นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1578
ความเห็น: 1

การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ

ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ ต้องคิดและทำไปให้สอดคล้องและเข้าใจธรรมชาติ หากต้องการให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น คุณภาพการศึกษาดีขึ้นหมายถึง การเป็นอยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้รับการดูแลรักษา

ได้บันทึก การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) ไป 2 ตอน  http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17937 และ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17968 ซึ่งค้างไว้นาน วันนี้ขอบันทึกต่อ

การศึกษาแบบหมาหางด้วน หมายถึงการจัดการศึกษา ให้การศึกษาแบบไม่เข้าใจธรรมชาติ จึงผิดทิศผิดทาง ผิดเป้าหมาย ไม่เกิดคุณภาพตามการพัฒนาการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนไทย หลายคนมีวุฒิการศึกษาแต่ไม่สามารถใช้ความรู้ตามวุฒิการศึกษาได้ เป็นการศึกษามุ่งเน้นใบปริญญา ไม่มุ่งเน้นการเรียนรู้ มุ่งจำแต่นำไปทำงานไม่ได้

ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ ต้องคิดและทำไปให้สอดคล้องและเข้าใจธรรมชาติ หากต้องการให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น คุณภาพการศึกษาดีขึ้นหมายถึง การเป็นอยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้รับการดูแลรักษา

•ไม่ใช่เป็นขี้ข้าผลิตของดี ๆ ส่งออกให้คนอื่นกินจากทรัพยากรของไทย (ครัวของโลก) ที่คนไทยไม่มีสิทธิ์กินของดี


•เป็นผู้รับใช้ ดูแล อำนวยความสะดวก อย่างดี แก่ผู้ท่องเที่ยว เพียงแค่ต้องการเงิน จากการใช้ทรัพยากรของไทย ที่คนไทยเจ้าของประเทศไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ (เมืองท่องเที่ยว)


•ใช้แรงงานถูกสร้างอุตสาหกรรมให้คนอื่นใช้ ทิ้งสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งน้ำ ทั้งอากาศ ไว้กับคนไทย (เมืองอุตสาหกรรม)


•สร้างหมอ พยาบาล จากภาษีหยาดเหงื่อแรงงานของไทย ไว้รักษาคนต่างชาติ (ศูนย์กลางการรักษาสุขภาพ medical hub) แต่คนไทยเจ้าของภาษีเข้าไม่ถึงเพราะแพง (แต่ตอนสร้างหมอนะ ภาษีคนไทยนะ ???????????)


•ใช้เงินภาษีของไทยทำวิจัยไปตีพิมพ์ให้คนต่างชาติอ่าน โดยไม่ได้ใช้พัฒนาประเทศไทย (อยากเป็นสากล ก็เลยจน เพราะการวิจัยของไทย)


•และนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคม มอมเมาลูกหลานทั้ง ยาเสพติด การพนัน ขโมย ผู้ร้ายในรูปแบบต่าง ๆ  นี่คือสถาพปัจจุบันที่เห็นกันของการจัดการศึกษาไทยที่ผ่านมา

เรากำลังจัดการศึกษาให้กับลูกหลานเราเจอสภาพเช่นนี้ต่อไปหรือ ??????????  ดีใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดกับประเทศไทยดังกล่าว

มาทำความเข้าใจ ธรรมชาติ เข้าใจชีวิต เตรียมสิ่งดี ที่เหมาะ มีคุณค่าแก่ลูกหลาน และจัดการศึกษาไทยเพื่อความเป็นไทยกันเถอะ

สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2554 15:49 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2554 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมดูรายการของทีวีไทย พื้นที่ชีวิต Life explorer ตั้งแต่นโยบาย"งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ก็เข้าใจว่าประเทศไทยก็ใช้นโยบายทุนนิยม วัตถุนิยม จากนั้นเป็นต้นมา

การศึกษาเพื่อประโยชน์ของชาวโลกก็อาจทำได้ แต่ก่อนอื่นต้องทำเพื่อประโยชน์ของชาวไทยก่อน ดูแลคนใกล้ตัวดีแล้ว จึงค่อยไปดูแลคนที่ห่างตัวต่อไป

บางทีผมก็คิดว่า เราหลงผิดไปใช้การศึกษาเพื่อรับใช้ตัวเราเองเพียงอย่างเดียวเหมือนกัน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.205.60.226
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ