นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1834
ความเห็น: 1

การประเมินเลื่อนขั้นระบบแท่ง ต้องส่งเสริมระบบผู้ทำดี กระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระงานน้อย

เป็นธรรม และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อตกลงทั้งของ กพอ. มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา/หน่วยงาน

ช่วงนี้เป็นช่วงการประเมินเลื่อนขั้นตามระบบแท่งครั้งแรกของสถาบันอุดมศึกษาที่ยังเป็นข้าราชการ ซึ่งเปลี่ยนจาก ครึ่งขั้น หนึ่งขึ้น เป็นระบบขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ 0-6% ในรอบครึ่งปี แต่มีกรอบเงินเพียง 3% ของฐานเงินเดือน จึงยากที่จะมีผู้ได้เลื่อนขั้น 5-6% การเกณฑ์

สิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดี คือต้องไม่ทำให้ระบบลงโทษผู้ทำดี มีผลงานมาก และผลการประเมินการปฏิบัติงานดี และไม่ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานน้อย ผลการประเมินต่ำ อย่างน้อย ผู้ทำดีต้องได้รับการเลื่อนขั้นไม้นอยกว่าเดิม คือ 1 ขั้น ในรอบครึ่งปี หรือ 4% และผู้ที่มีผลงานน้อยก็ควรได้รับการเลื่อนขั้นไม่เกิน 2%

หากประเมินแล้ว ผู้ที่ทำดีได้ไม่ถึง 4% เช่น สูงสุดในกลุ่มและมีผลดีทั้งคุณและปริมาณสูงมาก ได้เลือนขั้นแค่ 2-3 % แต่ผู้ที่มีภาระใกล้เคียง/ต่ำกว่ามาตรฐาน เช่น ประมาณ 10 LU ของสายวิชาการ กลับถูกปรับสูงกว่า 2% ก็แสดงว่า ผู้ทำดีถูกลงโทษ แต่ผู้มีงานน้อยกลับได้รับการส่งเสริม ซึ่งจะทำให้ระบบเสียหาย ดังนั้น ต้องทำให้ระบบส่งเสริมผู้ทำดี จะได้มีผู้ช่วยกันทำดี สำหรับผู้มีภาระงานต่ำต้องปรับตัวให้เท่าเทียมกับผู้อื่น

การประเมิน ต้องพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพ เพราะเรียกว่า ผลการปฏิบัติราชการ อย่างการดูแลนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่อาจารย์บางท่านมีนักศึกษาจำนวนหลายคน บางท่านมีจำนวนน้อย หรือนาน ๆ มีสักคน ก็ยังต้องดูประสิทธิผล หากท่านที่มีนักศึกษาในความดูแลจำนวนมาก ช่วยหาทุนวิจัยมาดูแลให้ทุนผู้เรียน มีผลงานตีพิมพ์ นักศึกษาจบในเวลาอันสมควร ไม่ต่าง หรือดีกว่าอาจารย์ที่มีนักศึกษาในความดูแลจำนวนน้อย ก็แสดงว่า อาจารย์ที่มีนักศึษาจำนวนมากย่อมมีผลการปฏิบัติงานดีกว่า

สิ่งต้องระวัง คือหลักฐานการประเมิน ต้องชัดเจน มี%การเลื่อนขั้นตามลำดับทั้งภาระงานและผลการประเมิน ไม่ควรให้ผู้ที่มีภาระงานน้อย ผลการประเมินต่ำกว่า ได้%การเลื่อนขั้นสูงกว่า ผู้ที่มีทั้งภาระงานและผลการประเมินสูงกว่า นี่คือความเป็นธรรม และต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อตกลงทั้งของ กพอ. มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา/หน่วยงาน ที่หากมีการร้องเรียนต้องมีหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ  ข้อตกลงต่าง ๆ 

เนื่องจากการประเมินของหน่วยงานราชการ จึงต้องดำเนินการให้เป็นตามระเบียบ หลักของธรรมาภิบาล ต้องส่งเสริมผู้ทำดี และกระตุ้นผู้ที่ยังมีภาระน้อย เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนที่เสียภาษี

ต้องรักษาระบบให้เป็นธรรม และเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่ จึงระวังช่วยกันรักษาระบบเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีปณิธานมุ่งเน้นคุณธรรม ยิ่งต้องทำสิ่งนี้ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการทำจริง


 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 มีนาคม 2554 19:15 แก้ไข: 14 มีนาคม 2554 19:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ประเด็นปัญหาที่จะต้องเกิดตามมาคือ

หากกรณีข้าราชการในสังกัด มีผลประเมินเข้าข่ายได้รับการพิจารณา 4% เท่ากัน เพราะเหตุใดเขาถึงไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้น 4%

หน่วยงานคงจะต้องประกาศผลคะแนนให้ชัดเจน โดยเรียงลำดับของคนที่ได้ผลคะแนนสูงสุดไปจนถึงต่ำสุด และคนที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-?? เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้ผลประเมิน 4%  จึงจะลดข้อครหาได้

และหากมีผลประเมินในลำดับที่เท่ากันหลายคน ต้องมีหลักฐานประจักษ์ว่าคนที่ได้รับการพิจารณาให้ได้ 4% นั้น มีผลงานประจักษ์คืออะไร

ถึงจะเป็นการประเมินที่ทุกคนในหน่วยงานยอมรับได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ