นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2260
ความเห็น: 0

ตรวจสอบบทบาทความสำคัญของบุคลากรต่อองค์กร

ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและมีค่าความสำคัญให้สมศักดิ์ศรี
 

สงกรานต์ปี 54 นี้ได้ผ่านไป หลายคนได้ทำบุญ ใส่บาตร เยียมญาติขอพร พบปะพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนสนิท มิตร สหาย อ่มบุญ อิ่มสุข กันพร้อมหน้า พร้อมกับมาทำงานกันแล้ว ลองมาตรวจสอบบทบาทของตนต่อองค์กรกัน จะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมและมีค่าความสำคัญให้สมศักดิ์ศรี

 1. การตรวจสอบด้วยการตั้งคำถาม ซึ่งมีหลายคำถาม เช่น

-        ทำไมต้องมีเราอยู่ทำงานในองค์กร จะได้ทราบว่าเราสำคัญอย่างไร

-        เราทำหน้าที่อะไร เป็นการตอบเพื่อให้เห็นความสำคัญชัดขึ้น เชื่อว่าทุกคนถูกคัดเลือกเข้ามาแน่นอน แต่เคยถามตัวเองไหม

-        เราต้องการทำอะไรในองค์กรนี้ ก็เป็นคำตอบให้เห็นถึงความคาดหวังของเรา ต้องการให้คนอื่นรู้จักเราอย่างไร

-        เราช่วยให้องค์กรดีขึ้นอย่างไร ที่เข้ามาทำงาน เพราะเราถึงทำให้องค์กรดีขึ้น

-        เราช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่างไร อาจเป็นส่วนของเรา หรือร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เล่าให้ลูกหลานฟังได้  

2. ตรวจสอบโดยดูที่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน

- การบริการ เป็นมิตร อำนวยความสะดวก เข้าถึงง่าย ยิ้มแย้มแจ่มใส มุ่งมั่นต่อหน้าที่และความสำเร็จ - เป็นมืออาชีพ ซึ่งหมายถึง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในหน้าที่ที่ทำ เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อตกลง ประเพณี วัฒนธรรมองค์กร ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ รับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์กร ส่วนรวม และสังคม  

- ทำงานเป็นทีม ที่ไม่ใช่แค่ทำร่วมกัน แต่ต้องทำให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อใจ เคารพในความเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำให้งานทุกอย่างคือหน้าที่ของเรา ต้องทำเสริมกัน ช่วยกันและกัน ไม่ใช่งานใครงานมัน

 - ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลงาน กระบวนการทำงาน ที่ทำให้ทำได้ดีดี ทันสมัย เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ซึ่งมีตัวอย่างหลายหน่วยงาน เช่น การทำบัตรประชาชน การต่อทะเบียนรถยนต์ การอออกบริการตรวจเอกสารหลักฐานการเสียภาษีของสรรพากร หรือการบริการฝากถอนเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. (แล้ว ม.อ. มีอะไรที่เป็นตัวอย่างยกได้บ้าง ช่วยตอบกันหน่อย) 

เมื่อตรวจกันแล้ว ก็ช่วยกันนำไปปฏิบัติ ม.อ.ไม่ใช่แค่หน่วยงานราชการ แต่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหน้าที่พัฒนาคน และเป็นต้นแบบ แก่ประเทศชาติ สังคม และชุมชน ดังนั้น ทุกคนต้องปฏิบัติให้สมกับบทบาทและความสำคัญขององค์กร  

 
สร้าง: 16 เมษายน 2554 19:42 แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2554 22:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ