นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3348
ความเห็น: 5

จิตสาธารณะในที่ทำงาน

การมีจิตสาธารณะ ไม่ได้อยู่ไกล เป็นสิ่งปฏิบัติในการทำงานทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่การต้องไปทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเท่านั้น แม้แต่การทิ่งขยะให้ถูกที่ถูกทาง การช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่น ส่วนรวม ก็เป็นจิตสาธารณะและยิ่งใหญ่กว่าการไปทำกิจกรรมเป็นครั้งคราว เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดทุกวัน เมื่อรวมกันก็มีผลมากมาย

เมื่อสัปดาห์ก่อนได้บันทึก จิตสาธารณะในชีวิตประจำวัน
http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/18579

วันนี้ ขอขยับมาในที่ทำงาน ก็มีเรื่องจิตสาธารณะที่น่าปฏิบัติมากมาย

การช่วยประหยัดน้ำและไฟฟ้า น้ำไฟเป็นทรัพยากรที่มีค่าและกำลังจะหมดไป มีคนหลาย ๆ คน คิดและปฏิบัติว่า น้ำไฟในที่ทำงาน เราไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย จึงใช้อย่างไม่ช่วยกันประหยัด คงต้องคิดใหม่ ปฏิบัติใหม่ ช่วยกันปิด และใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ต้องมากขอให้คิดเหมือนการใช้ที่บ้าน รวมถึงไฟในห้องน้ำในกลางวันก็ไม่จำเป็นต้องเปิด ยกเว้นห้องน้ำที่อยู่ในจุดที่มืดจริง ๆ และควรช่วยกันปิดหลังการใช้งาน การช่วยประหยัดน้ำไฟเป็นจิตสาธารณะระดับโลก ไม่ใช่แค่ในสำนักงาน และต้องช่วยกันทำให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่

- การใช้กระดาษชำระในห้องน้ำ หลายคนใช้แบบไปโกรธใครมา ใช้แบบไม่บันยะบันยัง บางทีดึงออกมาเหมือนที่ใส่จะพัง ใช้แบบสิ้นเปลือง จนหลาย ๆ หน่วยงานทนรับภาระไม่ไหว จึงงดให้บริการ การใช้กันแต่พอดี พอเหมาะ จึงถือว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

- การช่วยแจ้งการชำรุด/เสียของระบบน้ำไฟ เช่นน้ำปิดไม่ได้ น้ำไหลไม่หยุด ไฟกระพริบ อย่าคิดว่าไม่ใช่ธุระ อย่างที่บอกว่า น้ำไฟเป็นทรัพยากรจำกัดและขาดแคลนระดับโลก การช่วยกันแจ้งให้มีการซ่อมแซม ก็ถือว่ามีจิตสาธารณะ รวมถึงผู้มีหน้าที่ในการซ่อมบำรุงก็ต้องรีบดำเนินการ

- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์กร ซึ่งเป็นของที่ได้ตกลงร่วมกัน จึงถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่ผู้ไม่ปฏิบัติมักเป็นผู้ที่มีความรู้ ตำแหน่งใหญ่ แต่คนทั่ว ๆ ไป มักไม่ค่อยฝ่าฝืน ทำให้ไม่แน่ใจว่า ใครมีความรู้ มีเกียรติกว่ากัน ดังนั้น การรู้แต่ไม่ทำ ก็ถือว่าไม่มีจิตสาธารณะ

- การช่วยกันเก็บของใช้เข้าที่ ที่บางครั้งมีการขยับโต๊ะ เก้าอี้เพื่อการประชุมหรือการจัดกิจกรรม หลังการใช้ควรช่วยกันขยับให้เข้าที่ให้มากที่สุด เช่นในห้องมีเก้าอี้ 100 ตัวที่ขยับไป หากช่วยกันขยับให้เข้าที่ 100 คนที่ใช้นั่ง ก็ขยับแค่เพียงคนละตัว มิฉะนั้น คนงาน 1 คน ต้องขยับถึง 100 ตัว ต้องใช้เวลาไปมาก ไม่ควรคิดว่าคนงานมีหน้าที่ก็ทำไป ซึ่งจะเสียเวลาการใช้งาน เช่นกรณีใช้ห้องทำกิจกรรมกลางคืน และรุ่งเช้าต้องใช้ห้องเรียน หากต้องรอให้จัดอยู่ก็จะกระทบเวลาในการสอน หรืออาจไม่ได้สอนไปทั้งชั่วโมงแรก ๆ การร่วมด้วยช่วยกันขยับให้เข้าที่ ก็ถือเป็นจิตสาธารณะ

- การยืม/คืนเงินทดรองจ่ายภายในกำหนด เงินทดรองจ่ายเป็นเงินของหน่วยงานที่ให้ยืมไปทำงาน/กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานมีหน้าที่การจัดการทั้งใช้ประโยชน์เพื่อทำกิจกรรม และต้องทำให้เกิดการงอกเงยขึ้นด้วย การยืมไปไว้นานๆ ก็ทำให้เงินยืมที่หมุนเวียนขาดไป ทำให้ผู้อื่นต้องทำงาน/กิจกรรมมีปัญหา ดังนั้น การร่วมกันยืม/คืนตามกติกา จึงถือเป็นจิตสาธารณะในการทำงาน การไม่นำมาคืนตามกำหนด นอกจากมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ยังเข้าข่ายนำเงินหลวงมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวเข้าขั้นทุจริตทีเดียว นาน ๆ เข้าก็เผลอเอาไปใช้จริง ๆ และมีผู้ถูกลงโทษไล่ออกเพราะลักษณะเช่นนี้แล้ว

- การรับผิดชอบปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่มีตำแหน่งที่ได้รับเงินตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. ชำนาญการ หลังการเข้าสู่ตำแหน่ง ก็ต้องรับผิดชอบทำงานตามมาตรฐานของตำแหน่งที่ระบบให้เกียรติและไว้วางใจจากผู้จ่ายเงินตำแหน่งเป็นประจำทุกเดือน หวังว่าท่านมีความรู้ความสามารถจะสร้างงานเช่นการเข้าสู่ตำแหน่ง ตลอดเวลา เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มกับเงินตำแหน่งที่ให้ไป ดังนั้น ผู้มีตำแหน่งและรับค่าตอบแทนจึงต้องปฏิบัติงานให้สมกับความคาดหวัง ถือเป็นการทำที่มีจิตสาธารณะด้วย และยังเป็นเกียรติและจรรยาบรรณของหมู่คณะ โดยเฉพาะ อาจารย์ที่ต้องสอน เป็นแบบอย่างที่สังคม ยกย่องให้เกียรติ ผู้ที่ทำให้เสื่อมเกียรติ ก็ถือว่า ไม่มีจิตสาธารณะ  

จะเห็นว่า การมีจิตสาธารณะ ไม่ได้อยู่ไกล เป็นสิ่งปฏิบัติในการทำงานทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่การต้องไปทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเท่านั้น แม้แต่การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง การช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่น ส่วนรวม ก็เป็นจิตสาธารณะและยิ่งใหญ่กว่าการไปทำกิจกรรมเป็นครั้งคราว เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดทุกวัน เมื่อรวมกันก็มีผลมากมาย

ลองหันไปดูรอบกาย จะเห็นว่า ใครมีจิตสาธารณะหรือไม่ เป็นต้นแบบให้ลูกหลานอย่างไร พรุ่งนี้ จะทำอย่างไรกับจิตสาธารณะกันดี 

จิตสาธารณะ ช่วยกันทำง่าย ๆ จะเป็นความยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันที 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2554 19:34 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2554 18:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณบันทึกดี ๆ นี้ครับ
Ico48
Champy (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
17 กุมภาพันธ์ 2554 12:39
#63741

ผมมีปัญหาที่ ในที่ทำงานผมครับ  เนื่องจาก เจ้าหน้าที่คนหนึ่งต้องเป็นคนที่รวบรวมข้อมูลจากคนในคณะทุกคน แต่เจ้าหน้าที่คนนั้นใช้ MS Office 2003 ทั้งๆที่ตอนนี้ มันปี 2011 แล้ว ผมจึงส่งโปรแกรมที่สามารถแปลงไฟล์เป็น 2007 ไปให้แกแต่ไม่รู้แกจะยอมติดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกสบายเพื่อนๆในที่ทำงานหรือเปล่า ?ในกรณีนี้ อาจารย์มีความเป็นว่าไงครับ? เจ้าหน้าที่คนนั้นควรต้องพิจรณาตนเองเรื่อง จิตสาธารณะหรือเปล่าครับ?

ผมว่าเรื่องนี้มีหลายมุมมองครับ ผมเองใช้ V. 2003 เพราะ V. 2007 มีข้อผิดพลาดในการจัดหน้าในการพิมพ์ แต่ผมก็ download เพื่อให้อ่าน V. 2007 ได้แล้ว

ในกรณีจิตสาธารณะ ผู้ใช้ V 2007 ควรส่งเป็น file V. 2003 ไปให้หรือไม่? คือเรารู้ปัญหาอยู่แล้ว ก็แก้ที่ตัวเราเองก่อน อย่าไปมองที่จะให้คนอื่นต้องแก้ไขตามที่เราต้องการครับ

บันทึกนี้ถูกใจ...จริงๆ
เรื่องทำนองนี้ต้องช่วยกันสะกิด ช่วยกันพูดซ้ำๆบ่อยๆ
คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสอนกันเรื่องนี้...กลับไปเน้นเรื่องทำบุญเพื่อสร้างหน้าสร้างตา..กันให้สมกับตำแหน่ง

กระทั่งที่บ้านหนูหลายวันก่อนพาลุกสาววัย 12 ไปสอบสัมภาษณ์ เข้าเรียน ม.1 กรรมการถามว่า"หนูรู้จักจิตสาธารณะมั๊ย?... ลูกสาวหนูอึ้งเหมือนเป็นใบ้..คุณแม่รู้สึกอาย..นี่เราไม่เคยสอนลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราว..หรือเปล่า..? ลูกเราเลยอธิบายไม่ได้บอกไม่ถูก

เย็นนี้ขออนุญาตเปิดบันทึกนี้ประกอบ"เป็นสื่อการสอน" ชะแล้ว

ขอบคุณคนธรรมดาที่เข้ามาอ่านและแนะนำ

คุณ Champy น่าจะคุยกันถึงผลการใช้รุ่นเก่ากับใหม่ คิดว่าอาจไม่เข้าใจและคุ้นเคยกับรุ่นเดิม

คุณเมตตา เพราะขาดความเข้าใจร่วมกัน หรือลืมไป ที่แย่บางท่านไปทำกิจกรรมเพิ่มให้วุ่นวาย พอใครไม่ไปร่วมก็ถูกต่อว่า เลยไปกันใหญ่ ความจริงอยู่ในที่ทำงานและทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา ทุกครั้ง และต้องทำให้เด็กดู ให้ช่วยทำเป็นนิสัย จิตสาธารณะไม่ใช่การบอกได้ แต่ต้องทำจริง จึงต้องมาบันทึก

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ