า และประสิทธิภาพ และหาสิ่งมาช่วยให้ดีเช่น เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ เครื่องมืออื่น ๆ ก็จะเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม และหากสามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางก็เป็นการทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดเรียกว่า ระบบ หรือ system  

จะเห็นว่า Learning หรือการเรียนรู้ สามารถทำได้เพียงใช้ คำถาม 2 คำถาม เพียงแต่ทำทุกครั้ง จดบันทึกเป็นข้อมูล เปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนางานให้มัคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงานขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง      

 
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.52.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ