นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2068
ความเห็น: 5

สำนักงานใหม่ของกองทะเบียนและประมวลผล

ขอแสดงความยินดีกับชาวกองทะเบียนและประมวลผลที่ได้ย้ายเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่ของตนเอง และขอแสดงความภาคภูมิใจกับ ม.อ. เรา

 เมื่อ 11 ม.ค.54 ได้ไปร่วมงานทำบุญเพื่อระลึกถึงคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ผู้อุทิศที่ดินเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ได้พบกับชาวทะเบียนกลาง ที่ปัจจุบันเป็นกองทะเบียนและประมวลผล ทราบว่าเพิ่งได้ย้ายสำนักงานเดิมจากใต้ตึกฟักทอง มายังอาคารทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ที่สูงตระหง่านกลางมหาวิทยาลัย จึงได้ไปเยี่ยมเยียนและเยี่ยมชมสำนักงานกองทะเบียนฯ ซึ่งดูโอ่โถงสมเป็นกองที่สำคัญของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง ที่นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนต้องใช้บริการ ตั้งแต่เข้าศึกษาจนจบ รวมถึงการจัดตารางสอน การประเมินการเรียนทุกรายวิชา  

จำได้ว่า อาคารหลังนี้เกิดจากช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายให้สถาบันการศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งอยู่ช่วงที่มี รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ เป็นอธิการบดี ในฐานะที่ได้ทำหน้าทีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จึงได้ร่วมกันเสนองบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารนี้ โดยรวมเอางานห้องสมุด คอมพิวเตอร์ รวมเข้าด้วยกันเป็นอาคารทรัพยากรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเห็นว่า สำนักงานงานทะเบียนกลางที่ดำเนินการอยู่นั้นเป็นพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ สมควรที่มีสำนักงานของตนเอง จึงได้เสนอให้มีพื้นที่ในอาคารหลังนี้ด้วย ในที่สุดก็ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารดังกล่าวนี้ ซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรที่เพิ่งเข้าไปใช้งานได้ในบางส่วน ความจริงก็มีหน่วยงานอื่นไปใช้งานบ้างแล้ว    

ขอแสดงความยินดีกับชาวกองทะเบียนและประมวลผลที่ได้ย้ายเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่ของตนเอง และขอแสดงความภาคภูมิใจกับ ม.อ. เรา ที่มีสำนักงานกองทะเบียนฯ ที่เป็นสง่าสมเป็นงานสำคัญของมหาวิทยาลัย  

จึงขอบันทึกเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านใดที่ผ่านอาคารดังกล่าว แวะชื่มชมได้

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 มกราคม 2554 17:57 แก้ไข: 14 มกราคม 2554 08:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ในอดีต เมื่อพูดถึงงานทะเบียนกลาง ก็ต้องนึกถึงตึกฝักทอง  ซึ่งมีสำนักงานอยู่ใต้ตึก  หากไม่สังเกต จะไม่ทราบเลยว่า นี้คือ งานทะเบียนกลาง ของ ม.อ. 
  • ยินดีด้วยกับสำนักงานใหม่ค่ะ
  • ขอบคุณอาจารย์นะค่ะ ที่บันทึกให้ทราบ  เพราะในอดีตท่านอาจารย์ได้เคยบริหารงาน และได้มีนโยบายให้มีการปรับระบบใหม่ทั้งหมด  ซึ่งทุกวันนี้ทำให้หน่วยงานในระดับคณะฯ ได้ทราบรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยเฉพาะในเรื่อง ค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา  โดยได้มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ ค่ะ

หากไม่ได้อ่านบันทึกนี้...ก็จะไม่ทราบนะคะว่าทะเบียนกลาง...ย้ายที่ทำการแล้ว....ยินดีด้วยกับสำนักงานใหม่ค่ะ...

นั่นสิถ้าไม่อ่านไม่รู้จริงๆว่าย้ายสำนักงานแล้ว....ยินดีด้วยนะคะ

  • ทราบจาก e-mail แล้วว่ากองทะเบียนฯ ย้ายมาอยู่ตึก LRC แล้ว เพราะกองทะเบียนฯแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ อยู่ใกล้ๆ พวกเราชาวคณะทรัพย์ฯ ดีค่ะ ต่อไปคงได้มีโอกาสไปติดต่อเยี่ยมเยียนนะคะ

 

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.93.72]
19 กันยายน 2554 15:43
#68812

main push of a 2010 luxury watches rapid development of todays virtual

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ