นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2379
ความเห็น: 0

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามระบบแท่ง ของ กพอ. ประกาศแล้ว 2. อัตราเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นข้อมูลในการนิติกรรม การใช้บริการธนาคาร ที่มีข่าวลักลอบการใช้ข้อมูลในการทำนิติกรรม หรือจารกรรมการเงิน หรืออื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายได้

อีกเรื่อง คือการแจ้งคำสั่งการปรับเงินเดือน ต้องแจ้งเป็นเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น เพราะข้อมูลเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ไม่สามารถให้ผู้อื่นดูได้ เป็นสาเหตุไม่สามารถแจ้งเป็นบัญชีปรับตามคำสั่งแจกจ่ายออกไปได้ เนื่องจากในบัญชีที่มีรายชื่อบุคคลอื่นอยู่ด้วย จึงแจ้งให้ทราบเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบงาน เช่น คณบดี หัวหน้าภาค หน่วยงาน การเจ้าหน้าที่ ธุรการภาควิชาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ที่สำคัญผู้มีหน้าที่เหล่านี้ต้องไม่นำไปเปิดเผย และหากมีผู้ทราบว่าข้อมูลของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าตัวข้อมูล อาจถูกฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย

ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการต้องระวังในส่วนนี้ด้วย และในกรณีอื่น ๆ ทุกครั้ง นอกจากเงินเดือนก็เป็นเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นข้อมูลในการนิติกรรม การใช้บริการธนาคาร ที่มีข่าวลักลอบการใช้ข้อมูลในการทำนิติกรรม หรือจารกรรมการเงิน หรืออื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ แต่หากแต่ละท่านจะนำข้อมูลของตนเองไปบอกแก่ผู้อื่น เป็นสิทธิของแต่ละท่าน

ดังนั้น ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพึงระวังไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแพร่กระจายออกไป เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องให้บุคลากรแต่ละท่านไปเข้าดู ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในระบบฐานข้อมูลของแต่ละท่านเอง

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2554 16:42 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2554 16:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ