นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1661
ความเห็น: 1

การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) 3: ผลการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ

ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ ต้องคิดและทำไปให้สอดคล้องและเข้าใจธรรมชาติ หากต้องการให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น คุณภาพการศึกษาดีขึ้นหมายถึง การเป็นอยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้รับการดูแลรักษา

ได้บันทึก การพัฒนาการศึกษาไทย ต้องเข้าใจในธรรม(ชาติ) ไป 2 ตอน  http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17937 และ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/17968 ซึ่งค้างไว้นาน วันนี้ขอบันทึกต่อ

การศึกษาแบบหมาหางด้วน หมายถึงการจัดการศึกษา ให้การศึกษาแบบไม่เข้าใจธรรมชาติ จึงผิดทิศผิดทาง ผิดเป้าหมาย ไม่เกิดคุณภาพตามการพัฒนาการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนไทย หลายคนมีวุฒิการศึกษาแต่ไม่สามารถใช้ความรู้ตามวุฒิการศึกษาได้ เป็นการศึกษามุ่งเน้นใบปริญญา ไม่มุ่งเน้นการเรียนรู้ มุ่งจำแต่นำไปทำงานไม่ได้

ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ ต้องคิดและทำไปให้สอดคล้องและเข้าใจธรรมชาติ หากต้องการให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น คุณภาพการศึกษาดีขึ้นหมายถึง การเป็นอยู่อย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีสภาพแวดล้อมสังคมที่ดี เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้รับการดูแลรักษา

•ไม่ใช่เป็นขี้ข้าผลิตของดี ๆ ส่งออกให้คนอื่นกินจากทรัพยากรของไทย (ครัวของโลก) ที่คนไทยไม่มีสิทธิ์กินของดี


•เป็นผู้รับใช้ ดูแล อำนวยความสะดวก อย่างดี แก่ผู้ท่องเที่ยว เพียงแค่ต้องการเงิน จากการใช้ทรัพยากรของไทย ที่คนไทยเจ้าของประเทศไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ (เมืองท่องเที่ยว)


•ใช้แรงงานถูกสร้างอุตสาหกรรมให้คนอื่นใช้ ทิ้งสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งน้ำ ทั้งอากาศ ไว้กับคนไทย (เมืองอุตสาหกรรม)


•สร้างหมอ พยาบาล จากภาษีหยาดเหงื่อแรงงานของไทย ไว้รักษาคนต่างชาติ (ศูนย์กลางการรักษาสุขภาพ medical hub) แต่คนไทยเจ้าของภาษีเข้าไม่ถึงเพราะแพง (แต่ตอนสร้างหมอนะ ภาษีคนไทยนะ ???????????)


•ใช้เงินภาษีของไทยทำวิจัยไปตีพิมพ์ให้คนต่างชาติอ่าน โดยไม่ได้ใช้พัฒนาประเทศไทย (อยากเป็นสากล ก็เลยจน เพราะการวิจัยของไทย)


•และนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคม มอมเมาลูกหลานทั้ง ยาเสพติด การพนัน ขโมย ผู้ร้ายในรูปแบบต่าง ๆ  นี่คือสถาพปัจจุบันที่เห็นกันของการจัดการศึกษาไทยที่ผ่านมา

เรากำลังจัดการศึกษาให้กับลูกหลานเราเจอสภาพเช่นนี้ต่อไปหรือ ??????????  ดีใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดกับประเทศไทยดังกล่าว

มาทำความเข้าใจ ธรรมชาติ เข้าใจชีวิต เตรียมสิ่งดี ที่เหมาะ มีคุณค่าแก่ลูกหลาน และจัดการศึกษาไทยเพื่อความเป็นไทยกันเถอะ

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ผมดูรายการของทีวีไทย พื้นที่ชีวิต Life explorer ตั้งแต่นโยบาย"งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข" ก็เข้าใจว่าประเทศไทยก็ใช้นโยบายทุนนิยม วัตถุนิยม จากนั้นเป็นต้นมา

การศึกษาเพื่อประโยชน์ของชาวโลกก็อาจทำได้ แต่ก่อนอื่นต้องทำเพื่อประโยชน์ของชาวไทยก่อน ดูแลคนใกล้ตัวดีแล้ว จึงค่อยไปดูแลคนที่ห่างตัวต่อไป

บางทีผมก็คิดว่า เราหลงผิดไปใช้การศึกษาเพื่อรับใช้ตัวเราเองเพียงอย่างเดียวเหมือนกัน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ